Laitila valittiin mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

0
Arkistokuva

Laitila on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu alkaa elokuussa 2021 ja päättyy toukokuussa 2024. Se koskee siis vuosina 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia. Perheille kaksivuotinen esiopetus on vapaaehtoinen.

Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta on yhteensä 105. Lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka toimivat verrokkikuntina. Tähän mennessä on valittu 41 kuntaa kokeilukunniksi ja 42 kuntaa verrokkikunniksi. Loput kokeiluun osallistuvista kunnista on tarkoitus valita alkuvuoden aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja. Lisäksi kokeilussa halutaan saada tietoa sen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin sekä terveen itsetunnon muodostumiseen.

Laitilan vs. sivistystoimenjohtaja Nestori Mäkelä kertoo, että Laitilassa ollaan innoissaan valinnasta, mutta lisätietoja kokeilun sisällöstä odotetaan kuumeisesti. Kouluun ja esikouluihin ilmoittautuminen alkaa helmikuun alussa ja Mäkelä toivoo, että kokeilusta saataisiin lisätietoja siihen mennessä.

– Tämä ihan mahtava juttu, mutta monia asioita on vielä auki, Mäkelä kertoo.