Asiakastyö on tärkeintä ja asiakas pitää saada mukaan vaikuttamaan – Pekka Kuru palasi sosiaalityöntekijäksi Laitilaan

0
Tehdään laitilalaista hyvinvointia kaikkien kaupunkilaisten kesken.

Arto Kanerva

Pekka Kuru tuli marraskuun lopulla monen vuoden ja monen mutkan kautta takaisin Laitilaan. Hän työskenteli Nuorisoverstaalla aikoinaan vuosina 1983–1987. Nyt hän on sosiaalityöntekijä ja tekee töitä sosiaalityön ja lastensuojelun parissa.

Matkan varrella hän on ehtinyt olla alan eri tehtävissä muun muassa yrittäjänä, kouluttajana ja konsulttina erilaisissa kehittämis- ja tutkimushankkeissa. Sen huomaa ja kuulee.

Niin sosiaalityön palveluksessa kuin onkin, ei Kuru vahingossakaan käytä tuota sanaa, vaan puhuu hyvinvointipalveluista. Puhuu niistä laajasti ja kokonaisvaltaisesti. Muistuttaen moneen kertaan, että asiakastyö on tärkeintä.

– Mukana pitää olla perinteisten toimijoiden lisäksi kaikki muutkin kaupungin hallinnonalat, liikuntapalvelut, kulttuuri, koulut, harrastustoiminnat ja lisäksi tarvitaan yhteistyötä paikallisen yrityselämän kanssa. Jo 35 vuotta toimineella Nuorisoverstaalla on silläkin oma osansa kokonaisuudessa. Tärkein on kuitenkin asiakas itse, hänet pitää saada mukaan päättämään itseensä liittyvistä asioista.

Kuru kertoo kiinnostuneensa Laitilasta työpaikkana kuultuaan ja luettuaan kaikesta, mitä täällä on hyvinvointipalvelujen saralla tehty. Tässä on vielä kaksi vuotta aikaa, ennen kuin sote-uudistus tulee ja se tulee sieltä varmasti.

– Monessa kunnassa on jääty odottamaan, mitä muut kunnat ja varsinkin valtiovalta asian suhteen tekee, mutta Laitilassa on tehty mielestäni hienoja ja oikeita asioita, viisaita ratkaisuja, joiden avulla olemme mukana muutoksessa, hän toteaa.

– Mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkea saamme aikaan, ennen kuin ensimmäiset sote-vuodet 2023 ja 2024 ovat käsillä. Yksi iso tavoite on siinä, että jokainen nuori saa koulun loppuun ja pääsee siitä jatko-opintoihin tai työelämään.

Laitilassa on tehty ja tehdään edelleen asioita, joiden vaikutuksen ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Kurun mukaan on tärkeää, että kaikilla mukana olevilla on yhteiset tavoitteet ja selkeä strategia tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisen tärkeää hänen mielestään on, että hallintokuntien välisiä rajoja voidaan ylittää sujuvasti, ettei hyvien asioiden tekeminen jää byrokratian jalkoihin.

– Esimerkiksi lapsiperheet pitää saada mukaan ja osaksi toimintaa, sillä kehittyäksemme ja oppiaksemme meidän kaikkien pitää olla yhteistyössä ja tuntea asiakkaat. Tämä sujuu parhaiten, kun saamme asiakkaan osallistumaan ja kun ymmärrämme, että meillä on yhteinen asiakas, yhteinen tavoite ja yhteinen tapa toimia.

Hän peräänkuuluttaa moniammatillista yhteistyötä. Se vaatii paljon oppimista ja keskustelua, mutta vain sillä tavalla kaikki hyvinvointipalvelut voidaan risteyttää toisiinsa. Hyvinvointipalveluissa tarvitaan itse kunkin sisäistä insinööriä, kuten menestyvässä yrityksessä, jossa tehdään yhteistyötä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

– Itselleni iso kysymys on se, miten voin itse toimia paremmin.