Pyhäranta hyvittää pandemiasta johtuvat poissaolot myös tänä keväänä

0
Arkistokuva: Päivi Sappinen

Pyhärannan kunta ei tänäkään keväänä peri varhaiskasvatusmaksuja siltä ajalta, jonka lapsi on sairautensa, karanteenin tai muun syyn vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta. Maksuja hyvitetään toukokuun loppuun asti. Edellytyksenä maksuttomuudelle on, että lapsen poissaolosta on ilmoitettu etukäteen lapsen päiväkotiryhmään tai perhepäivähoitajalle.

Myös iltapäivätoiminnan maksut hyvitetään vastaavalla tavalla.

Viime keväänä kunta päätti, että pandemiasta johtuneet poissaolot hyvitetään varhaiskasvatus- ja iltapäiväkerhomaksuissa. Tänä keväänä muuttuneen koronaepidemiatilanteen vuoksi maksuhyvityksiä päätettiin jatkaa.

Perittyjä varhaiskasvatusmaksuja ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksuja hyvitetään myös takautuvasti 25.1. lähtien.