Kaupunki ottaa vastuuta työllistämisestä – Työllisyyden kuntakokeilu palauttaa työllisyyspalvelut paikkakunnalle

0
Uraohjaaja Heli Nurminen ja työkykykoordinaattori Pia Vesa jakavat työhuoneen Palkkeessa. Tosin korona-aikana töitä tehdään paljon myös etänä.

Maaliskuun alussa alkoi kaksivuotinen valtakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu, jossa myös Laitila on mukana.

Kaikkiaan kuntakokeiluun osallistuu useampi kuin joka kolmas suomalainen kunta. Varsinais-Suomesta kokeiluun osallistuu Laitilan lisäksi Uusikaupunki, Turku, Sauvo ja Paimio. Myös Salo, Marttila ja Koski TL ovat mukana kokeilussa omalla hankkeellaan.

Sosiaalipalveluohjaaja-johtaja Anitta Keskitalon mukaan kokeilu on tavallaan paluu menneiden vuosien työllisyyden hoitoon. Laitilassa toimi vielä 2010-luvun alkupuolella oma työ- ja elinkeinotoimisto. Toiminnan keskittämisen myötä palvelu katosi paikkakunnalta ja Vakka-Suomen työllisyyden hoito keskitettiin Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinopalveluiden Uudenkaupungin toimipaikkaan.

Nyt alkavassa kuntakokeilussa alle 30-vuotiaiden, työmarkkinatuella olevat työnhakijoiden, vieraskielisten ja toisen maan kansalaisten työllisyyden hoito siirtyy kuntien vastuulle.

– Kokeilun avulla on tarkoitus selvittää, miten kunta pystyy vastaamaan työllistämisen tarpeisiin. Sen kautta selvitetään, onko työllisyyden hoito parempi siirtää kunnille vai pitää valtiolla, Keskitalo kertoo.

Palkkatukien osalta kokeilu ei muuta mitään. Myös kokeilun aikana palkkatukihakemukset käsitellään keskitetysti Turussa, josta Laitila ostaa kyseisen palvelun.

Laitilaan siirtyy kokeilun ajaksi uraohjaaja Heli Nurminen. Hän työskennellyt Uudessakaupungissa ja tuntee Vakka-Suomen alueen.​

Laitilassa toimii rinnakkain myös toinen työllisyyden edistämishanke. Kyseessä on Turun hallinnoima sosiaali- ja terveysministeriön hanke, jonka alahanke on Laitilassa. Sen nimi on Kolme kukonaskelta edellä.

– Se on osatyökykyisten työllistämishanke, jossa on 1,5 työntekijää. Puolikas on oppisopimusopiskelija. He tekevät uraohjaajan kanssa yhteistyötä ja pitävät yhteyttä yrityksiin.

Keskitalon mukaan hänellä on suuret odotukset molempia hankkeita kohtaan.

Keskitalo kertoo, että kokeilu antaa Laitilalle paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työnhakijoiden työllistymiseen, ohjata heitä työvoimapalveluiden pariin sekä puuttua varhaisemmin mahdollisiin ongelmiin, mikäli niitä ilmenee.

Kun työ- ja elinkeinotoimisto sijaitsi vielä Laitilassa, kunta ja työvoimatoimiston virkailijat tekivät tiivistä yhteistyötä. Työvoimatoimisto huolehti niistä työnhakijoista, jotka voivat työllistyä suoraan avoimille työmarkkinoille sekä heistä, jotka tarvitsevat esimerkiksi lisäkoulutusta voidakseen työllistyä. Kolmas ryhmä, joka kaipaisi enemmän tukea työllistymiseensä tarvitsi usein myös apua sosiaalitoimesta eli kaupungilta. Jos jostain asiakkaasta ilmeni huolta, tieto kulki viranomaisten kesken ja apua voitiin tarjota riittävän varhaisessa vaiheessa.

Toimintojen keskittämisen myötä tiivis yhteistyö päättyi. Kunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu kuitenkin tehdä aktivointi- ja kuntoutussuunnitelma, mutta keskittämisen myötä Laitilan oli Keskitalon mukaan vaikea saada kiinni niitä, jotka olisivat näiden palveluiden tarpeessa.

– Esimerkiksi minulla ei välttämättä ole mitään tietoa nuoresta ihmisestä, joka on työkkärissä kirjoilla.

Kun henkilö on ollut 500 päivää työttömänä, hän siirtyy kunnan vastuulle.

– Haluaisin käydä asiakkaiden kanssa asioita läpi jo aikaisemmin, esimerkiksi siinä vaiheessa, jossa nuoren koulu keskeytyy. Mielestäni kaksi vuotta on nuorille aivan liikaa olla ilman mitään.

Ihmisten tavoittaminen vaikeutui entisestään, kun toimeentulotukihakemusten käsittely ja myöntäminen siirrettiin Kelalle vuonna 2017.

– Ennen sitä minulla oli vielä jonkinlainen kontakti ihmisiin. Toimeentulotukea haetaan silloin, kun rahaa tarvitaan elämiseen. Sitä kautta sain nuoret asiakassuhteeseen ja saatoimme alkaa selvittää asioita työkkärin ja Kelan kanssa. Kun toimeentulotukien käsittely siirtyi Kelalle, tämä kontaktipinta hävisi kokonaan.

Keskitalo toivoo, että työllisyyden kuntakokeilun myötä Laitilalla on jälleen mahdollisuus puuttua vaikeisiin tilanteisiin varhaisemmassa vaiheessa.

Asiakkaan näkökulmasta asiat eivät juurikaan kuntakokeiluun siirtymisen myötä muutu.

Kunta maksaa työmarkkinakorvauksesta niin sanotun kuntaosuuden, joka on yli 300 päivää jatkuneesta työttömyysjaksosta 50 prosenttia ja yli 1 000 päivää jatkuneesta työttömyydestä 70 prosenttia työmarkkinakorvauksesta. Kun vastuu työllisyystoimenpiteistä on kunnilla itsellään, niillä on Keskitalon mukaan paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, paljonko kuntaosuuksia kertyy maksettavaksi.

Asiakkaan näkökulmasta asiat eivät juurikaan kuntakokeiluun siirtymisen myötä muutu.

– Vastuuvirkailija voi vaihtua. Työ- ja elinkeinopalvelut siirtävät kokeilun piiriin kuuluvat henkilöt kuntien asiakkaiksi automaattisesti ja jatkossa yhteydenotto tulee kunnalta.

Asiointipaikka vaihtuu kokeilun ajaksi lähemmäs, kun uraohjaajan työpiste siirtyy Palkkeen tiloihin Laitilaan. Tosin nyt koronaepidemian aikana työtä tehdään paljon myös etänä, jolloin kasvokkain asiointia on vähemmän.

– Se on varmaankin se olennaisin muutos, kun asiakastyö voidaan tehdä tässä lähellä.

Keskitalo uskoo myös, että kokeilun ja toisen työllistämishankkeen myötä myös yhteistyö yritysten kanssa tiivistyy.

Kokeilu vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä

Uraohjaaja Heli Nurminen siirtyy Laitilan kaupungin palvelukseen kahdeksi vuodeksi eli siksi aikaa, kun työllisyyden kuntakokeilu kestää. Nieminen on työskennellyt Uudessakaupungissa työ- ja elinkeinopalveluissa yli 20 vuotta eri tehtävissä.

Viimemmäksi hänen vastuullaan ovat olleet muun muassa työtä etsivät vieraskieliset sekä muun maan kansalaiset. Kuntakokeilun aikana hänen asiakasryhmänsä laajenee, kun mukaan tulevat myös enemmän tukea tarvitsevat työnhakijat sekä alle 30-vuotiaat.

Nurmisen työpiste on Palkkeessa ja hän jakaa työhuoneen Kolme kukonaskelta edellä -hankkeen työkykykoordinaattori Pia Vesan kanssa.

– On mukavaa, että voimme tehdä yhteistyötä Pian kanssa, Nurminen kertoo.

Myös Vesa on aloittanut työnsä Laitilassa maanantaina.

– Minun tehtäviini kuuluu saattaa työnhakija ja työnantajina toimivat yritykset yhteen. Olemme yhteydessä yrityksiin ja suunnittelemme jokaiselle työnhakijalle yksilöllisen reitin takaisin työelämään, Vesa kertoo.

Työnhakija voi esimerkiksi terveyden tilansa vuoksi tarvita enemmän tukea työnhakuunsa. Tällöin hän voi saada apua työkykykoordinaattorilta.

– Ihmisellä voi olla väliaikaisia tai pysyviä rajoitteita, joiden vuoksi hän tarvitsee kuntouttavaa työtoimintaa. Lisäksi toisilla elämäntilanne voi olla sellainen, että tarvitsee kouluttautua uudelleen ja tarvitsee siihen apua, Nurminen ja Vesa kertovat.