Moppi-hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluita

0
Vakka-Suomessa pyritään kehittämään maahanmuuttajien neuvontapalveluita. Arkistokuva: Timo Jerkku

Vakka-Suomessa MOPPI-hanke kehittää maahanmuuttaja-asiakkaiden henkilökohtaisia palvelupolkuja, joita voivat olla esimerkiksi ammatillinen kouluttautuminen tai yrittäjyysneuvonta. Hankkeen avulla tuetaan ohjaus- ja neuvontapalveluja tarjoavien tahojen osaamista. Lisäksi hankkeen keskeinen tehtävä toteuttaa monikielinen palveluohjaus.

MOPPI-hankkeen päätavoitteena on juurruttaa Laitilaan ja Uuteenkaupunkiin matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluita maahanmuuttajille, kasvokkain ja digitaalisesti. Tavoitteena on kehittää palvelu- ja yhteistyöverkostoa yhdessä seudun viranomais- ja elinkeinotoimen sekä paikallisten yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Maaret Virtanen aloitti MOPPI-hankkeessa projektikoordinaattorina Ukipoliksessa marraskuun alussa. Virtasella on vahva tausta erilaisista kansallisista ja kansainvälisistä projekti-, viestintä- ja hanketehtävistä. Hän on ollut kehittämis- ja sisällönsuunnittelutyössä sosiaalisen työllistämisen palvelussa, joka on suunnattu myös maahanmuuttaja-asiakkaille.

Mirva Salonen jatkaa Asukasluotsaus-hankkeen projektipäällikkönä, sillä hanke sai vuoden jatkoajan Ely-keskukselta. Salonen toimii myös MOPPI-hankkeen projektipäällikkönä.

Hänellä on takanaan lähes 20 vuoden kokemus maahanmuuttotyöstä kouluttajana, koulutussuunnittelijana, hanke- ja verkostoyhteistyössä sekä kotoutumisen tukipalveluiden suunnittelijana ja toteuttajana. Tällä hetkellä Salonen toimii myös aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opettajana Vakka-Suomen kansalaisopiston eri kursseilla.

Granger T. Simmons jatkaa Ukipoliksessa MOPPI-hankkeen toisena projektikoordinaattorina. Hän on kotoisin USA:sta ja tuo täten maahan muualta muuttaneena hankkeeseen kokemusasiantuntijuutensa.

Simmonsilla on monialainen työ- ja yrittäjähistoria ja hän on tunnettu muun muassa Uudenkaupungin Sanomien englanninkielisten sivujen toimittajana, Vakka-Suomen kansalaisopiston gospel-kuoron vetäjänä ja entisenä kahvilayrittäjänä.

MOPPI-hanke saa rahoituksensa suoraan Työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Hankkeen päähakija on maakunnan keskuskaupunki Turku, joka myös koordinoi koko hanketta.

Uusikaupunki ja Laitila ovat mukana omilla osahankkeillaan ja omarahoitusosuuksillaan.