Laitilan tarjoama laskenta osoitti, että suuri osa yritysten hiilidioksidipäästöistä tulee energiankulutuksesta

0
Energiatehokkuutta tukevat toimet parantavat usein myös yrityksen taloutta. Arkistokuva: Henry Rantaniemi

Laitilan kaupunki otti viime vuoden lopussa ilmoittautumisia vastaan yrityksiltä, jotka olivat halukkaita saamaan maksuttoman energialaskentapalvelun energiayhtiö VSV-konsernin asiantuntijoilta. Halukkaita yrityksiä ilmoittautui yhdeksän, jotka kaikki pääsivät mukaan laskentaan.

Alkuvuonna VSV-konsernin asiantuntijat keräsivät tietoa yrityksistä ja laskivat yrityksen energiakulutuksen sekä hiilidioksidipäästöt. He antoivat ehdotuksia toimenpiteistä, joilla kulutusta ja päästöjä olisi mahdollistaa vähentää.

Laskelmat muodostivat kokonaiskuvan yritysten suurimmista hiilidioksidin päästölähteistä sekä antoivat kuvan siitä, miten päästöjä voi mahdollisimman tehokkaasti vähentää. Laskelmissa pääsääntöisesti energiankulutus muodosti suurimman osa päästöistä. Merkittävimmät tekijät olivat sähkö, nestekaasu, kevyt polttoöljy ja liikenteen polttoaineet.

Sähkönkulutuksessa päästöjen vähentämiseksi voidaan sähkö hankkia uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna sekä vähentää tarvetta esimerkiksi aurinkopaneelien käytöllä ja laatimalla energiatehokkuusselvitys. Nestekaasun päästöjä voidaan pienentää hankkimalla bio-nestekaasua.

Kevyen polttoöljyn päästöjä voidaan vähentää vaihtamalla järjestelmä käyttämään uusiutuvaa polttoainetta. Liikennepolttoaineiden kulutusta voidaan vähentää päivittämällä ajoneuvoja vähäpäästöisiin malleihin.

Kierrätysmateriaalien merkitys jäi pienemmäksi suurimmassa osassa laskelmista. Poikkeuksina olivat ne yritykset, jotka olivat jo tehneet toimia päästöjen vähentämiseksi, esimerkiksi hankkineet sähkön tuulienergialla tuotettuna.

Kaukolämmön osuus päästöistä on varsin pieni, koska sitä tuotetaan paikallisen Veljet Kuusisto Oy:n sahan sivutuotteilla.

– Kuusiston saha on pitkäaikaisilla investoinneillaan tehnyt mahdolliseksi erittäin korkean hiilidioksidivapaan lämmön osuuden, joka vuonna 2020 oli noin 99,8 prosenttia, kaupunki tiedottaa.

Kampanjan toivotaan innottavan yrityksiä toimiin. Yksityiskohtaiset laskelmat ja toimenpide-ehdotukset toimitettiin jokaiselle yritykselle maaliskuun alussa.

– Toivottavasti raporttien myötä yritykset ryhtyvät käytännön toimiin. Energiatehokkuutta ja päästövähennyksiä tukevat toimet eivät useinkaan ole pelkästään ekologisia ratkaisuja, vaan myös yritysten taloutta tukevia, ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste muistuttaa.

Kaupunki toivoo kampanjan innostavan myös muita alueen yrityksiä pohtimaan energian kulutustaan ja yritystoiminnan myötä syntyviä päästöjä.