Maatiloille lisää tuottavuutta tilusjärjestelyillä

0
Tilusjärjestelyn mahdollisuuksia selvitetään kartassa punaisella katkoviivalla rajatulla alueella. Pinta-alaa on noin 900 hehtaaria ja siihen kuuluu 439 peltolohkoa, Maanmittauslaitoksen karttaselvityksen mukaan pienten peltolohkojen vaihdoilla saataisiin aikaan isoja hyötyjä viljelijöille. Kartta: Maanmittauslaitos

Arto Kanerva

Monen tilan peltolohkot ovat melko pieniä, hajallaan ja joskus kaukana tilakeskuksesta. Tästä seuraa monenlaista haittaa, kuten koneiden siirtämistä peltolohkolta toiselle ja kasvaneita polttoainekuluja. Teillä liikkuvat maatalouskoneet aiheuttavat helposti vaaratilanteita ja viljelijä voisi käyttää aikansa paremminkin kuin olla siirtämässä koneitaan pellolta toiselle.

Pellot ovat hajallaan, koska esimerkiksi aikojen kuluessa tehtyjen maakauppojen ja perinnönjakojen vuoksi tiloja on jaettu pienempiin osiin.

Näihin ongelmiin haetaan apua tilusjärjestelystä, jossa yksinkertaistettuna on kysymys siitä, että viljelijät vaihtavat keskenään peltolohkoja, jotta kunkin pellot olisivat mahdollisimman lähellä omaa tilakeskusta sekä lohkot mahdollisimman suuria ja yhtenäisiä.

Laitilassa Soukaisten ja Valkon alueiden tilusjärjestelyselvitys on ollut vireillä vuoden 2017 lopulta lähtien, mutta asiaa hoitavan Maanmittauslaitoksen resurssipulan vuoksi asia ei ole juuri edennyt. Tiedotustilaisuuksia tilusjärjestelystä on pidetty, ja asiaa on alustavasti selvitetty, mutta edelleen ollaan hankkeen selvitysvaiheessa.

Viimeisin tiedotustilaisuus pidettiin viime viikolla ja siihen osallistui etäyhteydellä seitsemän viljelijää.

Maanmittausinsinööri Joel Pulkkinen Maanmittauslaitokselta kertoo resurssipulan helpottaneen ja tilusjärjestelyä saadaan eteenpäin, kunhan viljelijät ovat itse aktiivisia.

– Alkuvaiheessa järjestimme koko Laitilan alueelle suunnatut tiedotustilaisuudet, mutta nyt tiedotus on kohdistettu Soukaisten–Valkon alueelle, koska siellä on hakemusten perusteella eniten kiinnostusta tilusjärjestelyyn.

Tällä hetkellä Maanmittauslaitokselle on jätetty viisi selvityshakemusta. Pulkkisen mielestä mukaan pitää saada lisää 10–20 maanomistajaa, jotta päästään toteuttamisen kannalta järkevälle tasolle.

– Meneillään olevassa selvitystyössä seuraava vaihe on viljelijöiden haastattelu ja heidän tilanteensa ja tarpeidensa selvittäminen. Kaikki lähtee viljelijöistä, mitään ei tapahdu ilman meille tulleita haastattelupyyntöjä tai selvityshakemuksia. Tilusjärjestely aloitetaan, mikäli sen se on taloudellisesti kannattavaa, sille on riittävä maanomistajien kannatus ja mikäli he lopulta tekevät tilusjärjestelyhakemuksen.

Tilusjärjestelyn aikataulu näyttää tällä hetkellä siltä, että selvitystyön pitäisi olla valmis juhannukseen mennessä. Mikäli selvitys osoittaa hankkeen olevan kannattava, pitää viljelijöiden tehdä toimitushakemus, jonka perusteella varsinainen tilusjärjestelytoimitus alkaa alkusyksyllä. Sitten ensi syksy ja talvi menevät tilusjärjestelyn suunnittelussa ja päätöksiä voidaan odottaa aikaisintaan ensi keväänä.

– Yhteensä tuossa menee pari vuotta, riippuen tietenkin siitä, paljonko maanvaihtoja tulee.  Karttojen perusteella näyttää siltä, että tilusjärjestelyn avulla alueella olisi merkittäviä mahdollisuuksia parantaa tilusten sijoittelua.

Selvityksen kohteena olevan alueen pinta-ala on noin 900 hehtaaria ja sen 439 peltolohkon keskimääräinen koko on vain kaksi hehtaaria, niistä melkein puolet on alle yksi hehtaaria.

Pulkkisen mukaan tilusjärjestely on siinäkin mielessä viljelijöille edullinen, että maanvaihtoihin ei liity vaihtokirjoja, ei varainsiirtoveroja, ei lohkomisia, eikä lainhuutokuluja. Lisäksi valtio on mukana hankkeessa erilaisilla tukimuodoilla, rahoituksella ja maanostotoiminnalla.

– Tilusjärjestelyjä on vuosien 2006 ja 2020 välillä tehty Satakunnassa seitsemän ja Pirkanmaalla kaksi kappaletta. Järjestely on alkamassa Ikaalisissa ja Loviisassa ja selvityksen ovat käynnissä Laitilan lisäksi Mynämäessä, Lempäälässä Lapinjärvellä ja Loviisassa.