Laitilan talous- ja hallintojohtajan virka pilkotaan kahtia – kumpikin virka haettavana

0
Laitilan kaupunki on tekemässä hallinnon organisaatiouudistusta.

Laitilan kaupunki on päättänyt pilkkoa talous- ja hallintojohtajan viran kahdeksi erilliseksi viraksi. Organisaatiouudistuksessa Laitila saa siis sekä talousjohtajan että hallintojohtajan.

Kaupunginhallitus on päättänyt, että kumpikin virka julistetaan heti haettavaksi, hakuaikaa on marraskuun loppuun saakka.

Talous- ja hallintojohtajan virkaa hoitanut Sirpa Romppainen irtisanoutui tehtävästä viime keväänä, kun hänet valittiin Naantalin kaupungin teknisten palveluiden talouspäälliköksi. Huhtikuun alusta saakka vs. talous- ja hallintojohtajana on toiminut kaupungin taloussuunnittelija Atte Hyvärinen. Hyvärinen on valittu hoitamaan Rauman kaupungin teknisen toimialan talous- ja hallintopäällikön sijaisuutta, ja hän päättänee työnsä Laitilassa marraskuun aikana.

LAITILASSA OLI vuoteen 2017 saakka talousjohtajaa edeltänyt kaupunginkamreerin virka sekä hallintojohtajaa edeltänyt kaupunginsihteerin virka. Kun kaupungin hallinnosta eläköityi aikaisempi johtajapolvi, muutettiin myös kaupungin organisaatiorakennetta. Kaupunginkamreerin virka muutettiin talousjohtajan viraksi ja virkaan liitettiin myös hallintopalvelujen johtaminen.

Sittemmin talous- ja hallintojohtajan virkaan kuuluvat tehtävät ovat osoittautuneet liian työlääksi yhdelle ihmiselle. Viime vuonna kaupunki käynnisti hallinnon organisaatiouudistuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa hallinto- ja talouspalveluiden johtamista sekä selkeyttää hallintotoimen toimenkuvia ja vastuita. Ajatuksena oli, että talous- ja hallintojohtajan virka eriytetään kahdeksi erilliseksi viraksi.

Hallitus toteaakin sekä talous- ja laskentatoimen että hallintopalveluiden johtamisen olevan niin laajoja tehtäväkenttiä, että ne tarvitsevat omat johtajansa. Käytännössä hallitus muutti talous- ja hallintojohtajan viran hallintojohtajan viraksi ja perusti kokonaan uuden talousjohtajan viran.

Uusien johtajavirkojen myötä aiemmin talous- ja hallintojohtajan alaisuuteen kuuluneet vastuualueet jakautuvat nyt eri johtajien alaisuuteen.

“Talous- ja hallintojohtajan virkaan kuuluvat tehtävät ovat osoittautuneet liian työlääksi yhdelle ihmiselle”

ORGANISAATIOUUDISTUKSESSA tavoitteena on, että hallinto- ja henkilöstöpalvelut muodostavat nykyistä selkeämmän ja tiiviimmän kokonaisuuden. Hallintojohtajan toimenkuva keskittyy hallintotoimen toimialajohtajan tehtävään, painottaen erityisesti hallinto- ja henkilöstöpalveluiden johtamista.

Hallintojohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemus kunnallishallinnon tehtävistä. Eduksi katsotaan hallinto-oikeuden ja erityisesti kuntalain tuntemus sekä henkilöstöjohtamisen osaaminen.

ORGANISAATIOUUDISTUKSESSA talouspalvelut eriytetään omaksi yksikökseen. Talousjohtaja tulee työskentelemään suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa.

Talousjohtaja vastaa talouspalveluista, hankintojen koordinoinnista sekä konserniyhtiöiden ohjauksesta ja seurannasta. Talousjohtaja tulee myös tarvittaessa toimimaan hallintojohtajan sijaisena.

Erillisen talousjohtajan viran perustamisen tavoitteena on saada lisäresursseja talouspalveluiden hoitamiseen, lisätä hankintaosaamista ja vahvistaa konsernijohtamisen osaamista.

Talousjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemus taloushallinnon tehtävistä. Eduksi katsotaan erityisesti kuntatalouden osaaminen ja lisäksi osaaminen hankinta-asioissa sekä kokemus esimiestehtävistä.