Aranda lähti tutkimaan Saaristomerta Uudestakaupungista – Maameri hankkeessa selvitetään maalta tulevan ravinnekuorman vaikutuksia

0
Aranda tutkii Saaristomeren forforivarantoja, veden sameutta ja leväkukintojen muodostumisen edellytyksiä. Arkistokuva: TS/Marttiina Sairanen

Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalus Aranda irrotti köytensä maanantaina Uudenkaupungin satamassa. Aranda liikkuu Saaristomerellä huhtikuun viimeisen viikon ajan ja uudelleen loppukesästä, elokuun viimeisellä viikolla.

Arandalta käsin tutkitaan Saaristomeren pohjan fosforivarantoja alueilla, joista sitä ei ole ennen tutkittu, sekä mitataan veden sameutta ja leväkukintojen muodostumisen edellytyksiä. Huhtikuun matkallaan Aranda liikkuu Saaristomeren luoteisosissa ja lounaisessa Ahvenanmaan ulkosaaristossa.

Matkalla kerättyä tietoa käytetään myös samanaikaisten kaukokartoitusmittausten varmentamiseen. Lisäksi Ilmatieteen laitos asentaa hankkeen virtausmittareita Arandalta käsin toukokuussa.

Tutkimus kuuluu Maameri-hankkeeseen, jossa selvitetään maalta tulevan ravinnekuorman vaikutuksia Saaristomeren tilaan. Yhteistyö vahvistaa rannikkovesien suojelun tietopohjaa.

Maalta tulevan ravinnekuorman kohtaloa selvitetään Saaristomerellä monen aluksen ja monen eri organisaation voimin. Myöhemmin keväällä ja kesällä Saaristomerellä liikkuvat Geologian tutkimuskeskuksen merentutkimusalus Geomari, Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen merentutkimusalus Aurelia ja Helsingin yliopiston Tvärminnen tutkimusaseman upouusi tutkimusalus Augusta.

Hanke perustuu kotimaisten tutkimustoimijoiden ja viranomaisten laajaan yhteistyöhön rannikkovesien suojelun tietoperustan vahvistamisessa. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus, ja siihen osallistuvat Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Åbo Akademi. Hanke hyödyntää Suomen Akatemian rahoittamaa FINMARI-merentutkimusinfrastruktuuria.

Maameri-hanke on osa ympäristöministeriön rahoittamaa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa 2019–2023. Ohjelma on merkittävä panostus vesien suojeluun, sillä sen tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä ja maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin.