Pyhärannan kunnanhallitus piti kiinni tehdyistä päätöksistä – Kahdesta marraskuun kokouksen päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus

0

Pyhärannan kunnanhallitus piti äänestysten jälkeen kiinni tekemistään päätöksistä. Kahdesta kunnanhallituksen marraskuussa tekemästä päätöksistä oli tehty oikaisuvaatimus, minkä vuoksi asiat tulivat uudelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus piti voimassa päätöksensä valita Suojalan rantasaunan urakoitsijaksi Laitilan Talorakenne Oy. Helka Huttela (kesk) ehdotti, että kunnanhallitus kumoaa päätöksen, koska kunta ei hallinnoi rakennuslupahakemuksessa mainittua tonttia. Jyrki Nurmi (Yhteinen Pyhäranta) kannatti Huttelan esitystä. Esitys kaatui äänin 5–2.

Kunta on vuokrannut Suojalan alueen T:mi Heidi Laville, joka pyörittää alueella leirintäaluetta.

Hallitus ei myöskään nähnyt tarvetta muuttaa päätöstään hirsipäiväkodin perustusten purkuvelvoitetta koskevassa oikeuskäsittelyssä. Hirsipäiväkodin tonttia vuokraava yhtiö on pyytänyt, että purkuasia jätettäisiin lepäämään Turun hallinto-oikeuteen tehdyn kunnalliskantelun vuoksi. Kunnanhallitus päätti 30.11., ettei asian lepäämään jättämiselle ole tarvetta.

Viime maanantaina Jyrki Nurmi (Yhteinen Pyhäranta) ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun. Helka Huttela (kesk) kannatti Nurmen esitystä, joka hävisi äänestyksessä äänin 5–2.