Pääkirjoitus: Hyvin suunniteltu, ja niin edelleen

0

Joulukuussa tulee kuluneeksi kolme vuotta siitä, kun Päiväkoti Satakielen tilat tuhoutuivat Pyhärannan Ihodessa.

Tähän mennessä Ihoden päiväkodiksi on soviteltu muun muassa yksityistä päiväkotia, vanhan päiväkodin korjaamista, koulun sisälle rakennettavaa päiväkotia, 45-paikkaista ja 30-paikkaista koulun pihalle rakennettavaa päiväkotia.

Viimeisin vaihtoehto eteni pisimmälle. Kunta myönsi uudisrakennukselle poikkeamisluvan, koska koulun tontin rakennusoikeus oli jo valmiiksi ylittynyt. Poikkeamisluvasta tehtiin kuitenkin kantelu Turun hallinto-oikeuteen ja kunta päätti keskeyttää suunnittelun oikeusprosessin ajaksi. Kun hallinto-oikeus pyysi kunnalta vastinetta valitukseen, kunta ilmoitti, ettei poikkeamisluvalle ole tarvetta (sivu 7).

Tämä johtuu siitä, että kunnassa on käynnistynyt jälleen uuden päiväkotivaihtoehdon suunnittelu. Suunnitelman luonnos esiteltiin kunnanhallitukselle tiedoksimerkittävänä asiana viime viikon maanantaina.

Uusi suunnitelma ei kuitenkaan välttämättä tarjoa sen kummemmin nopeaa kuin edullistakaan ratkaisua päiväkotiongelmaan. Tämä johtuu siitä, että uusin suunnitelma vaatii kaavamuutoksen toteutuakseen. Kaavamuutos vie rakennustarkastajan arvion mukaan puolesta vuodesta vuoteen ja aika on rahaa nyt kun päiväkoti toimii vuokratiloissa.

Tätä taustaa vasten vaikuttaa erikoiselta, että kunnanhallitus ei ole tutustunut Mediset Hoivarakentajilta maaliskuussa saatuun uusimpaan tarjoukseen. Lisäksi kunta on viime keväänä irtisanonut Mediset Hoivarakentajien vuokraaman tontin vuokrasopimuksen ja vaatii yritystä purkamaan tontilla olevat sokkelit välittömästi. Toistaiseksi niitä ei ole purettu, koska päätöksestä on tehty valitus hallinto-oikeuteen.

Herää kysymys, miksi Hoivarakentajien tarjousta ei ole kunnanhallituksessa esitelty? Ja miksi sokkelien purkamisella on niin kova kiire, vaikka kunta ei ole ainakaan julkisuudessa esitellyt tontille muuta käyttöä?

Hanna Hyttinen

hanna.hyttinen@laitilansanomat.fi