Eskarin ovet aukeavat viisivuotiaille – Laitilalaislapsilla mahdollisuus osallistua kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun

0
Apilaniityn päiväkodin Kissankellot-ryhmään kuuluvat Alexia Dinu (vas.), Aada Somerkoski, Minttu Hautajärvi ja Neea Ali-Mattila pelasivat keskittyneesti. He ovat kaikki vuonna 2016 syntyneitä, joten heillä on mahdollisuus osallistua kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun. Kokeilun tarkoituksena on lisätä esiopetukseen käytettävää aikaa, joka aiotaan käyttää hyödyksi lisäämällä leikkiä, toiminnallisuutta ja ilmiöoppimista.

Monille perheille tärkeä virstanpylväs, eskarin aloitus, aikaistui Laitilassa yhdellä vuodella.

Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima kaksivuotinen esiopetuskokeilu, johon Laitila valittiin kokeilukunnaksi. Kaupungilla ei ollut mahdollisuutta hakeutua kokeiluun vaan ministeriö päätti, missä kunnissa kokeilua järjestetään.

Laitila on yksi niistä kunnista, joissa kaikki paikkakunnan varhaiskasvatusyksiköt ovat mukana kokeilussa. Isommissa kaupungeissa mukaan on valittu vain osa päiväkodeista.

– Kokeilussa ovat mukana vain sellaiset yksiköt, joissa voidaan tarjota myös täydentävää varhaiskasvatusta, vt. sivistystoimen johtaja Nestori Mäkelä kertoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Laitilassa kokeiluun osallistuvat Pähkinäpensaan ja Apilaniityn päiväkodit, ja koulussa järjestettävä esiopetus jää kokeilun ulkopuolelle.

Lapsen näkökulmasta suurin muutos yksivuotiseen esiopetukseen on se, että kaksivuotisessa kokeilussa tarjolla on kaksinkertainen aika asioiden läpikäymiseen. Kaksivuotisessa esiopetuksessa on käytettävissä 1 400 tuntia entisen 700 tunnin sijaan.

Tämä aika aiotaan käyttää hyödyksi lisäämällä opetussuunnitelmaan leikkiä, toiminnallisuutta sekä ilmiöoppimista.

– Eskariopettajat ovat kertoneet, että esiopetusmateriaalia on tarjolla niin paljon, että he joutuvat valitsemaan, mitä käyttävät. Nyt materiaalin läpikäymiseen on käytettävissä kaksinkertainen aika, varhaiskasvatusjohtaja Piipa Nivola kertoo.

Kokeilun tavoitteena on muun muassa vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua sekä selvittää kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksia lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin. Kokeiluun osallistuville lapsille esiopetus on maksutonta, ja lapsi on oikeutettu muun muassa koulukuljetukseen ja oppilashuollon palveluihin.

Eskariopettajat ovat kertoneet, että esiopetusmateriaalia on tarjolla niin paljon, että he joutuvat valitsemaan, mitä käyttävät.

Kokeiluun osallistuminen ei lisää rekrytoinnin tarvetta varhaiskasvatukseen. Nivolan ja varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalosen mukaan Laitilan varhaiskasvatuksessa on hyvä henkilöstörakenne.

Eskarikokeiluun osallistuminen on perheille vapaaehtoista. Jos kokeiluun lähtee mukaan, kaksivuotinen esiopetus on samalla tavalla velvoittavaa kuin yksivuotinenkin eli lapsen osallistuminen opetukseen on huoltajan vastuulla. Esiopetusta tarjotaan joka päivä neljä tuntia. Perheen täytyy sitoutua kokeiluun kahdeksi vuodeksi.

Kokeilussa noudatetaan sitä varten laadittua opetusuunnitelmaa. Ministeriö on laatinut opetussuunnitelman perusteet, jota Laitila paikallisesti täydentää. Paikallisen opetussuunnitelma on tarkoitus viedä kesäkuussa sivistysvaliokunnan hyväksyttäväksi.

Kaupunki on lähettänyt perheille kirjeet, joissa on lisätietoa kokeilusta. Lisäksi kaupunki järjestää tiistaina Teamsin kautta vanhemmille infotilaisuuden, jossa näillä on mahdollisuus kysellä kokeilusta. Vanhempien tulee ilmoittaa lapsen osallistumisesta 2.5. mennessä. Mikäli perhe päättä, ettei lapsi osallistu kaksivuotiseen esiopetukseen, varhaiskasvatuksesta peritään normaali maksu.

– Ja mikäli kokeiluun osallistuva lapsi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta, se on maksullista, Mäkelä lisää.

Laitila sai tietää kokeluun osallistumisestaan helmikuussa. Lisätietoja kokeilun sisällöstä on tihkunut verkkaisesti, ja tositoimiin kunnat pääsivät vasta huhtikuussa, mikä tekee aikataulusta tiukan.

– Vaikka tämä tuli äkkiä, olemme innoissamme. Ei tämä ole pelottava muutos eikä tässä olla viisivuotiaista tekemässä koululaisia. Päiväkodeissa on ollut hyvää ja laadukasta viskaritoimintaa ennenkin. Tämä ei tuo siihen isoa muutosta, Nivola kertoo.

Jalosen mukaan myös kotihoidossa olevien 5-vuotiaiden toivotaan osallistuvan kokeiluun.

Kaksivuotinen esiopetus on jatkoa 5-vuotiaiden maksuttomalle varhaiskasvatuskokeilulle, jossa Laitila on ollut kaksi vuotta mukana. Maksuttomasta varhaiskasvatuksesta on huomattu olevan paikkakunnalla hyötyä.

– Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on kasvanut. Ensimmäisenä vuonna se nousi 94 prosenttiin, eli varhaiskasvatuksessa olivat likipitäen kaikki ikäryhmän lapset. Toisena vuonna osallistumisaste on ollut alhaisempi. Siihen on varmaankin korona vaikuttanut, Jalonen kertoo.

Laitilassa on runsaasti työperäistä maahanmuuttoa, mikä näkyy vieraskielisten lasten isona osuutena varhaiskasvatuksessa. Ikäluokasta jopa 10–20 prosenttia voi olla muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia.

– Uskon, että he hyötyvät tästä kokeilusta. Toki heitä on varhaiskasvatuksessa muutenkin, Nivola kertoo.

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu järjestetään vuosina 2021–2024, ja siihen osallistuu kaksi ikäluokkaa. Kokeilun vaikutuksia tutkitaan sen aikana, mutta Laitilan sivistystoimessa ei toistaiseksi ole tietoa siitä, jatketaanko kokeilun vaikutusten seuraamista vielä kun kokeiluun osallistuneet lapset siirtyvät kouluun.

– On mielenkiintoista nähdä, mitä kokeilun jälkeen tapahtuu ja ulottuuko tutkimus perusopetuksen puolelle, Mäkelä sanoo.

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu

Ensi elokuusta alkaen kokeiluun osallistuvat vuonna 2016 syntyneitä lapset, joita on Laitilassa 95. Heistä 83 on jo varhaiskasvatuksen piirissä ja 11 on kotona.

Elokuussa 2022 kokeiluun osallistuvat vuonna 2017 syntyneet, joita on Laitilassa 83.

Esiopetuskokeilun piiriin kuuluvat vain laitilalaiset lapset eli jos toisella paikkakunnalla asuva lapsi on hoidossa Laitilassa, hän ei voi osallistua kokeiluun. Sama koskee kesän aikana Laitilaan muuttavia perheitä. Tämä johtuu siitä, että ministeriö on valinnut kokeiluun osallistuvat lapset jo kevään aikana.