Yrityspuisto puhutti kaupunginvaltuustoa

0
Helmikuussa 2012 valtuuston päätöksellä käynnistyneen Kasitien Yrityspuisto -hankkeen ympärillä on puhetta riittänyt.

Laitilan kaupunginvaltuusto piti maanantaina historiansa ensimmäisen hybridikokouksen, mikä tarkoittaa, että osa valtuutetuista oli läsnä valtuustosalissa, osa puolestaan osallistui kokoukseen etäyhteydellä. Vuoden ensimmäisen kokouksen asialista oli lyhyehkö ja kokous kesti vajaat 1,5 tuntia.

Reilu kolmannes kokousajasta ruodittiin Kasitien Yrityspuistoa, josta tehty rakennettavuusselvitys tuotiin valtuustolle tiedoksi. Tehty tutkimus on esitelty kattavasti Laitilan Sanomissa 22. tammikuuta.

Yrityspuistohanke otti vauhtiaskeleen kaupunginvaltuuston päätöksellä helmikuussa 2012. Aluetta on kuitenkin parjattu rakennuskelvottomuudesta, sillä iso osa puistosta on suota.

Selvityksen mukaan seitsemästä tontista kolme on sellaisia, joille on mahdollista rakentaa tavanomaisin maanrakennus- ja perustamismenetelmin eikä maaperä rajoita rakentamista, vaan niille voitaisiin rakentaa vaikkapa raskaampia teollisuushallejakin. Muut tontit ovat haastavampia rakentaa, muun muassa syvien suo- tai liejusavikerrosten vuoksi.

VALTUUSTOSSA oltiin tyytyväisiä, että kattava esitutkimus alueen maaperästä ja rakennettavuudesta on nyt olemassa.

– Valtuustossakin on erilaisia näkemyksiä esitetty tuosta alueesta ja jopa mitätöity koko puisto ja sanottu sen olleen turha hankinta, johon ei koskaan voi mitään rakentaa. Nyt on todettu, että rakentaa voidaan, sanoi esimerkiksi kokoomusvaltuutettu Pauliina Haijanen.

Pro Vakka-Suomen Seppo Rinne kuitenkin huomautti, ettei Yrityspuistoon saada yrityksiä tulemaan vielä pelkällä tutkimuksella, jonka mukaan alueelle voidaan rakentaa.

– Mihin tahansa voi rakentaa, jos on valmis laittamaan tarpeeksi rahaa, Rinne vertasi ja sanoi tonttien rakentamiskuntoon saattamisen kustannuksien olevan kohtuuttoman korkeita.

Keskustan Juha Laurila toivoikin konkreettista tietoa siitä, mitä tonttien rakentamiskuntoon laittaminen maksaa.

VALTUUTETUT keskustelivat myös muun muassa siitä, tulisiko kaupungin satsata alueeseen yrityksiä odotellessaan.

– Kaupunki on syytänyt alueeseen paljon rahaa, eikä kaupungin tule enää euroakaan uhrata ennen kuin tulee painava syy, Seppo Rinne katsoo.

Janne Kuusisto (ipu) kertoi olevansa samoilla linjoilla:

– Kaupungin ei tähän kannata pumpata rahaa ennen kuin joku on konkreettisesti alueelle tulossa.

Valtuutettu Juha Laurilan (kesk) mukaan kaupungin kannattaisi satsata pikaisesti alueeseen.

– Aluetta pitäisi valmistella, että se olisi houkuttelevamman näköinen, hän perusteli.

Keskustan Tapio Kylä–Heiko puolusti myös alueeseen satsaamista:

– Syy, miksi alueelle ei ole tullut yrityksiä, johtuu varmaan siitä, että alue näyttää suolta. Olisi varmaan hyvä tehdä konkreettisia toimenpiteitä, muun muassa poistaa puustoa ja voisi sinne ajatella jo massanvaihtoakin, että alue näyttäisi siltä, että siihen voi rakentaa.

MYÖS AIKOINAAN puiston puhutuimmaksi osaksi noussut rakennuskelvoton kohta puhutti maanantaina kokoontunutta valtuustoa. Alkujaan kyseiseen kohtaan piti rakentaa hulevesiallas, tekolampi, mutta lopulta idea torpattiin.

– Tuo kohta taitaa olla Yrityspuistossa se kaikkein luotaantyöntävin ja jotain sillekin pitäisi tehdä. Enemmän tai vähemmän tosissaan on valtuustossakin puhuttu, että pitäisikö siinä olla vesistöä. Muistaakseni itse olen ehdottanut, että näin voitaisiin houkutella varakkaampaakin väestönosaa purjehtimaan, heitti Henri Aitakari (ipu).

Keskustan valtuutetut Tuomas Vuorio ja Tapio Kylä-Heiko kyselivät, voisiko kyseistä kohtaa hyödyntää esimerkiksi aurinkopaneelipuistona, se kun sopisi Hinku-kunnan imagoonkin hyvin. Valtuutetut muistelivat, että sellainen on ollut alueelle jopa suunnitteilla.

Tekninen johtaja Mika Raula kuitenkin kertoi, että aurinkopaneelihanke on hiipunut.

– Se hanke ei etene. Mutta jos Yrityspuistoon vesielementtiä halutaan, niin kait sekin on siihen mahdollista vielä tehdä.

YLEISESTI ottaen valtuutetut toivoivat, että Yrityspuistoon tulisi yrittäjiä ja Laitila saisi myös takaisin päin euroja, joita se on alueeseen satsannut.

Kokoomuksen Heikki Peltola korosti, ettei aluetta pitäisi ainakaan parjata.

– Ei valtuustossa pitäisi moittia oman paikkakunnan tarjoamia juttuja tai puhella, ettei Laitilassa mikään onnistu. Kyllä Laitilassakin onnistutaan, jos vaan halutaan saada onnistumaan.

Valtuusto keskusteli myös Yrityspuiston tonttien hinnoista. Mika Kinnalan (kesk) mielestä tonttien hinta ei saisi olla määräävä tekijä, vaan se, että alueelle saataisiin yrittäjiä.

– Jos joku yrittäjä haluaisi tulla Laitilaan, niin ei silloin kannata miettiä tonttien neliöhintoja. Kunhan Yrityspuistoon vain yrittäjä saadaan, niin tervetuloa.

Lisäksi valtuusto muun muassa…

  • Hyväksyi kaksi Kasitien rakennushankkeeseen liittyvää asemakaavanmuutosta. Toinen asemakaavamuutos koski kortteleita 5002, 5026 ja 422. Muutokset liittyvät Kasitien linjaukseen sekä muun muassa suunniteltua keveämpiin melusuojausratkaisuihin. Toinen asemakaavanmuutos koski Erik Sorolaisentielle tulevaa kiertoliittymää. – Iso työ on, jos tämä Kasitien hanke aiotaan saada ripeästi. Laitilan risteyksen ohi meni rahoituksen myöntämisessä Eurajoen risteys, ja nyt valtio myönsi rahaa Kasitien nelikaistaistamiselle Satakunnan puolelle. Satakunnan edunvalvonta toimii huomattavasti paremmin kuin Varsinais-Suomen, harmitteli Laitilan tekninen johtaja Mika Raula.
  • Kävi lähetekeskustelua kokoomuksen joulukuussa tekemästä valtuustoaloitteesta, jolla pyritään lisäämään keskusta-alueen elinvoimaisuutta.