Kuntavaaleja valmistellaan alkuperäisen aikataulun mukaan

0
Keskusvaalilautakunnan nykyinen puheenjohtaja Markku Mäki ja keskusvaalilautakunnan nykyinen sihteeri Jaana Suominen toimivat vastaavissa tehtävissä myös vuonna 2012 käydessään läpi ehdokaslistoja.

Koronapandemia tuo haasteensa huhtikuussa toimitettavien kuntavaalien suunnitteluun ja järjestämiseen. Esimerkiksi vaalitoimitsijoita tulisi olla tuplamiehitys mahdollisen karanteenitilanteen varalle, samanaikaisesti äänestämään pääsevien lukumäärää jouduttaneen rajoittamaan ja äänestämiseen ulkona pitäisi olla mahdollisuus.

Huhtikuun 18. päivä järjestettävissä kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuustot Manner-Suomen kuntiin seuraavalle nelivuotiskaudelle. Ennakkoäänestys kotimaassa kestää viikon ja se alkaa 7.4. Uudet valtuustot aloittavat työnsä kesäkuun alusta lukien.

SUOMESSA on keskusteltu mahdollisuudesta siirtää vaalit koronatilanteen vuoksi, mutta ainakaan toistaiseksi päätöstä vaalien siirtämisestä ei ole tehty. Viime torstaina Suomen hallituksen pitämässä koronatiedotustilaisuudessa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi kutsuvansa puoluesihteerit koolle keskustelemaan kuntavaalien ajankohdasta.

– Vaalivalmisteluja tehdään nyt sillä ajatuksella, että kuntavaalit järjestetään suunnitellussa aikataulussa, kertoo Laitilan keskusvaalilautakunnan sihteeri ja Laitilan kaupungin hallintosihteeri Jaana Suominen.

Suominen sanoo, että koronatilannetta tietysti seurataan tarkkaan ja pandemian luomat poikkeukselliset olosuhteet tulevat näkymään eri tavoin äänestyspaikoilla.

LAITILASSA on nyt koottu vaalitoimitsijoiden porukkaa, joka huolehtii äänestämisen järjestämisestä yleisellä ennakkoäänestyspaikalla. Tavallisesti heitä tarvitaan vajaa kymmenkunta, mutta koronatilanteen vuoksi väkeä olisi oltava kaksinkertainen määrä.

– Tuplamiehityksellä voidaan varautua tilanteeseen, jossa vaalitoimitsijoita joutuisi esimerkiksi koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteeniin. Vielä meillä ei ole riittävästi vaalitoimitsijoita, keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Suominen kertoo.

Väkeä tarvitaan enemmän myös siksi, että turvallisuus ja poikkeustilanne pystytään huomioimaan riittävästi äänestyspaikoilla.

– Toisin kuin ennen, nyt tarvitaan ihmisiä esimerkiksi pitämään huolta, että riittäviä etäisyyksiä noudatetaan ja myös, ettei vaalihuoneistossa ole liikaa ihmisiä samanaikaisesti.

Suominen muistuttaa, että edessä ovat poikkeukselliset vaalit.

– Nyt kartoitetaan esimerkiksi sitä, että kotiäänestykseen on riittävästi suojavarusteita. Kuntavaalien läpivieminen vaatiikin monen hallinnonalan yhteistyötä.

MYÖS ULKONA äänestämiseen tulee olla mahdollisuus. Sekin sitoo väkeä.

– Jokaisella äänioikeutetulla tulee olla lähtökohtaisesti mahdollisuus äänestää. Nyt on ajateltu, että esimerkiksi koronan vuoksi karanteeniin määrätyt voisivat äänestää ulkona. Toisaalta saattaa olla, että ulkona äänestäminen on mahdollista muillekin, mutta nämä käytännöt varmistuvat tässä lähiviikkojen aikana.

Laitilassa on kuitenkin lähtökohtaisesti päätetty, että äänestäminen tapahtuu aiemmista vaaleista tutuissa äänestyspaikoissa. Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Laitilan kaupunginvirasto ja ennakkoäänestyspaikkoina toimivat myös ympärivuorokautista hoitoa antavat vajaat kymmenkunta toimintayksikköä.

Laitilassa on kaksi äänestysaluetta ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka on äänioikeutetun äänestysalueen mukaan joko Laitilan kaupungintalo tai Varppeen koulun ruokala.

Suominen muistuttaa, että vaalien järjestämiseen liittyy vielä avoimia kysymyksiäkin.

– Toistaiseksi ei ole esimerkiksi tietoa siitä, miten koronan vuoksi eristykseen asetetut voivat äänestää.

Kuntavaalit 2021

 • Äänioikeutetut saavat maaliskuun aikana postitse äänestysilmoituksen, jossa kerrotaan muun muassa vaalipäivän äänestyspaikka.
 • Kuntavaalien ulkomainonta on sallittu 31.3. alkaen.
 • Ennakkoäänestys kotimaassa tapahtuu 7.–13.4. ja vaalipäivä on 18.4.
 • Vaalien tulokset vahvistetaan 21.4. ja uusien valtuustojen kausi alkaa 1.6.
 • Keskusvaalilautakunta on vaalilaissa säädetty kunnanvaltuuston asettama toimielin, joka huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Keskusvaalilautakunta vastaa esimerkiksi ehdokasasettelusta, ääntenlaskennasta ja vaalituloksen julistamisesta.
 • Vaalilautakunnat puolestaan huolehtivat varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta äänestyspaikalla. Lautakunnan jäsenet edustavat eri puolueita ja muita ryhmittymiä, mutta jäsenet eivät voi olla vaaleissa ehdokkaana tai ehdokkaiden lähisukulaisia.
 • Vaalitoimitsijat huolehtivat ennakkoäänestyksen järjestämisestä ennakkoäänestyspaikassa.Lähteet: vaalit.fi, kuntaliitto.fi sekä Wikipedia.

Äänestäminen Laitilassa

 • Ennakkoäänestys tapahtuu kaupunginvirastossa 7.–9.4. kello 10–18, 10.–11.4. kello 12–16 sekä 12.–13.4. kello 10–20.
 • Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat myös ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt.
 • Varsinaisena äänestyspäivänä kukin äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, mikä on merkitty äänestäjälle postitettavaan ilmoituskorttiin. Voimassa olevan äänestysaluejaotuksen mukaiset vaalipäivän 18.4. äänestyspaikat ovat joko Laitilan kaupungintalo (äänestysalue nro 001) tai Varppeen koulun ruokala (äänestysalue nro 002).

Äänestäminen Pyhärannassa

 • Ennakkoäänestys tapahtuu kunnanvirastossa 7.– 8.4. kello 9–15, 9.4. kello 9–14, 10.–11.4. kello 10–14, 12.4. kello 9–17 sekä 13.4. kello 9–15.
 • Varsinaisena äänestyspäivänä kukin äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, mikä on merkitty äänestäjälle postitettavaan ilmoituskorttiin. Pyhärannassa on kolme äänestyspaikkaa Ihoden koulu (äänestysalue 001), Reilan koulu (äänestysalue 002) ja Rohdaisten koulu (äänestysalue 003).