Yritysten investointiaikeet romahtivat – Maakunnan yrittäjien elvytystoimien kärjessä arvonlisävero, työnantajamaksut ja kotitalousvähennys

0
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen piti talouskatsauksen median edustajille verkon välityksellä. Mukana oli myös

Arvonlisäveron tilapäinen alentaminen nousi kärkeen tärkeimpänä taloutta elvyttävänä toimena Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkyselyssä.

Yrittäjät toivoivat hallitukselta myös työnantajamaksujen alentamista, kotitalousvähennyksen korotusta ja mahdollisuutta työpaikkakohtaiseen sopimiseen.

Korona-aikana monien yritysten liikevaihto ja kannattavuus ovat heikentyneet. Varsinais-Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter nostaa kuitenkin suurimmaksi huolen aiheeksi yritysten investointien hiipumisen.

Munterin mukaan voidaan puhua jo investointilamasta.

– Koskaan aikaisemmin investointiaikeet eivät ole olleet yhtä alhaisella tasolla kuin tässä kyselyssä. Jos investoinnit jäävät väliin, pysymmekö kasvuvauhdissa mukana. Se on todella kova haaste, Munter sanoi kyselyn julkistamistilaisuudessa.

Hallitus sai kyselyssä arvosanakseen seiskan, mikä on Munterin mukaan kelpo tulos.

Tulevilta kuntapäättäjiltä yrittäjät peräänkuuluttavat yhteistyön lisäämistä kunnan ja yrittäjien välillä. Vajaa kymmenen prosenttia yrittäjistä olisi itse valmis lähtemään kuntavaaliehdokkaaksi.

– Tarvitsemme valtuustoihin yrittäjätaustaisia päättäjiä. Yrittäjillä on ymmärrystä ja osaamista siinä, miten yksityisten yritysten toimintaedellytyksiä kunnassa kehitetään. Yritykset luovat kuntiin työtä ja verotuloja, mikä on palvelujen säilymisen kannalta elintärkeää, painottaa Munter.

Suurimpana esteenä yrittäjien ehdokkaaksi ryhtymiselle Munter pitää pelkoa profiloitua jonkun tietyn poliittisen ryhmän edustajaksi. Hänen mukaansa maakunnassa onkin vireillä ryhmiä, joissa on yrittäjätaustaisia henkilöitä. Esimerkkinä hän mainitsi Meidän Loimaa -ryhmän.

Seuraavan valtuustokauden tärkeimmäksi yrittäjyyteen liittyväksi asiaksi varsinaissuomalaiset yrittäjät nostavat kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyön. Myös yrityspalveluiden ja lupa-asioiden sujuvoittaminen sekä yrittäjyyskasvatus nähtiin tärkeinä kehittämisen kohteina.

Kuntien kilpailutuskäytäntöjä yli puolet vastaajista piti huonoina.

Yli kolmannes vastaajista arvioi yritystoimintansa säilyvän tulevien kymmenen vuoden aikana samanlaisena kuin tällä hetkellä. Yritystoiminnan päättymistä ennakoi 22 prosenttia vastaajayrityksistä.

– Teknologian kehitys ja verkostoissa toimiminen eivät näy ainakaan vielä yritysten tulevaisuuskuvissa, eikä niiden ainakaan nyt nähdä helpottavan merkittävästi yritysten työvoiman saantia, kommentoi OP Turun Seudun toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario yrittäjien arvioita oman yritystoimintansa.

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste laadittiin tänä vuonna 28. kerran. Vuoden 2021 Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely tehtiin viime vuoden marraskuussa ja siihen vastasi 824 yrittäjää.

Vanhanen: kuntien koronatuet väliaikaisia

Kunnat saivat kohennettua viime vuonna talouttaan valtion myöntämien koronatukien ansiosta.

– Ne ovat kuitenkin väliaikaisia, valtiovarainministeri Matti Vanhanen muistuttaa.

Vanhanen piti talouskatsauksen mediaväelle Varsinais-Suomen Yrittäjien järjestämässä tilaisuudessa.

Huhtikuussa valittavilla uusilla valtuutetuilla on hänen mukaansa edessään töitä talouden tasapainottamisessa ja rakenteellisen alijäämän korjaamisessa. Hän painottaa, että kunnat ovat hyvin erilaisia ja niillä on talouden hoidossa ratkaisut omissa käsissään.

Julkinen talous on Vanhasen mukaan selvinnyt odotettua paremmin poikkeusajasta.

– Tähänastiset tilastot osoittavat, että valittu strategia on ollut oikea.

Valtiovarainvarainministerin mukaan linjana on ollut hoitaa mahdollisimman hyvin epidemiaa, mikä hyödyttää myös taloutta.

Koronan vaikutus työllisyyteen ei ole Vanhasen mukaan niin paha kuin pelättiin ja velkamäärä on jäänyt ennustettua pienemmäksi.

Hän painotti elvytystoimien merkitystä taloudelle niin yritysten kuin yksityisten talouksien näkökulmasta.

Yksittäisenä esimerkkinä tästä hän nosti esille omakotitalojen öljylämmityskattiloiden vaihtamiseen kannustavat tuet.