Laitilan taloutta kehitettävä pitkäjänteisesti

0
Seppo Lehtola näkee, että tulevina vuosina on panostettava Laitilassa ikäihmisten palveluiden kehittämiseen.

– Tulevan valtuustokauden alkutaipaleella Laitilassa tulee selvittää vanhainkodin kohtalo sekä päättää, miten lisäämme kunnallisia vanhusten asumispalveluita, esimerkiksi tehostetun palveluasumisen paikkoja, sanoo Laitilan sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Seppo Lehtola, joka toimii myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana.

Lehtola pitää vanhuspalveluihin satsaamista lähivuosien tärkeimpänä asiana.

– Olen myös tavattoman iloinen, että Laitilassa lopulta laitettiin stoppi ikäihmisten palveluiden yksityistämisaikeille, hän sanoo ja viittaa kuluneella valtuustokaudella aloitettuihin – ja lopetettuihin – selvitystöihin.

LAITILAN 31-paikkaisessa valtuustossa demareilla on viisi valtuutettua ja ryhmä on toiseksi suurin keskustan jälkeen. Pitkänlinjan kunnallispoliitikko on ollut sosialidemokraattisen puolueen jäsen jo 50 vuoden ajan. Hän toimi kuluvan valtuustokauden kaksi ensimmäistä vuotta kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

– Kunnallispolitiikka on sellaista, että siinä päätetään kuntalaisten arkeen vaikuttavista asioista mitä suuremmissa määrin. Ihan lähtien esimerkiksi siitä, millaisia urheilualueita tai päivähoitopalveluja paikkakunnalla on. Siksi kannustankin ihmisiä asettumaan kuntavaaleissa rohkeasti ehdolle ja vaikuttamaan Laitilan asioihin.

– Ja toivottavasti laitilalaiset myös äänestävät vilkkaasti vaaleissa ja vaikuttavat sillä tavoin asioihin.

LEHTOLA uskoo, että kaikkien kuntien toimintaan keskeisesti vaikuttava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-uudistus saadaan Suomessa lähivuosina vihdoin maaliin. Se asettaa kunnat uudenlaiseen tilanteeseen.

– Tässä prosessissa on tietysti tärkeää olla puolustamassa paikallisten lähipalvelujen, kuten oman terveyskeskuksen säilymistä.

Laitilan valtuustossa on leimallista ryhmien runsaus, ryhmiä kun on kaikkiaan kahdeksan.

– Sellainen tuntuma itselläni on, että kun keskustelukulttuuri yleisesti on muuttunut Suomessa kärkkäämmäksi, niin muutosta on tapahtunut myös Laitilassa. Valtuustossa on mielestäni vaikeampi saada yhtenäistä linjaa asioihin. Kyllä siihen osaltaan vaikuttaa varmasti valtuuston suurimman puolueen, keskustan, sisäiset ristiriidat, Lehtola pohtii.

Tällä valtuustokaudella on valtuustossakin esitetty toiveita siitä, että valtuusto keskustelisi enemmän ja että keskusteluun osallistuisi mahdollisimman moni valtuutettu.

– Arvostan keskustelevaa ja mahdollisesti erilaisiakin näkemyksiä esiin tuovaa valtuustoa.

PIAN lopussa olevan valtuustokauden aikana on Lehtolan mielestä Laitilan valtuustossa tehty sekä hyviä että huonoja päätöksiä.

– Itseäni kirvelee esimerkiksi tällä valtuustokaudella ollut poukkoileva talouspolitiikka, kun veroprosenttia laskettiin ja heti perään jouduttiin tekemään talouden tasapainottamisohjelmaa. Verotasokin palautettiin talouden alamäessä ennalleen.

Lehtola uskoo, että kunnan imagoa kohottavat parhaiten hyvät peruspalvelut.

– Olen valtavan tyytyväinen esimerkiksi siitä, että meillä on vihdoin asialliset puitteet järjestää päivähoitopalveluja, hän sanoo kahteen uuteen päiväkotiin viitaten.

Laitilan elinvoiman kehittämiseen tulee Lehtolan mielestä panostaa entistä ponnekkaammin.

– Meillä on valtteja, kuten monipuolinen yritysrakenne ja sijainti. Mutta Laitilan kannalta olisi tärkeää vihdoin saada valtion rahoituspäätös Kasitien perusparannuksesta. Samoin kaupungin keskustan elävöittämiseksi pitää yhdessä löytää keinoja.

 

Demareiden tavoitteena on Laitilan  elinkeinopolitiikan tehostaminen

TÄMÄN VAALIKAUDEN PLUSSAT JA MIINUKSET:

Plussat
+ Uudet päiväkodit ja vuokrakerrostalot.
+ Vapaa-ajan palvelut, kuten aivan 2016 lopussa valmistunut monitoimihalli, frisbeegolfrata, vaskikirjaston palvelut.
+ Estettiin ikäihmisten palvelujen ulkoistaminen.

Miinukset
– Korjausvelan kasvaminen.
– Vaalikauden aikana tuloveroprosentin 0,5 prosentin alennus, joka jouduttiin heti vuoden päästä korottamaan takaisin entiseen.
– Luottamushenkilöiden yhteistyö.

KOLME TÄRKEINTÄ TAVOITETTA TULEVALLA VALTUUSTOKAUDELLA?

1) Elinkeinopolitiikan tehostaminen.
2) Tuetaan vanhusten mahdollisuutta asua kotonaan mahdollisimman pitkään.
3) Sosiaali- ja terveyspalvelujen edelleen kehittäminen sekä Kaukolankoti-kysymyksen ratkaiseminen kestävällä tavalla.

TULEVAN VALTUUSTOKAUDEN ISOIN INVESTOINTI?

Isoin investointi tulevalla valtuustokaudella on 8-tien risteysjärjestelyt. Näköpiirissä ei ole omaan taseeseen tehtäviä isoja investointeja. Tähän tietenkin vaikuttaa kaupungin taloudellinen tilanne ja velkaantuneisuus. Kaupungin ydintehtävänä ei ole ”omistaa seiniä”, vaan tuottaa palveluja.

Selvityksen mukaan 1–12-vuotiaiden määrä vähenee Laitilassa vuosina 2018–2030 noin 290 lapsella ja yli 64-vuotiaiden osuus väestössä kasvaa lähes 330 henkilöllä.
MITÄ AJATUKSIA TÄMÄ VARSINAIS-SUOMEN LIITON JULKAISEMA ENNUSTE HERÄTTÄÄ KUNNAN ELINVOIMAN JA PALVELUJEN KANNALTA?

Kehitys on huolestuttava ja palvelurakenteessa tulee huomioida tämä muuttuva tilanne.
Täytyy tukea ennaltaehkäisevästi ikääntyvää väestöä siten, että ihmiset pysyvät terveinä ja hyväkuntoisina, jotta kotona asuminen on mahdollista.
Laitilan tulee pyrkiä olemaan edelleen houkutteleva asuinpaikka lapsiperheille sekä tarjota monipuoliset harrastus- ja vapaa-ajan palvelut.