Sirpunpuiston kehittämiseen on runsaasti ideoita – Jos hankerahaa saadaan, perusparannetaan alueella kulkevaa reittiä

0
Kuva: Laitilan kaupunki

Ideoita Sirpunpuiston kehittämiseen tuli runsaasti: kävely- ja pyöräilyreitti, pitkospuut, liikennepuisto, näköalatorni, piknik-puisto, fribeegolfrata ja uimapaikka. Muun muassa tällaisia vastauksia Laitilan kaupunki sai sähköiseen kyselyynsä, jossa se kysyi kuntalaisilta ajatuksia Sirpunpuiston kehittämisestä. Kyselyyn vastasi 84 henkilöä.

– On ilahduttavaa huomata, kuinka yksityiskohtaisia ja tarkkaan mietittyjä toiveita alueelle on esitetty. Se kertoo, että alue on paikallisille tärkeä ja sen mahdollisuuksia on jo entuudestaan mietitty, toteavat ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste ja työpäällikkö Petri Hautakoski.

Alueelle on valtuustoaloitteen kautta toivottu koirapuistoa ja perhepuistoa. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa investointimäärärahat näille kohteille on osoitettu vuosille 2023 ja 2024.

Teknisen toimen viranhaltijat ovat laatineet hankehakemuksen alueen kunnostusta varten. Jos hankkeelle saadaan myöntävä päätös, tullaan hankerahat suuntaamaan Sirpunpuiston alueella kulkevan reitin peruskunnostukseen. Ruohottuneita ja vesakoituneita osia karsitaan, kuljettavaa polkua parannetaan ja valaistusta uusitaan. Reitin varrelle rakennetaan myös taukopaikka.

Vastauksista tuli ilmi, että kaupunkilaisten keskuudessa on suuri toive alueen saattamisesta ympärivuotiseen käyttöön. Samalla kaupunkilaisilla on huoli siitä, että alueelle tehtävät toimet eivät kestä aikaa huoltotöiden sivuuttamisen tai ilkivallan vuoksi.

Vastauksissa alueen kasvillisuuden odotetaan olevan luonnonmukainen ja helppohoitoinen. Penkkien ja muiden rakenteiden toivotaan olevan painavia ja kestäviä.

Kaupunkilaisten toiveissa oli myös esteettymyyden huomioiminen. Hankesuunnitelman mukaan osa reitistä on esteetön ja mahdollisuus kulkea autolla taukopaikalle tietyin reunaehdoin on huomioitu.

Kyselyvastauksista koostettu esitys kokonaisuudessaan on luettavissa Laitilan kaupungin kotisivuilla. Kailasteen ja Hautakosken mukaan kaikkia kaupunkilaisten toiveita ei pystytä vireillä olevan hankkeen puitteissa toteuttamaan.

– Rahoitusvaihtoehtoja niiden toteuttamiseksi on silti nyt helpompi miettiä, kun meillä on jo mustaa valkoisella, muistuttavat viranhaltijat.

He toivovat, että alueen kehittämisessä on nyt otettu nyt se tärkeä ensimmäinen askel, jonka jälkeen askelia kertyy monta lisää.