Pyhärannassa Perussuomalaisten ainoalle valtuutetulle yhteistyö on välttämätöntä

0
Iiris Peltomaa on valittu poliittisella urallaan kunnanvaltuuston lisäksi sairaanhoitopiirin hallitukseen ja kuntaliiton valtuustoihin. Toiminta politiikassa on tuonut hänelle ymmärrystä, kokemusta ja tietoa siitä, miten yhteiskunta toimii. Lisäksi hän kertoo tutustuneensa hyviin ihmisiin. Arkistokuva: Hanna Hyttinen

Juttusarjassa esittäytyvät valtuustoryhmien puheenjohtajat. Kuntavaalit pidetään huhtikuussa.

Perussuomalaiset Pyhärannan valtuustoon kolme kautta sitten tuonut Iiris Peltomaa ei asetu ehdolle kevään kuntavaaleissa henkilökohtaisista syistä. Vuoden 2012 kuntavaaleissa äänikuningattareksi nousseen Peltomaan mukaan puolueella on Pyhärannassa vankka kannatus, joten hän on tyytyväinen, että listoilla on kuntavaaleissa ainakin yksi jo vahvistettu Perussuomalaisten ehdokas.

Pyhärannan kuntapolitiikkaa on viime aikoina luonnehdittu kahtiajakautuneeksi. Iiris Peltomaata harmittaa se, miksi pienessä kunnassa pitää puhua valtakoalitiosta ja oppositiosta. Valtakoalitiolla viitataan sdp:n, kokoomuksen ja perussuomalaisten tekemään yhteistyöhön, oppositiolla puolestaan keskustaan ja Yhteinen Pyhäranta -ryhmään.

– Minä en mielestäni kuulu kumpaankaan. Olen äänestänyt sen mukaan, miten asioita näen.

Vuonna 2019 aloitettu kolmen puolueen yhteistyö ei ole Peltomaan mukaan sitonut häntä mihinkään. Iiris Peltomaa kertoo yrittäneensä tehdä yhteistyötä vielä laajemmalla sektorilla.

– Olen useampaan otteeseen ollut ryhmiin yhteyksissä ja yrittänyt keskustelua, mutta ainoastaan yhdestä ryhmästä on reagoitu. En tiedä olenko ollut väärä keskustelun aloittaja.

Siksi Peltomaa ei allekirjoita yleisesti esitettyä kritiikkiä, jonka mukaan niin sanotulta valtakoalitiolta ei saada vastauksia kysymyksiin.

Viimeiset kolme kautta Iiris Peltomaa on ollut Perussuomalaisten ainoa edustaja, joten yhteistyö on hänelle itsestäänselvä edellytys asioiden edistämiseksi. Nykyisellä valtuustolla on Iiris Peltomaan mukaan ollut ongelmia alusta asti.

– Osa on pärskeitä edellisiltä kausilta, mutta se on sitten jatkunut. Ongelmiin on turha yksittäistä syyllistä etsiä.

Hän kertoo yrittäneensä olla pahentamatta asioita.

– Vaikeaa on ollut sovitella, kun on ennakko-oletuksia, että kun tuo on tuossa puolueessa, niin sen täytyy olla tuota mieltä. Todellakin toivon, että uusi valtuusto saisi aloittaa puhtaalta pöydältä.

Iiris Peltomaa on ammatiltaan järjestelmäasiantuntija. Hän kertoo pyrkineensä muun muassa valtuustoaloitteen muodossa edistämään sähköisten menetelmien käyttöönottoa. Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksia Teams-sovelluksella viime keväästä alkaen.

– Toivoisin etäkokouksien laajempaa käyttöönottoa luottamustoimielimissä.

Hän itse on tehnyt etätöitä viime maaliskuusta lähtien.

– Tietojärjestelmät tarjoaisivat niin paljon mahdollisuuksia, kun vaan niitä opeteltaisiin käyttämään.

Perussuomalaiset ovat nousseet kannatusmittauksissa Suomen suurimmaksi puolueeksi.

– Kun liityin Perussuomalaisiin vuonna 2003, oli iso juttu, jos kannatusprosentti oli kaksi, eduskuntavaaliehdokkaanakin vuonna 2007 ollut Peltomaa kertoo.

Kannatuksen kasvu lupaa hyvää kuntavaaleihinkin. Tosin Peltomaa toteaa, että puolueen toiminta on erilaista valtakunnallisesti kuin paikallisesti.

– Perussuomalaisten toimintaa pitäisi saada Pyhärantaan enemmän. Toivon, että kuntavaaleissa kannatus realisoituisi ja puolue saisi uusia ehdokkaita ja valtuutettuja.

Perussuomalaisten agendalla lähipalvelut, positiivinen kuntakuva ja keskustelun lisääminen

 

KULUVAN VAALIKAUDEN PLUSSAT JA MIINUKSET:

Plussat:

+ Talous on saatu pysymään positiivisella puolella.

+ Kyläkoulujen säilyttäminen.

Miinukset:

– Asioiden hidas eteneminen, esimerkiksi Ihoden päiväkoti ja erilaiset kehityshankkeet.

– Asukasluku ei ole kehittynyt toivotulla tavalla. Kunnan infraan on panostettu, mutta markkinointi on jäänyt liian vähälle.

– Sekä kuntaorganisaation sisäisessä että yleisölle suunnatussa viestinnässä olisi toivomisen varaa.

MITKÄ OVAT RYHMÄNNE KOLME TÄRKEINTÄ TAVOITETTA TULEVALLA VALTUUSTOKAUDELLA?

1) Lähipalveluiden säilyttäminen ja niihin liittyvien rakennusten kunnossapito.

2) Positiivisen kuntakuvan luominen, jotta Pyhäranta nähtäisiin houkuttelevana asuinpaikkana.

3) Enemmän keskustelua luottamushenkilöiden kesken ja viranhaltijoiden kanssa. Sähköisten viestintätyökalujen tehokkaampi käyttö luottamushenkilötyössä, jotta asioiden valmisteluun saataisiin kaikki mukaan.

MIKÄ ON TULEVAN VALTUUSTOKAUDEN ISOIN INVESTOINTI?

– Uuden päiväkodin rakentaminen ja vanhempien kiinteistöjen kunnostus.

Varsinais-Suomen Liitto julkisti tammikuussa 2020 selvityksen, jossa tarkastellaan ennusteita kuntien väkiluvusta vuosina 2018–2030.

Selvityksen mukaan 1–12 –vuotiaiden määrä vähenee Pyhärannassa vuosina 2018–2030 67 lapsella. Yli 64-vuotiaiden osuus väestössä kasvaa Pyhärannassa 63 henkilöllä.

MITÄ AJATUKSIA TÄMÄ HERÄTTÄÄ KUNNAN ELINVOIMAN KANNALTA JA MITEN TÄMÄ PITÄÄ OTTAA HUOMIOON PALVELUJEN RAKENTAMISESSA?

– Suhtaudun hieman varauksellisesti näihin ennusteisiin, koska nykyisin on maailman meno niin arvaamatonta. Uskon, että muun muassa etätyö tulee jatkossa vielä lisääntymään.

– Vaikka lasten määrä näyttäisi ennusteen mukaan vähenevän, ei pidä vajota pessimismiin. Pyhäranta on kaunis ja viihtyisä maalaispaikkakunta, jonka sijainti kolmen kaupungin läheisyydessä on erinomainen. Muuttohalukkuutta paikkakunnalle tulee lisätä asianmukaisilla, ihmisläheisillä palveluilla kaiken ikäisille asukkaille sekä hyvällä viestinnällä.