Joustavaa perusopetusta jatketaan Laitilassa

0
Arkistokuva

Laitilan sivistysvaliokunta päätti jatkaa joustavan perusopetuksen toimintaa Varppeen koululla.

Joustavan perusopetuksen ryhmä perustettiin lukuvuodeksi 2020–2021. Vuoden aikana kerätyt kokemukset ovat osoittaneet, että sille on ollut ja on edelleen vahva tarve. Joustava perusopetus on suomalainen koulun toimintamuoto, joka on kehitetty koulupudokkaiden aktivointiin ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen.

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7.–9. -vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavaa perusopetuksen toimintaa. Varppeen koulun ryhmässä on opiskellut 7–10 oppilasta kaikilta yläkoulun luokka-asteilta. Kulunut lukuvuosi on ollut etäjaksoineen ja muine rajoitustoimineen poikkeuksellinen, minkä odotetaan lisäävän tarvetta joustavaan perusopetukseen.