Väestön väheneminen haastaa lähivuosina – Vihreät korostavat kestävän kehityksen arvoja ja pohtivat ratkaisuja työvoimapulaan

0
Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Marja-Liisa Mutka työskentelee Laitilan kirjastotoimenjohtajana. Kuva: Hanna Hyttinen

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Marja-Liisa Mutka odottaa tulevia kuntavaaleja toiveikkaalla mielellä. Ryhmällä on jo Mutkan lisäksi toinen ehdokas, mikä antaa hänen mukaansa hyvän pohjan lähteä kasvattamaan listaa.

– Uskon, että Laitilassa on vihreille kannatusta, kunhan ihmisillä on joku, jota äänestää. Toiveikkaana lähdemme tavoittelemaan kahta paikkaa, Mutka sanoo.

Ryhmä haluaisi edistää kaupungissa paitsi jätteiden kierrätystä myös tarjota valistusta siitä, miten jätteiden määrää voitaisiin vähentää.

Myös hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tulisi edelleen pyrkiä.

– Vihreät eivät ole keneltäkään autoa ottamassa pois. Ymmärrämme hyvin, että täällä maaseudulla sitä tarvitaan.

Vihreiden mukaan kaupungissa voitaisiin kuitenkin miettiä keinoja, joilla ihmisiä kannustettaisiin kävelemään tai kulkemaan pyörällä lyhyempiä matkoja.

Laitilan tulevien vuosien haaste on asukkaiden väheneminen.

– Emme halua leikata hyvinvoinnista, joten veronmaksajia tarvitaan lisää.

Mutka huomauttaa, että kaupungilla on vapaita yritystontteja ja pohtii, miten yrityksiä voisi houkutella paikkakunnalle.

– On sellainen kierre, että yritykset tulevat osaavan henkilökunnan perässä ja ihmiset muuttavat, jos on työpaikkoja. Miten nämä kaksi voitaisiin yhdistää?

Mutkan mukaan vastaus tähän voisi olla esimerkiksi kaupungin ja yrityksen täsmäkoulutushanke, jossa pyrittäisiin kouluttamaan työntekijöitä yrityksen tarpeisiin.
Myös muualta muuttaneiden kielikoulutuksella ja kotouttamisella voitaisiin saada helpotusta työvoimapulaan. Kielikoulutus auttaisi kaupunkia hyödyntämään osaamista, jota kaupunkiin muuttaneilla ihmisillä on.

– Kuinka paljon me haaskaamme hyvää potentiaalista työvoimaa sillä, että kielikoulutus on vain kurssien varassa, Mutka huomauttaa.

Hän pohtii saisiko kotouttamistoimiin samanlaista keskittämistä, jota nyt suunnitellaan sote-uudistuksen kautta sosiaali- ja terveyspuolelle.

– Ovatko kotouttamishankkeet vielä vähän hajallaan ja tunnustelevia? Toiminnan pitäisi olla organisoidumpaa ja sellaista, että kun maahantulija ottaa yhteyttä yhteen paikkaan, niin silloin hänelle avataan ovet kaikkiin paikkoihin, jottei hänen tarvitse kielitaidottomana kulkea konttorista toiseen hakemaan tietoa.

Mutka näkee, että Laitilan tulisi tulevaisuudessa panostaa mielenterveyspalveluiden järjestämiseen.

– Työikäisillä mielenterveysongelmat ovat nousseet suurimmaksi yksittäiseksi sairauspoissaolojen syyksi. Pahoinvoinnin kasvu on alkanut jo ennen koronaa. Myöskään nuoret eivät saa apua. Nuorta ei auta, että hän saa kuuden viikon päähän ajan, jos nyt on jo niin paha olo, ettei sen kanssa pärjää.

Mutkan mukaan ennaltaehkäisevällä työllä on mahdollisuus ennaltaehkäistä pitkiä sairauspoissaoloja. Tämä näkyisi paitsi lisääntyneenä hyvinvointina myös verotuloina.

Vihreät haluaa puolustaa laitilalaista lähiluontoa ja panostaa mielenterveystyöhön

VAALIKAUDEN 2017–2021 PLUSSAT JA MIINUKSET
+ Nuorisotoimeen on panostettu
+ Matovuori-Ilvesvuori -aluetta ei oteta rakennuskäyttöön
+ Hinku-toimia on tehostettu, laajennettu työryhmä aloitti työnsä, ja katuvalojen ja kaupungin kiinteistöjen valaistuksen vaihto energiatehokkaampiin on alkanut.
– Pienet, hyvinvointia ja tyytyväisyyttä parantavat asiat, kuten koirapuisto, jumittuivat päätöksentekoon.
– Kilpailutuksissa laatu tuntui jäävän hinnan varjoon.
– Monitoimihallin vastoinkäymiset.

MITKÄ OVAT RYHMÄNNE KOLME TÄRKEINTÄ TAVOITETTA TULEVALLA VALTUUSTOKAUDELLA?
1) Kaupungin tietokoneiden ja puhelinten leasingjärjestelmä ei ole kestävä tapa. Laitteita ei korjata, vaan vaihdetaan uusiin. Jos laitteet ensi sijassa korjattaisiin, tekijöille syntyisi työpaikkoja ja arvokkaita raaka-aineita säästyisi.
2) Mielenterveyspalvelujen saatavuutta on parannettava. Mielenterveyden ongelmat aiheuttavat paljon pahoinvointia lapsille sekä nuorille ja sairauslomia työikäisille.
3) Lähiluonnon puolustaminen yhteistyössä paikallisen ja maakunnallisen ympäristöyhdistyksen kanssa.

MIKÄ ON LAITILASSA TULEVAN VALTUUSTOKAUDEN ISOIN INVESTOINTI?
– Ne mitä nyt tiedetään, ovat VT 8-tien muutostyöt Laitilan kohdalla ja ikäihmisten asumispalvelujen järjestäminen sekä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus. En tiedä, onko tämä iso investointi, mutta tärkeä se on.

Varsinais-Suomen Liitto julkisti tammikuussa 2020 selvityksen, jossa tarkastellaan ennusteita kuntien väkiluvusta vuosina 2018-2023. Selvityksen mukaan 1-2 -vuotiaiden määrä vähenee Laitil11assa 289 lapsella ja yli 65-vuotiaiden osuus väestössä kasvaa 327 henkilöllä.
MITÄ AJATUKSIA TÄMÄ HERÄTTÄÄ KUNNAN
ELINVOIMAN KANNALTA JA MITEN TÄMÄ PITÄÄ OTTAA HUOMIOON PALVELUJEN RAKENTAMISESSA?
– Ihmisten jaksamisista työelämässä on tuettava ja ikäihmisten palveluja kehitettävä.