Laitilan keskustasta löytyi kannabisviljelmä

0
Arkistokuva

Laitilan keskustassa sijaitsevan rivitalon huoneistosta löytyi tammikuun loppupuolella kannabisviljelmä.

– Siellä oli yhdessä huoneistossa vesivahinko, jota taloyhtiö alkoi peräämään. Paikalta löytyi kasvattamo, kertoo rikoskomisario Pekka Filppula.

Asunnossa ei asunut ketään. Siellä oli vain kasvattamo. Filppulan mukaan vastaavat viljelmät eivät ole kauhean yleisiä.

– Niitä tulee vastaan silloin tällöin ilman poliisin toimenpiteitä.

Poliisi on huolestunut lasten ja nuorten huumeiden käytön kasvusta

Poliisin tietoon tullut huumausainerikollisuus on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Poliisin erityisenä huolena ovat huumeita käyttävät lapset ja nuoret.

– Tilastojen valossa huumausaineiden käyttö on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä, myös lasten ja nuorten keskuudessa. Viime vuonna kasvoi erityisesti nuorten tyttöjen huumeiden käyttö, ylikomisario Kari Siivo Poliisihallituksesta sanoo.

Huumausaineiden käyttömäärien kasvua tukevat myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n jätevesitutkimukset. Niiden mukaan esimerkiksi amfetamiinin käyttömäärät ovat kasvaneet voimakkaasti vuodesta 2012, jolloin tutkimukset aloitettiin.

THL:n vuonna 2018 tekemän kyselytutkimuksen mukaan kannabis on yleisin Suomessa käytetty huumausaine. Huumekyselyn mukaan 15–69 -vuotiaassa väestössä joskus kannabista kokeilleiden osuus oli 24 prosenttia. Naisista kokeilleita oli 19 prosenttia ja miehistä noin 28 prosenttia.

Kokeilut painottuvat nuorten 25–34 -vuotiaiden aikuisten ikäluokkaan, joista THL:n Huumetilanne Suomessa 2020 -tilastojen mukaan lähes puolet oli joskus elämänsä aikana kokeillut kannabista.

Kannabis altistaa ahdistus ja masennushäiriöille ja heikentää muistia

THL:n v. 2014 julkaiseman tutkimuksen mukaan runsas kannabiksen käyttö altistaa ahdistus- ja masennushäiriöiden kehittymiselle. Kannabiksen käyttö on erityisen haitallista nuoruusiässä.

– Murrosiässä aivojen kehitys kohti aikuisen suorituskykyä on kiivasta ja siksi ne ovat myös erityisen alttiit päihteiden kaltaisille häiriötekijöille. Pitkäaikainen kannabiksen käyttö heikentää tarkkaavaisuutta ja muistia ja lisää onnettomuusriskiä. Runsas kannabiksen käyttö nuoruusiässä kaksinkertaistaa psykoosiin sairastumisen riskin ja on myös yhteydessä heikompaan koulumenestykseen ja syrjäytymisuhkaan, Siivo kertoo.

Kannabiksen käyttö johtaa helposti muiden erittäin vaarallisten huumausaineiden käyttöön.

Epäiletkö, että lapsi on alkanut käyttää huumausaineita?

Selviä merkkejä ei ole. Mutta tässä muutamia seikkoja, joihin kannattaa kiinnittää huomiota:

 • Kaveripiiri muuttuu täysin toisenlaiseksi.
 • Kiinnostus aiemmin nuoren tärkeinä pitämiin asioihin vähenee.
 • Nuori käyttää paljon sellaisia nettisovelluksia, jotka vanhemmille vieraita.
 • Nuoren tavaroista löytyy epämääräisiä esineitä kuten bongi eli vesipiippu.
 • Nuori jää kiinni rikoksista esimerkiksi näpistyksestä.
 • Nuori pyrkii salaamaan ja peittelemään asioita ja hermostuu poikkeuksellisesti, kun hänen asioitaan tai tavaroita selvitellään tai tarkastellaan.

Entä, jos lapsi jää kiinni huumeidenkäytöstä?

 • Vanhemmilla on näissä tilanteissa usein erilaisia tunteita. Ennen kuin otat asian puheeksi, huolehdi siitä, että olet rauhoittunut ja pystyt keskustelemaan nuoren kanssa asiallisesti. Huutaminen ei tässäkään auta.
 • Mikäli keskusteluyhteys on syystä tai toisesta katkennut, kannattaa ensin pyrkiä rakentamaan hyvä keskusteluyhteys. Muista myös kuunnella nuorta. Yritä ymmärtää, vaikka et huumeidenkäyttöä hyväksykään.
 • Päihteiden ongelmakäytön yhteydessä on tyypillistä kaikkien päihteiden osalta, että ongelmakäyttäjä ei tunnista omaa ongelmaansa ja haluaa kieltää sen. Hae apua.
 • Päihteiden vaikutuksen alaisena lapsesi saattaa vaikuttaa vieraalta, mutta muista, että kyse on lapsestasi ja osoita, että kaikesta huolimatta rakastat häntä ja olet hänestä huolissasi.

Mistä saa apua?

 • Sen lisäksi, että lapsesi tarvitsee apua päihdeongelmaan, sinä läheisenä tarvitset myös tukea ja apua.
 • Lisätietoja mahdollisista apua tarvitsevista tahoista saa muun muassa netistä Päihdelinkin tai Irti Huumeista Ry:n sivuilta.