Laitilan kaupungin kyselyn tulos: Facebook, kotisivut ja paikallislehti ovat kaupungin tärkeimmät viestintäkanavat

0
Laitilan kaupungin verkkosivuja muutetaan ensi vuonna helppokäyttöisemmiksi. Kuvassa on Laitilan kaupungin etusivu 8.12.

Laitilan kaupungin marraskuussa tekemään sähköiseen kyselyyn vastasi 80 henkilöä. Vastaajat pitivät kaupungin viestintäkanavista tärkeimpinä kaupungin Facebook-sivuja, laitila.fi -kotisivuja ja Laitilan Sanomia.

– Viestinnän kehittämiseen saatiin kyselyssä lukuisia hyviä havaintoja, kuten kotisivujen helppokäyttöisyyden ja selkeyden lisääminen, kaupunginjohtajan sihteeri Tuulia Kujanpää Laitilan kaupungista kertoo.

Ensi vuodelle kaupungin kassasta on varattu investointimäärärahaa 25 000 euroa kotisivujen käytettävyyden parantamiseen.

– Käytettävyyden lisäksi tullaan kiinnittämään huomiota myös sivujen sisällön ajantasaisuuteen.

Kyselyn mukaan sosiaalisen median kanavien merkitys viestinnässä on ilmeinen. Vastauksissa toivottiin monipuolisuutta ja aktiivisuutta somessa. Vastaajien mukaan paikallislehti Laitilan Sanomien merkitys tiedotuskanavana on suuri.

– Monikanavaisuus on kaupungin viestinnässä siis oleellista. Monikanavaisuuden myötä kaupunki huolehtii myös eri ikäryhmien saavuttamisesta.

Suuri osa vastaajista piti kuluvan vuoden aikana tehdyistä viestinnän kehittämistoimenpiteistä melko tai hyvin merkittävinä panostusta päätöksentekotiedottamiseen ja johtoasemassa olevien viranhaltijoiden rekrytoinnista tiedottamiseen.

– Myös Facebook-ryhmä Hinku-kaupunki Laitilaa ja kesäsomettajien kesänaikaisia viestintätoimia pidettiin merkittävinä.