Lomautettujen määrä Laitilassa pandemia-ajan pienin – Katso myös grafiikka avoimien työpaikkojen kehityksestä

0
Työttömien työnhakijoiden ja te-palveluissa olleiden yhteismäärä Varsinais-Suomessa oli helmikuun lopussa 35 800. Se on 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Arkistokuva: Ari-Matti Ruuska.

Laitilan työttömyysaste oli helmikuussa 8,1. Kaikkiaan yli 300 laitilalaista oli työttömänä.

Ely-keskuksen julkaisemassa Työllisyyskatsauksessa työttömiksi lasketaan myös lomautetut, joita oli Laitilassa reilu 120.

Laitilassa lomautettujen määrä laskenut koronapandemian alimmalle tasolle, sillä lomautettujen määrä on vähentynyt tasaisesti kesästä alkaen. Vain joulukuussa oli lyhyt kausivaihtelunousu. Viime vuoden huhtikuussa lomautettuja oli yli 400 ja heinäkuussakin yli 300.

Pyhärannan työttömyysaste oli helmikuussa 9,8, eli työttömien määrä oli lähes 100 henkilöä. Noin neljännes oli lomautettuna.

 

LAITILASSA oli helmikuussa avoinna 126 työpaikkaa. Se on puolet vähemmän kuin vuosi sitten.

Vakka-Suomessa avoimien työpaikkojen määrä oli 439, mutta sekin on neljänneksen vähemmän kuin vuosi sitten.

Helmikuun viimeisenä päivänä avoimia työpaikkoja oli tarjolla Varsinais-Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa 6 900 kappaletta eli 4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut maakunnassa 17 100 kappaletta eli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna helmikuun aikana 12 600 kappaletta, joista 6 700 oli uusia, helmikuun aikana avautuneita työpaikkoja.

Uusia työpaikkoja tuli helmikuussa siis tarjolle 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Avoimien työpaikkojen tarkka laatu, eli työn kokoaikaisuus ja kesto, eivät selviä Työllisyyskatsauksen tiedoista.

KORONAPANDEMIAN aikana uusia työpaikkoja on avautunut 6 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin. Vuoden 2020 aikana avautui noin 58 000 työpaikkaa. Kysyntä oli yllättävän vilkasta, vaikka huippuvuodesta 2019 jäätiinkin.

VUODEN 2021 alussa kysynnän vaihtelu alojen välillä on ollut merkittävää Varsinais-Suomessa. Sotealalla osaajien kysyntä on selvästi aktivoitunut, rakentamisessa kysyntä on yhä vireää, samoin monissa palvelualan tehtävissä, kuten kaupan alalla.

JUURI JULKAISTUN Ammattibarometrin mukaan Vakka-Suomessa on pulaa työntekijöistä konepajoilla ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanossa. Näillä aloilla työvoimapulan myös arvioidaan kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana.

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Ammattien työmarkkinanäkymien arvio tehdään te-toimistoissa.

MAALISKUUSSA työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrät yleensä vähenevät. Ely-keskuksen työvoima-asiantuntijat arvioivat, että todennäköisesti tällä kertaa nähdään poikkeama normaalista kehityksestä.

TYÖTTÖMYYS

Isot alueelliset erot

 • Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa 25 900 työtöntä työnhakijaa.
 • Vuotta aiemmasta työttömien määrä kasvoi 6 400 henkilöllä eli 33 prosentilla. Kasvuvauhti oli sama koko maassa.
 • Niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassakin työttömien määrän kasvu oli edelleen painotetusti lomautettujen määrän kasvua. Helmikuussa lomautettuja oli maakunnassa 4 800.
 • Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,3 prosenttia eli 2,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Korkein työttömyysaste oli Turussa, 14,2.
 • Pienin työttömyysaste oli Ruskolla 6,1.
 • Seutukunnista korkein työttömyysaste oli Salon seudulla (12,7 prosenttia) ja pienin Turunmaan saaristossa (8,6 prosenttia).
 • Työttömien määrä oli vuoden takaista suurempi Suomen kaikkien Ely-­keskusten alueilla. Kasvu perustui vahvasti lomautettujen määrän kasvuun.
 • Nopeampi työttömyyden kasvuvauhti oli Uudellamaalla, 58prosenttia.
 • Varsinais-Suomessa vauhti oli lähes sama kuin koko maassa.
 • Pienintä kasvu oli Etelä-Savossa (3 prosenttia), Kainuussa (8 prosenttia) ja Kaakkois-Suomessa (11 prosenttia).

Nuorten työttömien määrä väheni

 • Työttömien määrä yleensä vähenee helmikuun aikana ja tällä kertaa se väheni Varsinais-Suomessa 800 henkilöllä.
 • Työttömyyden supistuminen koostui lomautettujen määrän alenemisesta 400 henkilöllä ja työttömien työnhakijoiden määrän 400:n laskusta.
 • Nuorten työttömien määrä väheni helmikuun aikana kaikissa kunnissa. Määrä on kuitenkin yhä suurempi kuin vuotta aiemmin.
 • Työttömyysaste on koko maan tasoa alempi 25 varsinaissuomalaisessa kunnassa ja sitä korkeampi vain Turun ja Salon kaupungeissa.
 • Alueen 23 kunnassa työttömyys jää alle 10 prosentin tason.