Kodin hoidosta kotihoitoa​

0

Vielä 1980-luvulla kotiin tarjottava apu oli usein kodin hoitoa. Kotiavustajat ja myöhemmin kodinhoitajat auttoivat muun muassa kotona asuvia ikäihmisiä tavanomaisissa kodin askareissa. Kotisairaanhoidon ja kotihoidon yhdistymisen jälkeen painopiste on muuttunut siten, että kotona tarjottavalla hoito- ja hoivapalvelulla autetaan ihmistä asumaan kodissaan mahdollisimman pitkään.

85-vuotias laitilalainen Saara Pietilä (sivu 8) pystyy edelleen kotihoidon turvin asumaan kotona, vaikka hänen vasen puolensa halvaantui aivoinfarktin seurauksena lähes neljä vuosikymmentä sitten. Fyysiset rajoitteet eivät ole vähentäneet Pietilän halua asua omassa kodissa. Hän on myös tyytyväinen kotihoidon kautta saamaansa apuun.

Kotihoidon merkityksen odotetaan Laitilassa edelleen kasvavan lähivuosina. Viime vuonna säännöllistä kotihoitoa tarvitsevia oli 104. Vuoteen 2040 mennessä kotihoitoa tarvitsevien määrän odotetaan kaksinkertaistuvan.

Niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin ikäihmisten palveluissa suositaan kotihoitoa. Tästä huolimatta myös tehostetun palveluasumisen piirissä olevien ikäihmisten määrän ennakoidaan kasvavan, mikä johtuu suurten ikäluokkien ikääntymisestä.

Laitilassa ei ole kuin yksi tehostetun palveluasumisen yksikkö, Koivukoto, jossa on 19 paikkaa. Lisäksi kaupungissa on käytössä palveluseteli. Vuosi sitten valtuusto myönsi määrärahan tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämisen suunnitteluun. Maanantaisessa valtuuston kokouksessa kävi ilmi, että suunnitelma tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämiseksi Laitilassa tulee päätöksentekoon tämän kevään aikana.

Toivottavasti valmistuvan suunnitelman myötä kaupunki pääsisi asiassa eteenpäin. Tämä olisi tärkeää heille, joilla ei ole enää edellytyksiä pärjätä kotihoidon tukemana kotona.

Hanna Hyttinen

hanna.hyttinen@laitilansanomat.fi