Kaupungin kirjanpidon ostopalvelu takkuaa pahasti – valmistuuko tilinpäätös lain vaatimassa ajassa?

0
Laitilan pääkirjanpito palautetaan omaksi työksi ja edessä on myös taloushallinto-ohjelmistojen päivitystä.

Laitilan kaupungin pääkirjanpito on ulkoistettu Sarastia Oy:lle, joka ei kuitenkaan ole pystynyt hoitamaan työtä sovitusti. Laitilassa jännitetäänkin nyt, ehtiikö kaupungin tilinpäätös valmistua kuntalain edellyttämässä aikataulussa.

Maanantaina kaupunginhallitus päätti palauttaa kirjanpitonsa omien työntekijöiden vastuulle, ja nyt tavoitteena on saada pika-aikataululla palkattua kaupungin palkkalistoille kaksi kirjanpitäjää.

Laitilan kaupunki on ulkoistanut pääkirjanpitonsa ja ostanut palvelun Sarastia Oy:ltä syyskuusta 2019 lähtien. Ostopalvelussa on kuitenkin ilmennyt vakavia ongelmia. Nyt pelkona on, että viime vuoden tilinpäätös ei valmistu kuntalain edellyttämässä ajassa.

– Valitettavasti tilanne on sellainen, että on suuri haaste saada tilinpäätös valmiiksi ajoissa, kertoi eilen torstaina Laitilan uusi talousjohtaja Marika Silvennoinen.

Kuntalain mukaan tilinpäätös on käsiteltävä kunnanhallituksessa tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Laitilan kaupunginhallituksella on kokous puolentoista viikon kuluttua 29. maaliskuuta.

TALOUSJOHTAJA muistuttaa Laitilan turvautuneen pääkirjanpidon ostopalveluun, koska kaupungin talouspalveluyksikössä tilanne on ollut vähäisen henkilöstömäärän vuoksi niin haavoittuva.

– Kun tehdään ulkoistaminen isoon organisaatioon, niin sen ajattelisi pienentävän henkilöriskiä. Mutta nyt onkin käynyt ilmi, että Sarastiassa Laitilan kaupungin kirjanpitopalvelut ovat olleet vain yhden henkilön varassa. Kun tämä henkilö on ollut poissa tammikuun lopusta lähtien, ei Sarastia ole kyennyt järjestämään toimivia sijaisjärjestelyjä.

KAUPUNGIN oma haavoittuvainen tilanne on perua muutaman vuoden takaa: vielä 2014 Laitilan kaupungilla oli sekä pääkirjanpitäjä että kirjanpitäjä. Kirjanpitäjän jäätyä eläkkeelle kirjanpitopalvelut jäivät pääkirjanpitäjän varaan. Kun hän irtisanoutui kesällä 2019, Laitila paikkasi tilanteen ulkoistamalla pääkirjanpitonsa.

Vuosi sitten keväällä pääkirjanpitäjän toistaiseksi voimassa oleva tehtävä oli haettavana, mutta paikkaa haki vain yksi henkilö eikä hänellä ollut vaadittua pätevyyttä.

Viime marraskuussa kaupunginhallitus päätti hankkia myös kaikki palkanlaskentapalvelut ostopalveluina Sarastialta vuoden 2021 loppuun saakka.

MAANANTAINA kaupunginhallitus päätti palauttaa kaupungin kirjanpitovastuun omille työntekijöille. Nyt tavoitteena onkin saada pika-aikataululla palkattua kaupungin palkkalistoille kaksi kirjanpitäjää.

– Tavoitteena on vahvistaa kaupungin talouspalvelujen yksikköä ja puuttua ennaltaehkäisevästi siihen, ettei tilanne ole niin haavoittuva, talousjohtaja Marika Silvennoinen avaa.

Kaupunginhallitus myönsi maanantaina täyttöluvat kahteen toistaiseksi voimassa olevaan kirjanpitäjän tehtävään huhtikuun alusta lähtien.

KOMPASTUSKIVEKSI Sarastialla ovat muodostuneet myös Laitilan käyttämät taloushallinnon ohjelmistot.

– Meillä on käytössä ohjelmistot, joita ei ole kovin laajasti käytössä ja niiden hallitseminen on ollut Sarastialla muutaman ihmisen varassa.

Kirjanpidon ulkoistaminen on osoittautunut pettymykseksi siksikin, että sen tavoitteena oli myös prosessien järkeistäminen ja kehittäminen ammattitaitoisen kirjanpitäjän avulla. Tavoite ei Silvennoisen mukaan toteutunut odotetulla tavalla.

– Resurssien puutteesta johtuen taloushallinnon prosessien ja järjestelmien kehitys on jäänyt jälkeen. Osa järjestelmistä on vanhentuneita, eivätkä ne tuota organisaation tarvitsemaa informaatiota kaikilta osin automaattisesti.

Talousjohtaja sanookin, että Laitilassa on edessä myös talousohjelmistojen päivittäminen.

– Kyllä meidän täytyy myös näihin järjestelmiin panostaa.

Tilinpäätös

  • Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
  • Hallitus antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
  • Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä.
  • Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.
  • Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.