Laitilaan pystytetty ennätyskorkea tuulimittausmasto – Abo Wind kerää tietoa arvioidakseen 300-metristen tuulivoimaloiden sähköntuotantoa

0
Laitilaan on pystytetty poikkeuksellisen korkea tuulimittausmasto, josta saatavalla tiedolla voidaan arvioida nykyistä selvästi korkeampien tuulivoimaloiden sähköntuotantoa.

Solina Saarikoski

Abo Wind on pystyttänyt viime vuoden lopulla Laitilaan 180-metrisen tuulimittausmaston, josta saatavalla tiedolla voidaan arvioida 300 metriä korkeiden tuulivoimaloiden sähköntuotantoa. Aiemmin yhtiö on käyttänyt 140 metriä korkeita mittausmastoja, jotka ovat riittäneen nyt käytössä olevien voimaloiden sähköntuotannon arviointiin.

– Tällä hetkellä korkein tuulivoimala on 250-metrinen, mutta tekninen kehitys mahdollistaa tulevaisuudessa entistä korkeammat ja tuottavammat voimalat, Abo Windin toimitusjohtaja Aapo Koivuniemi sanoo.

Laitilaan pystytetty tuulimittausmasto sijaitsee lähellä Mynämäen rajaa alueella, jonne Abo Wind suunnittelee rakentavansa 12 voimalan tuulipuiston.

Yhtiö on pystyttänyt viime vuonna vastaavan 180 metriä korkean maston myös Keski-Suomen maakuntaan kuuluvaan Kannonkosken kuntaan, ja kyseessä ovat korkeimmat sen koskaan pystyttämät tuulimittausmastot.

Mastot on tehty yhdistämällä kolme mittausmastoa kahdeksi korkeammaksi mastoksi.

– Aiempaa korkeammilla tuulimittausmastoilla voidaan laskea luotettavasti tuottoennusteet tulevaisuudessa käyttöön otettaville, jopa 300 metriä korkeille tuulivoimaloille.

Tällä hetkellä maatuulivoimalat ovat tyypillisesti noin 240 metriä korkeita ja niiden napakorkeus on 130–160 metriä. 300-metrisen voimalan napakorkeus on jopa 180 metriä.

Abo Wind suunnittelee rakentavansa 1 200 hehtaarin suuruiselle Kolsa-Juvansuon alueelle Laitilan ja Mynämäen rajalle yhteensä 12 tuulivoimalaa. Niistä viisi on tarkoitus sijoittaa Laitilan puolelle.

– Se on kooltaan tyypillinen hanke, sillä usein tuulipuistoihin sijoitetaan noin kymmenkunta voimalaa.

Koivuniemi kertoo Abo Windin valmistautuvan nykyistä korkeampien tuulivoimaloiden käyttöönottoon.

– Vaikka 300-metrisiä voimaloita ei vielä ole, niin haemme kuitenkin luvat sen mukaan, että tälle Kolsa-Juvansuon alueelle voitaisiin sijoittaa mahdollisesti niin korkeat voimalat.

Abo Wind aloitti esiselvitykset Kolsa-Juvansuon alueella syksyllä 2018.

Yhtiö on solminut sekä Laitilan että Mynämäen kanssa kaavoitussopimukset ja alueelle voidaan nyt ryhtyä laatimaan tuulivoiman mahdollistavaa osayleiskaavaa. Abo Wind on myös solminut alueen maanomistajien kanssa tarvittavat vuokrasopimukset.

– Alueella tehdään myös esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointi, Koivuniemi kertoo.

Tuulipuistoksi suunniteltu alue sijaitsee Laitilan keskustasta noin 14 kilometrin etäisyydellä, Mynämäen keskustaan matkaa on noin kymmenen ja Vehmaalle kahdeksisen kilometriä.

Abo Wind Oy:n selvitysten mukaan alue näyttäisi soveltuvan tuuliolosuhteiltaan hyvin tuulivoimatuotantoon.

Lisäksi alueen etuna on se, että siitä on lyhyt etäisyys sähkönsiirron suurjänniteverkkoon.

 

Abo Wind suunnittelee tuulipuistohanketta Laitilan ja Mynämäen rajalle

  • Yhtiö aikoo sijoittaa alueelle 12 turbiinia, joista viisi Laitilan puolelle.
  • Yhden modernin tuulivoimalan vuosituotanto on noin 16 000–18 000 megawattituntia.
  • Abo Windillä on meneillään 16 tuulipuistohanketta eri puolilla Suomea.
  • Yhtiö on suunnitellut, rakentanut ja ylläpitänyt tuulipuistoja reilun 20 vuoden ajan.
  • Abo Wind toimii useissa maissa ja maanosissa, Suomeen yhtiö laajeni vuonna 2013.