Kaupunki alkaa kehittää valmiutta etävastaanottojen käynnistämiseen

0
Viitekuva: Marttiina Sairanen.

Monissa kunnissa verkossa tapahtuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden etävastaanotot ovat arkipäivää. Valmiuksia etävastaanoton käynnistämiseen aletaan kehittää Laitilassakin.

– Meillä on jo nyt asianmukaiset tilat, laitteet ja yhteydet etävastaanottoa varten. Mutta lisäksi tarvitaan henkilökunnan koulutusta ja käytäntöjen luomista, selvittää sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas .

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt mahdollisten etävastaanottojen asiakasmaksuja ja päätti ottaa ne käyttöön 1.12. alkaen.

– Päätös ei kuitenkaan tarkoita sitä, että etävastaanottoja alettaisiin vielä tehdä, korostaa Ahokas.

Valiokunta linjasi, että etäpalveluiden asiakasmaksut ovat samat kuin vastaavien palveluiden fyysisten vastaanottokäyntien asiakasmaksut. Eli esimerkiksi lääkärin etävastaanotosta peritään asiakkaalta sama maksu kuin asiakaskäynnistä terveyskeskuksessa lääkärin vastaanotolla.

Etäpalveluna voidaan hoitaa esimerkiksi lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottoja, samoin vaikkapa joitakin lapsiperheiden sosiaalipalveluja tai perheneuvolan vastaanottoja. Etävastaanottokäynti soveltuu muun muassa voinnin seurantaan, kontrolli- ja muihin tilanteisiin, joissa ei tarvita fyysistä tutkimista.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas painottaa, että etäpalvelussa huomioidaan potilasturvallisuus. Etäpalveluissakin potilastietojen välitykseen ja tallentamiseen käytettävien tietojärjestelmien tulee täyttää salassapitoa, tietosuojaa sekä tietoturvaa koskevien säännösten vaatimukset.

– Potilaalla tulee myös aina tarvittaessa olla mahdollisuus fyysiseen vastaanottokäyntiin.

Etäpalvelu on vuorovaikutteista ja asiakkaalle yksilöllisesti suunnattua palvelua, joka toteutetaan tavallisimmin tietokoneella, puhelimella tai tabletilla videoyhteyden välityksellä.

Maksu etävastaanotosta voidaan periä vain, mikäli se korvaa tavanomaisen käyntiasioinnin. Sen tuleekin vastata sisällöllisesti perinteistä henkilökohtaiseen käyntiin perustuvaa hoito- tai palvelukontaktia.

Etävastaanotto soveltuu esimerkiksi sellaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, joissa ei tarvita fyysistä tutkimista.

Etävastaanotto toteutetaan tyypillisesti videoyhteyden välityksellä.