Kohti yhteistä horisonttia – Kokoomuksen ryhmän puheenjohtaja toivoo, että uudella valtuustokaudella voitaisiin viedä asioita eteenpäin

0
Merenrannan kasvatille meri on tärkeä. Pyhärannan kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Sinikka Pirttinokka pitää paikkakunnan luontokohteita arvossa. Hän toimii myös vesiensuojelua edistävän Puhdas Mannervesi ry:n puheenjohtajana.

Pyhärannan kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Sinikka Pirttinokka miettii hetken, kun häneltä kysytään, millä mielellä hän odottaa tulevia kuntavaaleja.

– Toiveikkaalla. Toivottavasti saamme uudella valtuustokaudella paremmin vietyä asioita eteenpäin, hän vastaa.

Takana on kohta valtuustokausi, jonka keskiössä on ollut kunnan varhaiskasvatus ja erityisesti Ihoden päiväkoti, johon liittyvistä päätöksistä on tehty useita kanteluita ja valituksia.

– Päätös Ihoden koulun yhteyteen rakennettavasta päiväkodista tehtiin 9.12.2019 valtuustossa. Tämä ratkaisu on lasten opinpolun kannalta ensisijaisen hyvä ratkaisu ja tulevaisuuteen vahvasti katsova. Lisäksi isoissa investoinneissa, joissa on pitkä käyttöikä, tulee ottaa huomioon myös käyttökustannukset.

Pirttinokka toivoo, että uudella valtuustokaudella päättäjien yhteistyö tiivistyisi ja demokratia toimisi, jotta kuntaa päästäisiin kehittämään yhdessä.

– Meidän pitää katsoa samaan suuntaan ja toimia kohti yhteistä päämäärää.

Valtuustokauden positiivisista käänteistä Pirttinokka nostaa esille kokoomuksen valtuustoryhmän tekemän valtuustoaloitteen Rantatien kunnostuksesta.

– Kerättiin tienkäyttäjien nimiä listaan, joka luovutettiin yhdessä korjausvaatimuksen kanssa Ely-keskuksen edustajille. Tien peruskorjaus toteutui vuonna 2020. Tämä oli kuntalaisten kannalta erittäin tärkeä hanke.

Pyhärannassa on Pirttinokan mukaan paljon hyviä asioita. Hän pitää paikkakunnan terveyspalveluita erinomaisina ja kertoo, että niistä tulee usein kiitosta.

– Harvassa kunnassa on tällaisia hammaslääkäri- tai terveyspalveluita.

Hän pitää myös hyvänä, että kunta on saanut pidettyä kiinni kolmesta peruskoulustaan. Lisäksi luonnonläheinen Pyhäranta on Pirttinokan mukaan nyt korona-aikana tarjonnut mahdollisuuden vapaampaan liikkumiseen kuin isoissa kaupungeissa.

– Täällä maaseudulla meillä on tilaa ja olemme voineet ulkoilla nauttien kauniista luonnosta. Kriisin keskellä on hyvä löytää myös positiivisia asioita.

Pirttinokka ei ole vielä päättänyt, asettuuko hän itse ehdolle kevään vaaleissa.

– Asia on edelleen harkinnassa.

Kädessään Pirttinokalla on oranssinvalkoiset villalapaset. Ne on tehty itsekehrätystä langasta. Pirttinokalla oli oma Mustalammas -niminen kehräämö noin 30 vuotta, jonka hän myi muutama vuosi sitten.

Hän on majoittanut AirBnb:n kautta matkailijoita jo seitsemän vuoden ajan ollen alueen ensimmäinen toimija.

– Varsinkin nyt korona-aikana etätyöläiset ja kotimaanmatkaajat hakeutuvat meren äärelle. Tällä hetkellä hän majoittaa AirBnb:n kautta matkailijoita ja töiden perässä matkustavia.

Pirttinokalla on kaksi aikuista poikaa.

Kokoomus tavoittelee yhteistyön parantamista ja uusia työpaikkoja sekä yrittäjämyönteistä ilmapiiriä

TÄMÄN VAALIKAUDEN PLUSSAT JA MIINUKSET

Plussat

+ Kunnan taloustilanne saatiin tasapainoon palveluja huonontamatta

+ Rantatien perusparannus toteutettiin Kokoomuksen valtuutettujen aloitteen pohjalta

+ Erinomaiset terveyspalvelut ja kouluverkko saatiin säilytettyä

Miinukset

– Demokratia ei ole toteutunut, valtuuston enemmistöpäätöksiä ei ole päästy toteuttamaan
– Kuntalaisen kannalta tärkeiden asioiden edistäminen ja kunnan kehittäminen on pysähtynyt useiden valitusten ja kanteluiden vuoksi
– Kunnan maineen tietoinen mustamaalaaminen sosiaalisessa mediassa ja julkisuudessa joidenkin luottamushenkilöiden toimesta.

KOLME TÄRKEINTÄ TAVOITETTA TULEVALLA VALTUUSTOKAUDELLA?
1) Yhteistyön parantaminen, halu löytää ratkaisuja yhteiseksi hyväksi ja kanssaihmisten huomioiminen
2) Kunnan kehittäminen niin, että asukkaille luodaan mahdollisuudet viihtyvyyden lisäämiseen
3) Luoda uusia työpaikkoja ja lisätä yrittäjämyönteistä ilmapiiriä

MIKÄ ON TULEVAN VALTUUSTOKAUDEN ISOIN INVESTOINTI?
– Päiväkoti. Joskin asiaa pitää tarkastella tilastojen valossa uudelleen. Myös kunnan olemassa oleva rakennuskanta vaatii investointeja.

Selvityksen mukaan 1–12-vuotiaiden määrä vähenee vuosina 2018–2030 Pyhärannassa noin 70 lapsella ja yli 64-vuotiaiden osuus väestössä puolestaan kasvaa reilulla 60 henkilöllä.
MITÄ AJATUKSIA VARSINAIS-SUOMEN LIITON JULKAISEMA ENNUSTE HERÄTTÄÄ KUNNAN ELINVOIMAN JA PALVELUJEN KANNALTA?
– Syntyvyyden lasku ja lasten väheneminen on huolestuttava, mutta valtakunnallinen ilmiö, ei pelkästään Pyhärannan ongelma.
– Uusia asukkaita saadaan tekemällä kunta houkuttelevaksi asuinpaikaksi, säilyttämällä hyvät palvelut ja luomalla positiivista kuvaa kunnasta. Laadukkaat vanhuspalvelut on turvattava ja jatkettava erittäin tärkeää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Pyhärannassa vapaaehtoistoiminta ansaitsee erityiskiitokset vauvasta vaariin.