Laitila kiinnostunut yksityisautoilun vähentämiseen tähtäävästä hankkeesta

0
Laitilan kaupunki hakee mukaan hankkeeseen, jossa pyritään vähentämään yksityisautoilua.

kaupunki on päättänyt hakea mukaan Liikenne- ja viestintäviraston kestävän liikkumisen hankkeeseen, jonka tavoitteena on etsiä keinoja yksityisautoilun vähentämiseksi. Tavoitteena on saada laitilalaiset yksityisautoilun sijaan esimerkiksi pyöräilemään tai liikkumaan enemmän kävellen sekä lisätä joukkoliikenteen käyttöä.

Mikäli Laitila hyväksytään hankkeeseen, laaditaan Laitilaan ensi vuoden aikana kestävän liikenteen suunnitelma, jossa huomioidaan erilaiset kulkutavat. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 35 000–40 000 euroa, josta kaupungin maksuosuus olisi enintään 10 000 euron luokkaa.

Hankkeessa olisi tarkoitus selvittää kaupunkilaisten liikkumista niin työ- ja koulumatkoilla kuin myös vapaa-ajalla esimerkiksi harrastuspaikoille. Lisäksi siinä arvioitaisiin keinoja kestävämpien liikkumismuotojen ja pilottien käyttöönotolle.

Laitilassa omat haasteensa liikkumismuodoille asettaa se, että keskusta-alueen lisäksi ihmisiä asuu paljon kylissä. Koska välimatkat voivat olla pitkiäkin, eikä kattavaa joukkoliikennettä ole, yksityisautoilua on paljon. Toisaalta yksityisautoilusta merkittävä osa on pienten matkojen ajamista, joten haussa on esimerkiksi toimivia keinoja kannustaa kuntalaisia lisäämään pyöräilyä tai vaikkapa kimppakyytejä.

Päätöksen hankehakuun osallistumisesta tehnyt kaupunginhallitus toteaa, että liikkumisen kokonaiskuvan hahmottaminen nykytilanteessa on haastavaa, sillä Laitilalla ei ole strategista kestävän liikkumisen suunnitelmaa, jonka pohjalta suunnitella ja toteuttaa kaupunkikehitystä sekä ohjata päätöksenteossa.

Laitilan kaupunki on mukana Hinku-yhteistyössä, jonka tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen ja kaupungin ilmastopäästöjen pienentäminen. Hallitus muistuttaakin, että Hinku-tavoitteiden saavuttamisessa oma roolinsa on myös esimerkiksi liikenteen päästöillä sekä joukkoliikenteen tarjonnalla eri muodoissa.

Mikäli hanke Laitilassa käynnistyy, tullaan ensi vuoden aikana tekemään erilaisia kokeiluja, joiden myötä kestävän liikkumiseen suunnitelmaa varten kartoitetaan juuri Laitilassa toimivia ratkaisuja.