Hoitovelan odotetaan purkaantuvan viiveellä – Ihoden päiväkoti -hankkeen keskeytyminen ja koronatuet kasvattivat Pyhärannan kassavaroja yli miljoonalla eurolla

0
Päiväkoti Satakielen lapset ja henkilöstö ovat tällä hetkellä väistötiloissa, jotka on pystytetty Ihoden koulun tontille.

Pyhärannan vuosi 2020 kääntyi koronasta huolimatta talouden näkökulmasta positiiviseksi. Kunnan tilinpäätös on yli miljoona euroa plussalla. Valtio kompensoi kunnille verotulojen menetystä, vaikka ne jäivätkin viime vuonna ennakoitua alhaisemmiksi. Verotulojen kompensointi nosti talouden monessa muussakin kunnassa plussalle.

Verotulojen ei odoteta Pyhärannassa romahtavan myöskään kuluvana vuonna.

– Talousasiantuntijat ovat ennustaneet, että jos laumasuoja saadaan rokotteiden avulla, talous toipuisi aika nopeastikin. Ennusteet näyttävät siis aika hyvältä, mutta ne ovat ennusteita. Pandemiaa ei ole vielä selätetty, vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiö kertoo.

Myös Pyhärannan terveysmenot jäivät tänä vuonna alle budjetoidun. Sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin että Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen menot jäivät noin 100 000 euroa pienemmiksi kuin mitä talouarviossa oli varauduttu.

Hyvään tilanteeseen ei kuitenkaan auta tuudittautua.

– Pandemia ei näkynyt terveyshuollon menoissa vuonna 2020. Hoitovelan purkautuminen tulee varmasti viiveellä, Hiitiö sanoo.

Pyhärannan kunta teki 1,073 miljoonaa ylijäämää, mikä kerryttää kunnan kassavaroja liki 2,7 miljoonaan euroon. Ylijäämän taustalla on paitsi valtion koronatuki myös se, ettei kunnassa investoitu niin paljon kuin talousarviossa ennakoitiin.

Kunta oli varannut investointeihin 1,773 miljoonaa euroa, mutta niistä toteutui vain 258 000 euroa. Tilikauden suurin investointi, Ihoden päiväkoti, ei vuoden 2020 aikana edennyt suunnittelua pidemmälle. Siihen ja siihen välittömästi liittyviin toimenpiteisiin oli varattu yhteensä noin 1,14 miljoonaa euroa. Päiväkodin suunnittelumäärärahasta käytettiin hieman yli puolet eli noin 29 000 euroa.

Päiväkodin suunnittelu kuitenkin keskeytyi, kun kunnan hankkeelle myöntämästä poikkeamisluvasta valitettiin hallinto-oikeuteen. Tämä sai kunnan luopumaan poikkeamisluvasta ja käynnistämään kaavamuutosprosessin tontille.

Koska päiväkodin paikka tontilla vaihtuu, myös suunnitteluprosessi lähtee alusta. Päiväkodin suunnittelulle on kuluvalle vuodelle varattu

 

50 000 euroa.

Rahoituksen näkökulmasta lykkääntyminen on antanut aikaa varautua investointiin.

– Voimme aika hyvin toteuttaa sen ilman vierasta pääomaa. Siinä mielessä investoinnin toteuttaminen ei tule näkymään taseemme tunnusluvuissa negatiivisesti, Hiitiö kertoo.

Pyhärannan tuloverokertymä oli 185 000 euroa suurempi kuin talousarviossa ennakoitiin. Verrattuna vuoteen 2019 Pyhärannan verotulot kasvoivat 419 000 eurolla. Pyhärannassa tuloveroja karttui viime vuoden aikana 7,594 miljoonaa euroa.

Pyhärannan valtuusto käsittelee vuoden 2020 tilinpäätöksen kesäkuun kokouksessa.

Poimintoja Pyhärannan tilinpäätöksestä

Rakennusvalvonnassa ehkä näkyvissä pientä kasvua rakentamisessa.

Vesihuoltolaitos on toiminut koko vuoden ostoveden varassa eikä viimeisempien

 

vesinäytteiden tulosten perusteella ole tapahtumassa muutosta vuonna 2021 asian suhteen. Toimintatuotot ovat talousarvion mukaiset, mutta koko vuoden ajan jatkuneesta ostoveden hankinnasta johtuen toimintakulut ylittyneet noin 30 000 eurolla.

Kulttuuritoiminta on pientä Pyhärannassa ja talous toteutui odotetusti. Budjetti alittui hieman. Toimintaa oli kuitenkin aiempaa enemmän, ja yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa mahdollisti kulttuuripalveluiden lisäämisen koronasta huolimatta.

Oppilaille ja heidän huoltajilleen tehtiin vuonna 2020 kysely, koskien niin oppimista,

 

tiloja, välineitä kuin ruokailuakin. Kyselyn tuloksena selvisi, että vanhemmat ja oppilaat

 

kokevat turvallisuuden tunnetta – vaikka opetusta annettiinkin välillä etänä.

Kirjaston toiminta oli vilkasta koronasta huolimatta. Aukiolotunteja oli vähän korona-

 

pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Vaski-kirjastot tarttuivat haasteeseen ja

 

tarjosivat e-aineistoja aiempaa enemmän. Fyysistä aineistoa tilattiin normaalimäärä ja

 

kysyntä kasvoi asiakkaiden vapaa-ajan lisääntyessä pandemian vuoksi.

Lähde: Pyhärannan tilinpäätös 2020

Pyhärannan tunnusluvut 2020

 

(Luvut pyöristetty lähimpään tuhanteen)

Veroprosentti 21,75

Toimintatuotot 980 000 euroa

Toimintakulut -12,077 miljoonaa euroa

Valtionosuudet 4,067 miljoonaa euroa

Verotulot 8,622 miljoonaa euroa

Tilikauden ylijäämä 1,074 miljoonaa euroa

Vuosikate 1,588 miljonaa euroa

Investoinnit 258 000 euroa

Lainaa per asukas 1 043 euroa

Taseeseen kertynyt ylijäämä 2,687 miljoonaa euroa