Osuuspankki Lounaisrannikko teki viiden miljoonan euron voiton

0
Vakka-Suomen Osuuspankit valmistelevat yhdistymistä. Kuva: Jori Liimatainen

Osuuspankki Lounaisrannikko teki viiden miljoonan euron liikevoiton tilikaudella 2020. OP Lounaisrannikolla on noin 30 000 asiakasta, joista pääosa asuu pankin ydintoimialueeseen

kuuluvilla konttoripaikkakunnilla Uudessakaupungissa, Laitilassa, Kustavissa ja Maskussa. Runsas neljännes OP Lounaisrannikkoa pääpankkinaan pitävistä asuu muualla Suomessa. Maaliskuun lopulla Osuuspankki Lounaisrannikko laajenee jälleen, kun Lokalahden ja Taivassalon Osuuspankit sulautuvat OP Lounaisrannikkoon.

Pankin liikevoitto on pankin tiedotteen mukaan hyvällä tasolla ja kulu-tuottosuhde parani hieman edellisestä vuodesta. Korkokate kasvoi 3,6 prosenttia korkotason säilyessä edelleen matalana. Muita tuottoja kertyi vertailukautta selvästi enemmän ja kulut kasvoivat edelliseen vuoteen nähden.

Odotettavissa olevia luottotappioita luotoista ja muista sitoumuksista kirjattiin vertailuvuotta selvästi enemmän. Sijoitustoiminnan tuotot olivat edelleen vahvat.

– Toimialueen taloudellinen aktiivisuus säilyi edelleen maan keskimääräistä vilkkaampana ja työllisyystilanne oli Varsinais-Suomeenkin kokonaisuutena verrattuna parempi. Varsinkin autotehtaan investoinnit ja niiden myötä avautuneet uudet työpaikat ylläpitävät asuntomarkkinaa ja muutakin rakentamista normaalitasolla, toteaa pankin toimitusjohtaja Juha-Pekka Nieminen .

Nettopalkkiotuotot kasvoivat 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Palkkiot maksuliikkeestä ja muusta toiminnasta kasvoivat, mutta sen sijaan luuotonannon, arvopapereiden välityksen ja omaisuushoidon kautta tulevia palkkioita kertyi hieman edellisvuotta vähemmän. Toimintakulut kasvoivat noin viisi prosenttia. Arvonalennuksia ja luottotappioita kirjattiin yli 84 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna eli 0,9 miljoonaa euroa.

Pankin vakavaraisuusaste oli vuoden 2020 lopussa 30,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 34,2.

Uusia asiakkaita pankki sai yli 1 000.

– Näistä merkittävä osa on toimialueelle muuttajia, mutta paikallistakin siirtymää on tapahtunut, Nieminen kertoo.

Pankin kasvutavoitteet vuodelle 2021 ovat haastavat ja sulautuvien pankkien integroiminen tukee niiden saavuttamista. Asiakkaiden palvelutaso nousee asiantuntijapalvelujen laajenemisen myötä. OP Lounaisrannikon liikevoiton arvioidaan muodostuvan viime vuotta jonkin verran pienemmäksi, mutta säilyvän kuitenkin hyvällä tasolla.