Laitilan väkiluku laskenut kahdessa vuodessa 175 asukkaalla

0
Laitilassa syntyi vuonna 2016 kaikkiaan 97 vauvaa, sitä seuraavana vuonna 86 ja vuonna 2018 vauvoja syntyi 71. Vuonna 2019 laitilalaisvauvoja syntyi 61. Viime vuonna vauvoja syntyi 73 ja yksi heistä oli Isla Jalonen.

Laitilan asukasluku näyttää ennakkotietojen perusteella vähentyneen roimasti viime vuonna: tammi–joulukuun välisenä aikana kaupunkilaisten lukumäärä on vähentynyt 116 asukkaalla.

Tuona aikana Laitilasta on muuttanut pois 456 asukasta ja kaupunkiin on muualta muuttanut yhteensä 304 ihmistä. Tulijoista 65 on muuttanut Suomen rajojen ulkopuolelta.

Viime vuoden päättyessä Laitilan väkiluku on ollut 8 472.

Väkilukutilastot varmistuvat viipeellä ja viime vuoden tilastot ovat vielä ennakkotietoja. Toistaiseksi viimeisin varmistettu tilasto koskee vuotta 2019.

”Viime vuosi on rokottanut Vakka-Suomen väkilukua 247 asukkaalla.”

LAITILAN väkiluku väheni melko dramaattisesti vuosien 2000–2011 välisenä aikana. Kun vuoden 2000 päättyessä Laitilassa oli 8 821 asukasta, niin vuoden 2011 päättyessä asukkaita oli 8 408 eli 413 vähemmän.

Vuonna 2012 Laitilan väkiluku alkoi nousta ja se nousi vuosien 2015 ja 2016 pientä notkahdusta lukuun ottamatta vuoteen 2018 saakka. Tuolloin Laitilan asukasluku oli 8 647. Viime vuoden varmistamattomaan väkilukuun verrattuna pudotusta on siis parissa vuodessa ollut 175 asukkaan verran.

2000-luvulla Laitilan väkiluku on korkeimmillaan ollut 8821 vuonna 2000 ja alimmillaan väkiluku kävi vuonna 2011, jolloin väkiluku oli vuoden päättyessä 8 408.

Viime vuosien ilmiö on väkiluvun isot heittelyt: viime vuosien väkiluvun laskua edelsivät kasvun vuodet, sillä vuoden 2016 lopusta vuoden 2018 loppuun tultaessa Laitilan väkiluku oli kasvanut 127 asukkaalla. Tuolloin Vakka-Suomessa oli positiivinen rakennemuutos ja esimerkiksi Uudenkaupungin autotehdas rekrytoi voimakkaasti.

”Laitilasta on vuosien 2015–2019 aikana muutettu kaikkein eniten Turkuun”

VIIME vuosi on ennakkotietojen perusteella rokottanut koko Vakka-Suomen väkilukua 247 asukkaalla.

Vain seutukunnan pienimmät kunnat, 959 asukkaan Kustavi sekä 1 658 asukkaan Taivassalo, ovat saaneet lisää asukkaita: Kustavin asukasluku kasvoi 10 asukkaalla, Taivassalon puolestaan 19 asukkaalla.

Lukumäärällisesti eniten asukkaita Vakka-Suomen alueella on menettänyt Uusikaupunki, jonka väkiluku vähentyi 145 asukkaalla.

VARMISTETTUJEN tilastotietojen mukaan Laitilasta on vuosien 2015–2019 aikana muutettu kaikkein eniten Turkuun, jonne on Laitilasta muuttanut 418 ihmistä.

Paljon on muutettu myös selvästi lähemmäs: Uuteenkaupunkiin on vastaavana ajankohtana muuttanut 321 ihmistä ja Raumalle muuttaneita on ollut 242. Laitilasta rajan yli Pyhärantaankin on muuttanut vuosien 2015–2019 aikana 58 ihmistä.

Pyhärannan edelle kiilaavat kuitenkin Tampere, joka on saanut Laitilasta 77 uutta asukasta vuosina 2013–2019 ja Raisio, jonne Laitilasta on tuona aikana muuttanut 64 ihmistä.

 

Väkikato nousi esiin Laitilan kaupunginvaltuustossakin

Laitilan kaupunginvaltuuston maanantaiseen kokoukseen tuotiin lähetekeskusteluun kokoomuksen valtuustoryhmän joulukuussa tekemä valtuustoaloite, jossa kannettiin huolta muun muassa Laitilan väestömäärän pienenemisestä sekä keskustaajaman liikkeiden ja palvelujen vähenemisestä.

Keskustapuolueen Eero Kuisma kiitteli valtuustoaloitetta ja ilmaisi niin ikään vahvan huolensa väkiluvun laskusta. Myös keskusta esitti joulukuun valtuustossa, että Laitilassa on ryhdyttävä työhön kaupungin elinvoimaisuuden lisäämiseksi.

Kuisma pyysi kaupunginjohtaja Lauri Kattelukselta ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusistolta kommentteja koskien viime vuoden väkiluvun laskua.

Kuusisto näkee, että asukasluvun laskua selittävät pitkälti alueella tapahtuneet lomautukset. Suunnan muutos vaatii Kuusiston mukaan positiivista otetta ja paikkakunnan vetovoimaisuuden sekä elinvoimaisuuden puolesta tehtäviä päätöksiä.

– Ennen muuta se vaatii sitä, että meillä on osoittaa työpaikkoja, sillä asukkaat tulevat työpaikkojen perässä.

Kaupunginjohtaja Lauri Katteluksen mukaan Uudenkaupungin autotehtaan tilanne on yksi suurimmista väkiluvun laskua selittävistä tekijöistä.

– Toinen suuri selittävä tekijä on Laitilan elinkeinorakenne yleisesti. Laitila on pk-teollisuusvaltainen maaseutukaupunki ja teollisuuden työtilanne selittää väkiluvun laskua paljon. Laitilaan muutetaan työn perässä – ja täältä muutetaan myös pois työn perässä.

Katteluksen mukaan Laitilan iso ongelma on se, että yksin muuttaville löytyy työtä, mutta pariskunnille ei.

– Laitilan elinkeinorakenne ei tue kummankin puolison työllistymistä. Laitilan pitäisi pystyä olemaan seudun houkuttelevin kunta lapsiperheille ja perhettä perustaville.

Demarivaltuutettu Pertti Pokki muistutti muun muassa, että Laitilasta muutetaan muualle opiskelemaan. Keskustan Juha Laurilan mukaan Vakka-Suomeen pitäisi saada sekä työssäkäyntiä helpottava toimiva julkinen liikenne että ammattikorkeakoulu, jotta myös Laitilassa asuen voisi opiskella.

Aloitteen joulukuussa esitellyt kokoomuksen Heikki Peltola toivoi aloitteen etenevän ripeästi, jotta ongelman ratkaisussa päästäisiin vauhdilla eteenpäin.

– Tarkoituksena on, että perustettaisiin hyvä työryhmä, joka lähtee vakavasti näitä asioita pohtimaan ja päästäisiin asiassa eteenpäin. Että tehtäisiin Laitilasta todellakin houkuttelevampi ja saataisiin meille uusia veronmaksajia.