Valmet Automotive ja Turun ammattikorkeakoulu kehittävät kumppanuutta – työharjoitteluja, opinnäytetöitä, asiantuntijaluentoja ja virtuaalisia innovaatioleirejä

0
Autotehdas tekee yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Valmet Automotive ja Turun AMK kehittävät yhteistyössä kumppanuusohjelmaa, jonka tavoitteena on lähentää oppilaitos- ja yritysmaailmaa, ajanmukaistaa ja monipuolistaa opetusta sekä tarjota opiskelijoille joustava väylä työelämään. Autotehtaan mukaan osapuolten kokemukset kumppanuudesta ja siitä saatu palaute ovat erittäin positiivisia.

Valmet Automotiven ja Turun AMK solmivat kumppanuussopimuksen toukokuussa 2020. Kyseessä oli Turun AMK:n ensimmäinen strateginen yhteistyösopimus yrityksen kanssa. Valmet Automotivelle sopimus oli laaja-alaisin toimintamalli, jota käytetään oppilaitosyhteistyössä.

– Kansainväliset verkostot ja erittäin nopeasti uudistuvat liiketoiminnot luovat erinomaisia oppimismahdollisuuksia kaikille mukana oleville, kertoo Turun AMK:n rehtori ja toimitusjohtaja Vesa Taatila.

Kumppanuus vahvistaa Valmet Automotiven ja Turun AMK;n jo olemassa olevia yhteistyömuotoja, luo uusia ja kehittää koulutukseen uudenlaisia sisältöjä. Oppilaitosyhteistyön systemaattinen kehittäminen on yksi Valmet Automotiven strategisista tavoitteista.

Kumppanuussopimuksessa ovat Valmet Automotiven puolelta mukana sekä autonvalmistuksen että akkuvalmistuksen liiketoimintalinjat. Viime kädessä tavoitteena on tukea laajasti suomalaisen teknologiateollisuuden kilpailukykyä.

– Globaalisti toimiva Valmet Automotive panostaa tulevaisuuden osaajiin, ja siksi meille on tärkeää toimia myös oppilaitosyhteistyön edelläkävijänä. Strateginen kumppanuutemme tukee yleisesti teknisen alan opiskelua, mutta samalla sadat Turun AMK;n opiskelijat tutustuvat yritykseemme, kertoo Valmet Automotiven valmistusliiketoiminnan johtaja Pasi Rannus.

Valmet Automotive ja Turun AMK kehittävät jatkuvasti kumppanuuteen liittyviä toimintamalleja. Tällä hetkellä yhteistyön muotoja ovat muun muassa työharjoittelupaikat ja opinnäytetyötoimeksiannot, Valmet Automotiven asiantuntijaluennot ja opetusprojektien tekninen tuki sekä virtuaaliset innovaatioleirit, joissa opiskelijat tutustuvat Valmet Automotiven liiketoimintahaasteisiin ja kehittävät niihin ratkaisuja.

– Varsinais-Suomessa ja Turun seudulla panostetaan vahvasti yhteistyöhön elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja kaupunkien kesken. Yhteistyö on avain sille, että alueemme menestyy jatkossakin ja pystymme nostamaan jatkuvasti osaamisemme ja kilpailukykymme tasoa. Valmet Automotiven ja Turun ammattikorkeakoulun syvenevä yhteistyö on hieno esimerkki toimintatavasta, joka hyödyttää kaikkia osapuolia, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.