Kaupunginjohtaja Lauri Kattelus uskoo isojen alijäämävuosien olevan nyt takana

0
Laitilan syksyllä aloittanut kaupunginjohtaja Lauri Kattelus esitteli ensimmäisen talousarvionsa maanantaina lehdistölle.

Laitilan talous kirii ensi vuonna lähelle nollatulosta, seuraavina vuosina odotetaan jo ylijäämää

Tänä vuonna kunnat ovat valmistelleet ensi vuoden talousarvioitaan täysin poikkeuksellisessa tilanteessa. Koronapandemia on paitsi vaikeuttanut monen yrityksen talousnäkymiä, myös sekoittanut kuntataloutta pahemman kerran.

Laitilassa tämä näkyy konkreettisesti muun muassa siten, että kaupunginhallituksen kesällä hyväksymä budjettikehys oli alijäämäinen 1,7 miljoonan euron verran, mutta varsinaisessa talousarvioehdotuksessa alijäämä on kutistunut murto-osaan, eli vajaaseen 270 000 euroon. Talousnäkymien paranemiseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi valtion kunnille suuntaamat koronatoimet.

– Korona on ollut haaste kuntien taloudelle, mutta valtio on kompensoinut toimillaan hyvin koronan vaikutuksia, kiittelee Laitilassa ensimmäisen talousarvionsa esitellyt kaupunginjohtaja Lauri Kattelus.

– Tietysti koronan kesto on vielä arvoitus ja sekin pitää muistaa, ettei näitä valtion tukitoimia voi ajatella pysyvinä, hän korostaa.

Käytännössä valtion antama puskuri on näkynyt siten, että valtionosuuksien määrä on kasvanut ja verotulojen jako-osuuksia on muutettu kunnille suotuisammiksi. Yksinkertaistaen: rahaa on virrannut valtiolta kuntiin tavallista enemmän.

Laitila arvioi saavansa ensi vuonna valtionosuuksia noin 23,3 miljoonaa euroa, mikä on peräti reilut 3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Korona on iskenyt rajusti monen kunnan verotuloihin lomautusten ja irtisanomisten vuoksi. Laitilassakin tämä näkyy selvästi. Viime vuonna Laitilan tuloveropotti oli 26,3 miljoonaa euroa ja ensi vuonna sen odotetaan olevan vain hitusen isompi, eli 26,6 miljoonaa euroa.

Valtion tekemät toimet kurovat kuitenkin verotulokuilua selvästi umpeen: esimerkiksi Laitilan osuus yhteisöveroista kasvaa viime vuoteen verrattuna selvästi, vajaasta 2 miljoonasta lähes 2,5 miljoonaan euroon.

Valtion väliintulon ansiosta koronan antama isku ei ole syöksemässä taloutta niin pahaan alamäkeen kuin alkuun pelättiin ja tämä näkyy jo tämän vuoden luvuissa.

– Odotimme talousarviossa Laitilaan selvästi alijäämäistä tulosta, mutta ainakin tämänhetkisen tilanteen perusteella tämän vuoden tulos näyttäisi muodostuvan jopa miljoonan verran ylijäämäiseksi, kertoo vt. talous- ja hallintojohtaja Atte Hyvärinen.

Vaikka ensi vuoden talousarvio onkin negatiivinen, uskoo kaupunginjohtaja Kattelus sen keikahtavan vielä positiivisempaan suuntaan.

– Odotamme, että se tulee vielä kirimään nollatulokseen. Laitilan suuret alijäämät on saatu kuriin, hän linjaa ja muistuttaa, että tuloslaskelma on ylijäämäinen suunnitelmavuosina 2022–2023.

Hyvistä signaaleista huolimatta Laitilan kaupungin taloudessa on karikkoja. Yksi huolenaihe on ollut, ettei Laitila ole pystynyt kattamaan vuosikatteellaan poistoja. Vuosikate tarkoittaa sitä tulorahoitusta, joka jää käytettäväksi juoksevien menojen jälkeen muun muassa investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.

– Mutta ilahduttavaa tietysti on, että suunnitelmavuosina vuosikate riittää jo kattamaan poistot, vt. talous- ja hallintojohtaja Hyvärinen muistuttaa.

Ensi vuonna Laitilan toimintakulujen odotetaan kasvavan tämän vuoden talousarvioon verrattuna 1,2 miljoonalla eurolla.

– Tämä selittyy pitkälti henkilöstökulujen kasvulla, Hyvärinen avaa.

Hän tosin muistuttaa, että henkilöstökulujen kasvua kompensoi palvelujen oston selvä vähentäminen. Osa henkilöstökulujen kasvusta johtuu uusien työntekijöiden rekrytoinnista.

– Talousarvioon sisältyvällä virkapaketilla tuodaan käsipareja nimenomaan suorittavaan portaaseen, jolloin esimerkiksi voidaan panostaa ennaltaehkäisevään työhön, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusisto muistuttaa.

Myös esimerkiksi hoitajia resurssipooliin palkkaamalla pyritään helpottamaan ajoittain vaikeaa sijaisten saamista.

– Hallituksen kädenjälki näkyy talousarvioehdotuksessa esimerkiksi siinä, että päätimme esittää suomi toisena kielenä -opettajan palkkaamista perusopetukseen.

Kuusisto kiitteli talousarvioesitystä hyvin valmistelluksi ja kertoi hallituksen tehneen siihen vain pieniä muutoksia.

– Käsittely hallituksessa oli rakentavaa ja yksituumaista, eikä esimerkiksi äänestyksiä tarvittu. Toivottavasti nyt kuntataloudessa mennään valoisampaa aikaa kohti.

Talousarvion hyväksyy kaupunginvaltuusto, budjettikokous on määrä pitää 7.12.

Ensi vuoden investoinneissa keskitytään kunnossapitoon

Kaupunginjohtaja Lauri Kattelus kuvaa, ettei Laitilan kaupungin ensi vuoden talousarvio sisällä isoja yllätyksiä.

– Laitila investoi kuitenkin kokoonsa nähden ihan kivasti, hän luonnehtii.

– Ensi vuosi tulee olemaan pitkään aikaan ensimmäinen vuosi, jolloin meillä ei ole tekeillä uudiskohteita. Kaupunki keskittyykin nyt kiinteistöjen peruskorjauksiin ja sisäilmasaneerauksiin, tekninen johtaja Mika Raula selvittää.

Ensi vuonna investointimenoihin on varattu 5,8 miljoonaa euroa. Investoinneista vajaa puolet kaupunki pystyy rahoittamaan tulorahoituksella ja reilu puolet kuitataan lainarahalla. Laitilan lainakanta on nousemassa muutaman seuraavan vuoden aikana reilulla 8 miljoonalla eurolla.

Laitilan talouteen oman jälkensä ovat jättäneet viime vuosien mittavat investoinnit, muun muassa monitoimihalli ja kaksi isoa uutta päiväkotia. Kun Laitilalla oli vuonna 2018 lainaa 23 miljoonaa euroa, on sitä tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2023 lopussa 40,5 miljoonaa euroa.

Investointipotista lähes 3 miljoonaa euroa on korvamerkitty kiinteistöjen kunnossapitoon ja saneerauksiin. Muutama iso hanke haukkaa summasta valtaosan. Esimerkiksi Varppeen koulun ja lukion purettujen kellaritilojen uudelleen rakennus maksaa lähes miljoonan. Koulujen kellarit jouduttiin purkamaan vakavien kosteus- ja homevaurioiden vuoksi. Laitila aikoo saneerata koulukiinteistöjään eri tavoin kolmen seuraavan vuoden aikana noin 2,6 miljoonalla eurolla.

Lisäksi 500 000 euron suuruinen määräraha on varattu kaupungintalon ilmanvaihtosaneeraukseen, jonka kokonaishinnaksi on arvioitu 950 000 euroa. Saman 0,5 miljoonan euron siivun kahmaisee ensi vuonna myös Winnovan kiinteistöjen kunnostaminen, johon kaikkineen arvioidaan kuluvan 840 000 euroa. Kasitien yrityskeskuksen LVIS-saneeraukseen on varattu 400 000 euroa.

Lisäksi ensi vuonna esimerkiksi Kaaritien ja Matovuorentien kunnostamiseen on varattu 200 000 euroa, samoin päällystystöihin ja katuvalaistukseen.

– Kaikista investoinneista silti eniten ehkä puhuttaa koirapuisto, Raula arvelee ja kertoo, että koirapuistoon on varattu 20 000 euron määräraha vuodelle 2023.

Tuleva Kasitien uudistus vaatii myös Laitilan kaupungilta melkoisia investointeja. Kaupunki on oman katuverkkonsa uudistustöihin arvioinut kuluvan noin 5 miljoonaa euroa, aikaisintaan vuosina 2023–2024.

Talousarvioehdotus 2021

  • Verotulot yhteensä: 31,2 miljoonaa euroa (tuloveroja 26,6 miljoonaa euroa)
  • Valtionosuudet: 23,3 miljoonaa euroa
  • Vuosikate: 2,6 miljoonaa euroa
  • Poistot: 2,9 miljoonaa euroa
  • Nettoinvestoinnit: 5,8 miljoonaa euroa
  • Lainakanta: 35,2 miljoonaa euroa
  • Lainakanta/asukas: 4060 euroa
  • Tilikauden alijäämä: 270 000 euroa