Laitilan terveyskeskuksen varavoimakoneinvestointi kaipaa lisämäärärahaa

0
Arkistokuva: Hanna Hyttinen

Tekninen valiokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kuluvalle vuodelle myönnetään 55 000 euron lisämääräraha terveyskeskuksen varavoimakoneen rakentamista varten.

Varavoimakoneen rakentamiseen oli varattu viime vuoden talousarvion investointehihin 100 000 euroa. Määräraha piti sisällään varavoimakoneen, sähkökytkennät kiinteistössä ja varavoimakoneen rakennuksen.

Varavoimakoneen suunnitelmat tehtiin ja kone hankittiin vuosi sitten keväällä. Koronarajoituksista johtuen rakennustyöt pääsivät alkamaan kuitenkin vasta loppusyksystä. Vuoden 2020 aikana investointirahasta oli käytetty 95 000 euroa. Tälle vuodelle urakasta jäivät tehtäväksi terveyskeskuksen kiinteistön sisällä tehtävät sähkökytkennät, rakenuksen pintarakenteet sekä varusteet.

Urakan kustannuksia kasvattivat muun muassa se, että piha-alueen betonisten kaivojen havaittiin syöpyneen voimakkaasti. Lisäksi sähkökanavien liitostöiden aikana huomattiin terveyskeskuksen salaojaputkistossa virheellisiä asennuksia muun muassa putkien ja kaivojen liitoksissa. Epäkohdat oli välittömästi korvatta, mikä kasvattiin hankkeen kustannuksia noin 30 000 eurolla. Hankkeen aikana toteutetaan myös erillinen happivarasto terveyskeskuksessa sijaitsevaan kellaritilaan. Tämän toimenpiteen kustannukset vuodelle 2021 ovat noin

 

10 000 euroa.