Varppeen koulun remontti tuonut hyvä tuloksia – Oppilaiden oireilu vähentynyt

0
Lukion julkisivun remontti valmistuu marraskuun aikana, ensi vuoden suurin hanke on Varppeen koulun kellarin saneeraus, jota varten on kaupungin talousarvioon esitetty 950.000 euroa.

Arto Kanerva

Varppeen koulun ja lukion sisäilmaongelmat nousivat julkisuuteen kaksi vuotta sitten. Sen jälkeen on tehty paljon korjauksia ja tekemistä riittää vielä ensi vuodelle, mutta jo nyt on havaittu, että oppilaiden oireilu on vähentynyt merkittävästi.

Varppeen koulun rehtori Tuomas Kankaanpää kertoo oppilaille suunnatun kyselyn tulosten olevan rohkaisevia.

– Saatujen vastausten perusteella yläkoulun oppilaiden oireilu on tavanomaisella tasolla verrokkikouluihin verrattuna ja lukiossa jopa alemmalla tasolla.

Kankaanpään mukaan koko remontin ajan on koululla ja kaupungin teknisellä toimella ollut hyvä keskusteluyhteys. Töiden tekemistä on pyritty järjestämään niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa koulutyölle.

– Melua töistä tietysti hiukan tulee, sitä ei voi välttää, mutta töiden tekemistä on ajoitettu aamu- ja iltapäiviin. Ylioppilaskirjoitusten aikaan ei töitä ole tehty lainkaan.

Koulun saneeraukseen on viime ja tämän vuoden aikana käytetty vähän yli kaksi miljoonaa, josta 800 000 euroa lukion ja uimahallin julkisivuremonttiin. Kaupungin ensi vuoden talousarvioon esitetään 950 000 euroa koulun kellarin saneeraukseen.

Kaupungin rakennusinsinööri Eva Nurmi kertoo, että tällaiseen saneeraustyöhön menee pakosta aikaa, koska ensin pitää paikantaa ongelma ja mistä se johtuu, sitten suunnitella ja päättää, mitä pitää tehdä. Kaiken tämän lisäksi saneeraustyö on usein hidasta.

– Kosteusvaurioita löytyi monista paikoista ja työn aikana on uusittu seiniä, lattioita, ilmanvaihtoa ja muun muassa rakennuksen läpi ylhäältä alas ulottunut piippu on purettu. Tuon piipun purkamisen jälkeen koulun eteistiloissa ilma tuntui ainakin aistinvaraisesti raikkaammalta.

Lisäksi koulussa on tehty asbestipurkutöitä, ilmastointia on säädetty ja pesuhuoneet on saneerattu täysin. Ensimmäisen kerroksen tiivistystyöt on saatu valmiiksi ja ylemmissä kerroksissa tiivistystyöt tehdään koulun tulevien lomien aikana. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tiivistyskorjaukset ovat onnistuneet hyvin.

Nurmen mukaan tuntuu siltä, että saneeraustöissä on tehty oikeita asioita. Koulun sisäilmaa seurataan kuitenkin koko ajan. Tarkkailussa ovat muun muassa ilman hiukkaspitoisuudet, painevaihtelut ja hiilidioksidipitoisuudet. Myös ilmanvaihdon toimintaa seurataan koko ajan.

– Julkisivuremontit valmistuvat marraskuun aikana ja kellarin saneeraus käynnistyy heti alkuvuonna, kunhan siihen on ensin saatu tarvittavat määrärahat