Lisämäärärahoja ammatilliseen opetukseen

0
Opettaja Mika Vainio seuraa kun opiskelijat Matias Karlund ja Eemil Hellberg tutustuvat Novidan autopuolen uusimman hankinnan, hybridi-Volvon, toimintaan. Kuva: Maija Ala-Jääski

Maija Ala-Jääski

Ammatilliset oppilaitokset ovat viime vuosina joutuneet kamppailemaan määrärahaleikkausten varjossa. Nykyhallituksen linja on kuitenkin toinen.

Ammatillinen koulutus on saanut jopa lisäeuroja lähiopetuksen lisäämiseen. Lisäksi ammatillinen opetus on saanut tälle vuodelle erityismäärärahan kevään koronaepidemian ja pitkän etäopetusjakson synnyttämän osaamisvajeen paikkaamiseen.

Novidan apulaisrehtori Juha Jokinen on syystäkin tyytyväinen. Tälle vuodelle Novida sai lähiopetuksen lisäämiseen noin 220 000 euroa, josta Uudenkaupungin toimipaikan osuus on 40 prosenttia. Opetusta on nyt syyslukukaudella voitu lisätä niin että sekä opettajien että opiskelijoiden työjärjestykset ovat aika täysiä.

– Lisäksi olemme voineet palkata Uuteenkaupunkiin yhden ammattiopettajan lisää sähköalan opetukseen ja ammatillisia ohjaajia on lisätty sekä rakennusalalle että kone- ja tuotantotekniikan opetukseen, kertoi Jokinen.

Koronaepidemian takia ammatillinen opetus jouduttiin keväällä siirtämään etäopetukseen. Opetuksessa keskityttiin teoriaopintoihin, ja tämä luonnollisesti synnytti vajetta kädentaidoissa. Tätä vajetta paikataan nyt erillisen lisämäärärahan turvin.

– Palkkaamme nyt kaikille aloille lisävoimia opetukseen, lähinnä ammatillisia ohjaajia. Näin saamme opetuksessa kurottua kiinni kevään oppimisvajeen, vannoi Jokinen.

Opetuksen ohella Novidassa lisätään resursseja myös tukiopetukseen opinto-ohjaukseen.

Lukuvuosi on tarkoitus viedä läpi lähiopetuksessa mikäli koronatilanne sen sallii. Kevään kokemuksista on kuitenkin otettu oppia.

– Varmuuden vuoksi on kaikkien ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa käyty läpi mitä mahdollinen etäopetukseen siirtyminen tarkoittaa ja miten ja millä välineillä etäopetusta toteutetaan, selvitti Jokinen.

Jokisen mukaan kevään etäopetus saatiin toteutettua kaikista haasteista huolimatta hyvin.

– Suuri kiitos tästä kuuluu meidän opettajille. Nopea siirtyminen etäopetukseen ei antanut aikaa valmistella etäopetusta, eikä myöskään antanut aikaa valmistella opiskelijoita tulevaan. Opettajat olivat kuitenkin joustavia ja luovia ja saivat näin tilanteen hyvin haltuun, kehui Jokinen.

Etäopetuksen onnistumisia ja ongelmia on Novidassa kartoitettu opettajille ja opiskelijoille suunnatun kyselyn avulla.

– Opiskelijat arvioivat oppilaitoksen onnistuneen etäopetuksessa melko hyvin. Etäopiskelulla ei myöskään ollut suurta negatiivista vaikutusta opiskelijoiden hyvinvointiin, selvitti Jokinen.

Ongelmaksi nousi opiskelijoiden osallistuminen opetukseen. Jopa 46 prosenttia opiskelijoista ilmoitti osallistumisensa opiskeluun heikentyneen ainakin jonkin verran. Myös oman osaamisen kehittyminen arvelutti monia.

– On selvää että kaikki opiskelijat eivät pysyneet etäopetuksessa mukana, joten tarvetta opintojen paikkaamiseen tukiopetuksen avulla on. Onneksi meillä on nyt ylimääräistä rahoitusta jonka avulla voimme auttaa opiskelijoita eteenpäin opinnoissaan, painotti apulaisrehtori Juha Jokinen.

Viime viikolla Varsinais-suomen koronaryhmä suositteli kaikille toisen asenteen ammatillisille oppilaitoksille siirtymistä etäopetukseen kahden viikon ajaksi. Etäopetussuositus koskee teoriaopetusta ja siihen suositeltiin siirryttävän viimeistään 9.11.

Juttua täydennetty lisäämällä viimeinen kappale koronaohjeistuksesta 9.11. kello 17.20.