Laitilaan suunnitteilla toimipiste maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluille

0
Laitilan hankkeen tavoitteena on perustaa Laitilaan pysyvä toimipaikka maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluille.

Laitilan kaupunki toivoo pääsevänsä mukaan hankkeeseen, jolla tuetaan maahanmuuttajille suunnattujen neuvonta- ja ohjauspalveluiden käynnistämistä sekä kehittämistä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjannut hankkeeseen kaikkiaan kolme miljoonaa euroa ja rahoitus on kohdistettu pääasiassa maakuntien keskustakaupungeille. Laitilalla on kuitenkin mahdollisuus päästä mukaan Turun kaupungin hakemukseen omalla osahankkeellaan.

Hankkeen valtionosuus on 70 prosenttia kustannuksista ja Laitilan omaosuus hankkeesta olisi 8 700 euroa. Laitilan hankkeen toteuttamisessa vastuu olisi kehittämisyhtiö Ukipoliksella. Ukipolis on Vakka-Suomen kuntien omistama kehittämis-organisaatio, joka palvelee seutukunnan yritys- ja elinkeinotoimintaa.

Laitilassa on tavoitteena vakiinnuttaa alueellinen verkostoyhteistyö, jolla voidaan tavoittaa alueella jo asuva ja sinne uutena muuttava vieraskielinen väestö. Lisäksi pyritään rakentamaan malli, joka tarjoaa laaja-alaista, oikea-aikaista sekä tehokasta ohjausta ja neuvontaa yhteistyössä viranomaispalveluiden ja muiden toimijoiden kesken sekä kunnallisesti että alueellisesti.

Laitilan hankkeen konkreettisena tavoitteena on perustaa Laitilaan pysyvä toimipaikka maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluille tai vähintäänkin siten, että Vakka-Suomen seutukunnalla on kuntien tarpeita palveleva yhteinen palvelupiste. Laitilan pyrkimys kuitenkin on, että neuvonta- ja ohjauspalvelua saa myös Laitilassa.