Kuntalaisten kiinnostus yhteisiä asioita kohtaan kasvanut

0
Yhteinen Pyhäranta -valtuustoryhmän puheenjohtaja Ville Aerila haluaa lisätä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia Pyhärannassa.

Tässä Kuntavaalit 2021 -juttusarjassa Laitilan Sanomat haastattelee valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Kuluvalla vaalikaudella perustetun Yhteinen Pyhäranta -valtuustoryhmän puheenjohtajaa Ville Aerilaa ja koko ryhmää on ilahduttanut kuntalaisten aktiivisuus ja lisääntynyt mielenkiinto yhteisten asioiden hoitoon.

– Kiinnostuneita on löytynyt laajalla rintamalla, Aerila kertoo.

Ryhmän taakse on perustettu Yhteinen Pyhäranta -niminen puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys.

– Puoluepolitiikka ja sen mukanaan tuomat kuppikunnat eivät mahdu pienen kunnan terveeseen hallintokulttuuriin.

Terve hallintokulttuuri on yksi ryhmän tavoitteista tulevalla vaalikaudella. Yhteinen Pyhäranta haluaa lisätä kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa oman kuntansa asioihin. He kannattavat avoimuutta päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun sekä päätöksenteon viemistä lähemmäs kuntalaisia.

Yhteisen Pyhärannan mukaan kuntaa pitäisi lähteä kehittämään siten, että siitä tulisi houkuttelevampi asuinpaikkakunta niin nykyisille kuin uusillekin asukkaille. Aerila huomauttaa, että Pyhärannan vieressä on kaksi vahvaa työssäkäyntialuetta.

Aerila uskoo, että Pyhäranta voisi houkutella puoleensa muuttajia. Hän huomauttaa, että paikkakunnalle on jo muuttanut paljon uusia asukkaita.

– He ovat kotiutuneet tänne hyvin.

Pyhäranta tarjoaa hänen mukaansa turvallisen ja helpon paikan asua.

– Onhan se eri laittaa lapsi kävelemään kouluun kaupungin keskustan läpi kuin vaikka lammaslaitumen reunaa.

Yhteisen Pyhärannan tavoitteena on käynnistää yhteistyö paikallisen yrittäjäyhdistyksen, kunnassa toimivien yritysten ja kunnan välillä. Pyhärannassa olisi ryhmän mukaan tarvetta elinkeinovastaavalle, joka auttaisi ulkopuolisia yrityksiä löytämään kunnan tarjoamia teollisuustontteja ja tyhjillään olevia teollisuuskiinteistöjä.

Aerilan mukaan kunta voisi lisäksi tehdä enemmän yhteistyötä paikkakunnan aktiivisten yhdistysten kanssa.

Demareiden ja kokoomuksen luottamushenkilöt ovat julkisuudessa tuoneet esiin huolensa, että kunnan mainetta pyritään mustamaalaamaan ja tekemään turhia valituksia ja kanteluita.

Aerila ei näe, että ainakaan oppositio olisi syyllistynyt kunnan mustamaalaamiseen.

– Jos joku päätös on tehty kuntalain vastaisesti, on omalla tavallaan vastuun kantamista, ettei asiaa hyssytellä vaan käytetään asian oikaisemiseksi niitä keinoja, joita on. Mustamaalaaminen ja oikaisuvaatimuksen tekeminen ovat kaksi eri asiaa.

Vaikka moni kokenut poliitikko on ilmaissut halunsa jättäytyä sivuun valtuustosta, Aerila ei ole huolissaan.

– Ihmisillä on luja halu vaikuttaa asioihin, ja uskon, että sivuun jättäytyville löytyy korvaajia.

Aerilalla on sähköurakointiyritys. Sen ohella hän on kolmannen polven maanviljelijä. Aerilan perheeseen kuuluvat vaimo sekä 6- ja 3-vuotiaat lapset.

Vaalikauden 2017–2021 plussat ja miinukset

+ Asukkaiden ja palveluiden käyttäjien aktivoituminen ja halu vaikuttaa yhteisiin asioihin.

+ Vahvat tilinpäätökset, jotka tosin johtuvat siitä, että mitään ei ole tehty.

– Asukkaita, palveluiden käyttäjiä ja palveluiden tuottajia ei ole kuunneltu asioiden valmistelussa eikä päätöksissä.

– Avoimen keskustelun ja päätösten perusteluiden puuttuminen.

– Yhteisen kukkaron käyttäminen ilman ratkaisua ongelmiin.

Mitkä ovat ryhmänne kolme tärkeintä tavoitetta tulevalla valtuustokaudella?

1) Ankkuroida kuntaan terve ja osallistava hallintokulttuuri.

2) Asukaslukukäyrän suunnanmuutos ylöspäin.

3) Mahdollistaa kuntalaisille sujuva ja turvallinen arki, elämä, jota tullaan etsimään kauempaakin.

Mikä on Pyhärannassa tulevan valtuustokauden isoin investointi?

– Investoinnit edellisen kysymyksen kohtiin kaksi ja kolme.

Varsinais-Suomen Liitto julkisti tammikuussa 2020 selvityksen, jossa tarkastellaan ennusteita kuntien väkiluvusta vuosina 2018–2030.

Selvityksen mukaan 1–12 –vuotiaiden määrä vähenee Pyhärannassa​ vuosina 2018–2030 67 lapsella. Yli 64-vuotiaden osuus väestössä kasvaa 63 henkilöllä.

Mitä ajatuksia tämä herättää kunnan elinvoiman kannalta ja miten tämä pitää ottaa huomioon palvelujen rakentamisessa?

– Selvitystä voi lukea kuin raamattua ja antaa rukkasten olla naulassa jatkossakin, tai sitten voidaan laittaa ne kintaat takaisin käteen ja nostaa Pyhäranta muuttovoittoiseksi kunnaksi.