Kaupunki puuttumassa koulukeskuksen ruuhkiin uusilla ajokielloilla

0
Maanantaiaamuna Kappelimäen koulun edustalla oli lähes jatkuva autojen virta, kun koululaisia saatettiin kouluun. Saattoalueelle on ajo sallittu, mutta kaupunki aikoo pian kieltää sinne ajon muilta kuin takseilta ja linja-autoilta.

Koululaisten kuljetusrumba koulukeskuksen liepeillä on herättänyt huolen liikenneturvallisuudesta. Koulukuljetusoppilaita on Laitilassa paljon, mutta lapsia kuljetetaan runsaasti kouluun myös omaehtoisesti. Tekninen valiokunta päätti jo kieltää ajon Eurantien reunalla olevalle levikkeelle muilta kuin takseilta ja linja-autoilta. Nyt valiokunta aikoo rajoittaa vastaavalla kiellolla ajoa Koulukujan saattoalueelle, joka on aivan Kappelimäen koulun piha-alueen reunalla.

Laitilan tekninen valiokunta päätti joulukuussa, että Eurantien varrella olevalle levikkeelle ajoa rajoitetaan merkittävästi. Valiokunta katsoo, että turvallisuussyistä arkipäivisin levikkeelle voivat kello 7–16 välisenä aikana ajaa vain taksit ja linja-autot.

Saattoaluetta on käyttänyt myös iso joukko oppilaiden huoltajia, jotka kuljettavat lapsia aamuisin kouluun tai hakevat koulusta koulupäivän päätyttyä. Saattoalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Kappelimäen alakoulu, Varppeen yläkoulu ja Laitilan lukio.

Päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, mutta valiokunta ei pyörtänyt tekemäänsä päätöstä.

Valiokunnan päätös saattoalueen käytön rajaamisesta on herättänyt vilkasta keskustelua siitä, mihin koululaisia voi turvallisesti jättää ja mistä heitä voi turvallisesti koulun päätyttyä noutaa. Keskustelua on virinnyt siitäkin, miksi oppilaita kuljetetaan kouluun niin runsaasti.

“Suosittelemme, että lapset kulkisivat koulumatkat ensisijaisesti kävellen tai pyörällä.”

TEKNINEN valiokunta on seuraavassa kokouksessaan huomenna keskiviikkona esittämässä, että myös ajo Koulukujan päässä olevalle saattoalueelle kielletään koulupäivien aikana muilta kuin linja-autoilta ja takseilta. Alue on aivan Kappelimäen koulun piha-alueen reunassa.

Pohjaesityksen mukaan kielto koskisi kello 7–16 välistä aikaa.

– Saattaa kuitenkin olla, että ajokielto tulee koskemaan vain tiettyjä kellonaikoja, ei koko päivää. Ongelmat liittyvät aikoihin, kun oppilaiden koulu alkaa ja päättyy, Laitilan tekninen johtaja Mika Raula selvittää.

Sekä tekninen johtaja Mika Raula että Kappelimäen koulun rehtori Annika Mattila toivovat, että nykyistä useampi koululainen kulkisi koulumatkat kävellen tai pyöräillen.

Hän kertoo, että sekä Eurantien varrella olevalle että Koulukujan päässä olevalle saattoalueelle ajoa on päätetty rajoittaa samasta syystä.

– Kummallakin alueella tilanne on yksinkertaisesti sanottuna kauhea. Autoja on paljon, pahimmillaan lapset puikkelehtivat autojen seassa, kaikki eivät noudata liikennesääntöjä eikä koulukyydeistä huolehtivilla takseilla tai busseilla ole aina tilaa jättää lapsia niille varatuille alueille, Raula listaa ongelmia.

RAULA pohjustaa rajoittamisilla olevan vain yksi tarkoitus: lisätä turvallisuutta.

– Nykyinen tilanne ei voi jatkua. Esimerkiksi Eurantien reunassa oleva levike on yksisuuntainen ja siltä saa poistua Eurantielle vain toiseen suuntaan, mutta näitä liikennesääntöjä osa ei noudata, hän harmittelee ja muistuttaa, että lapsia kuljetetaan kouluun omatoimisesti paljon.

– Kyse on kymmenistä autoista aamuisin ja iltapäivisin eli koulujen alkamis- ja päättymisaikoihin.

“Laitilassa on perusopetuksen oppilaita kaikkiaan noin 950 ja heistä lähes 300 oppilaalla on koulukuljetus.”

Kappelimäen koulun edessä olevalle alueelle ajo on tällä hetkellä sallittu. Näin ei kuitenkaan ole ollut aina.

– Aikoinaan alue oli rajattu vain taksien käyttöön kouluaikoina. Tämän alueen ongelmat ovat samat kuin Eurantien pysäkinkin. Ja nyt Eurantien pysäkin rajoitustoimenpiteiden jälkeen tilanne Kappelimäen edessä on entisestään vaikeutunut.

RAULA sanoo ymmärtävänsä hyvin, että muiden kuin ammattiautoilijoiden ajokiellot saattoalueille aiheuttavat harmitusta.

– Olemme myös miettineet vaihtoehtoisia ja turvallisempia alueita, joihin koululaisia voisi jättää ja joista heitä voisi hakea. Esimerkiksi jäähallin parkkipaikalta on alikulun ansiosta turvallinen ja lyhyt reitti kouluille. Monitoimihallin piha-alue on tilavampi, vaikka silloin lasten pitää ylittää Tuunantie.

Eurantien varren levike on pesäpallokentän kohdalla. Siltä on hyvät kulkuyhteydet sekä edessä näkyvään Kappelimäen kouluun että pesäpallokentän toisella puolella oleviin yläkouluun ja lukioon.

Raula kuitenkin luonnehtii ongelman johtuvan autojen määrästä.

– Paras ratkaisu olisi, että lapsia opetettaisiin ja opastettaisiin kulkemaan koulumatkansa itse. Näin vältettäisiin aamu- ja iltapäivien ruuhkat.

Päätös saattoalueiden käytön rajoittamisesta on kaupungin teknisen toimen, ei koulujen, muistuttaa tekninen johtaja.

– Näihin omaehtoisiin kuljetuksiin liittyvät ongelmat ovat tietysti olleet kouluilla jo pitkään tiedossa ja aiheuttaneet paljon huolta. Esimerkiksi Eurantien levikkeellä on tapahtunut lukuisia vaaratilanteita aamuisin ja iltapäivisin.

“Vilkasta keskustelua on käyty muun muassa siitä, miksi oppilaita kuljetetaan kouluun niin runsaasti.”

Eurantien saattoalue on yksisuuntainen eikä siitä saa kääntyä kuin toiseen suuntaan Eurantielle ajettaessa. Tekninen johtaja Mika Raula sanoo yhtenä ongelmana olevan sen, ettei levikkeen liikkenesääntöjä noudateta.

KAPPELIMÄEN koulun rehtori Annika Mattila vahvistaa asian puhuttaneen jo pitkään.

– Tämä on sellainen kestoaihe, jota käymme uudestaan ja uudestaan läpi. Saamme koululle paljon huolestunutta palautetta näiden alueiden turvattomuudesta.

Mattila kertoo, että ruuhkat aiheuttavat myös kaupungin koulukuljetuksista vastuussa oleville huolta.

– Turvallisuus mietityttää, mutta lisäksi heillä on toisinaan vaikeuksia tuoda tai hakea koulukuljetusoppilaita sovituista paikoista ruuhkan vuoksi.

Myös Mattila toivoo, että lasten koulumatkoja ajateltaisiin mahdollisuuksien mukaan Liikkuva koulu -idean mukaisesti.

– Suosittelemme koulumatkojen menevän entistä enemmän Liikkuvan koulun suuntaan eli että lapset kulkisivat koulumatkat ensisijaisesti kävellen tai pyörällä.

Koulukuljetus

  • Laitilassa kunnan maksaman koulukyydin voi saada esikoululainen tai 1.–3.-luokkalainen, jonka koulumatka on yli 3 kilometriä.
  • 4.–9.-luokkalaisella koulukyyti on mahdollinen, mikäli koulumatka on yli 5 kilometriä
  • Koulumatka mitataan kotitontin portilta koulutontin portille lyhintä käyttökelpoista reittiä.
  • Koulukuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta, oppilaan itse kuljettava matka linja-autopysäkille tai taksireitin varteen on 2 kilometriä.
  • Taajama-alueella asuville oppilaille koulukuljetusta ei järjestetä.
  • Laitilassa on perusopetuksen oppilaita kaikkiaan noin 950 ja heistä lähes 300 oppilaalla on koulukuljetus.