IB-diplomia tavoittelemassa– Laitilalainen Noora Mannelin suorittaa suomalaista ylioppilastutkintoa vastaavan kansainvälisen tutkinnon Turun normaalikoulussa

0
Noora Mannelin kulki ensimmäisen vuoden Turkuun bussilla, mutta toisena vuonna kulkeminen helpottui kun hän sai ajaa erikoisluvalla ajokortin jo 17-vuotiaana ja pääsi kulkemaan kouluun omalla autolla.

Kun suomalaista lukiota käyvät abiturientit jännittävät jo kirjoitustensa tuloksia, laitilalainen Noora Mannelin on vasta valmistautumassa toukokuussa järjestettäviin kansainvälisen lukion, IB-lukion, päättökokeisiin.

– Valmistautuminen on sujunut ihan hyvin. Viimeisinä kuukausina koulussa oli paljon kertausta. Kävimme etänä läpi vaikeimpia asioita. Nyt olen opiskellut lukusuunnitelman mukaan, tutkinut tekemiäni harjoituskokeita ja katsonut, missä kohtaa tein väärin, Mannelin kertoo.

Mannelin aloitti Turun normaalikoulun IB-linjalla kolme vuotta sitten. Varsinainen IB-tutkinto kestää kaksi vuotta, mutta Suomessa IB-linjalla on aluksi valmistava vuosi.

– Se vastaa suomalaisen lukion ensimmäistä vuotta. Samalla sai käsitystä siitä, millaista opiskelu on IB-linjalla.

Opiskelukieli on englanti, mutta tutkinto eroaa muiltakin osin suomalaisesta lukiosta.

– Aineiden sisällöissä on eroa, ja esimerkiksi economics-ainetta ei edes opiskella suomalaisessa lukiossa. Myös arvioinnit ja kokeet ovat erilaiset.

Mannelin päätyi IB-lukioon, kun eräs hänen läheisistään mainitsi siitä hänelle. Englanti tuntui omalta kieleltä, ja Mannelin kaipasi haastetta. Hän kuvailee opiskelua IB-linjalla ajoittain raskaana. Töitä on pitänyt tehdä paljon.

– Ei ole kuitenkaan ollut mitään sellaista, mitä ei olisi pystynyt tekemään. Olen saanut paljon tukea luokkakavereilta.

Totuttelua uuteen kouluun ja uusiin ihmisiin helpotti se, että suurin osa IB-linjalle tulevista tulee jostain muusta koulusta tai toiselta paikkakunnalta. Uusi tilanne on siis kaikille sama.

– Kaikki kenen kanssa olin tekemisissä olivat eri puolilta Turkua tai ympäryskunnista.

Opiskelu englanniksi vaati aluksi totuttelua, kun aluksi suomeksi opetellut termit piti opetella uudelleen englanniksi. Kun opiskeluissa mentiin eteenpäin, termit opeteltiin vain englanniksi, mikä helpotti oppimista.

– On paljon kemian ja fysiikan termejä, joita en osaisi suomeksi.

Vaikka Mannelinilla itsellään englanti oli vahva, hän ei koe, että se olisi edellytys IB-linjalla opiskelulle.

– Englannista tulee opiskelujen pääkieli, kun sitä käyttää päivittäin koulussa. Itsekin huomaan tulleeni varmemmaksi sen käyttämisessä.

IB-linjalle haetaan peruskoulun päättötodistuksella ja pääsykokeen kautta. Hän kertoo, ettei erityisemmin valmistautunut pääsykokeeseen

– Pääsykokeessa mitattiin asioita, joita olimme opiskelleet koulussa. Jos osaa aineet koulussa, voi pärjätä kokeessa.

Keskiarvonkaan ei tarvitse olla huipputasoa.

– Oma peruskoulun päättötodistukseni keskiarvo oli kahdeksan.

Mannelin on asunut koko opiskelujensa ajan Laitilassa. Ensimmäisenä vuonna kaikki matkat taittuivat bussilla.

– Heräsin aamulla viiden ja kuuden välillä. Matka koululle kesti noin 1,5 tuntia.

Toisena vuonna Mannelin sai ajokortin erikoisluvalla jo 17-vuotiaana. Ajokortti ja oman auton käyttö vähensivät merkittävästi matkaan käytettävää aikaa, mikä antoi nuorelle lukio-opiskelijalle mahdollisuuden nukkua hiukan pidempään.

Koronaepidemiasta johtuen toisen asteen opiskelijat ovat olleet etäopetuksessa tänä lukuvuonna useita kuukausia.

– Nyt saa nukkua vielä pidempään.

IB-lukion loppukokeet ovat toukokuussa ja niiden lopulliset tulokset tulevat heinäkuussa. Opiskelijat saavat kuitenkin maaliskuussa ennustetut arvosanat, joiden avulla he voivat hakea korkeakouluihin. Lopullinen valintapäätös tehdään varsinaisten arvosanojen perusteella heinäkuussa.

– Ne vahvistavat päätöksen, saako opiskelupaikan vai ei.

Mannelin on hakenut Turun kauppakorkeakouluun. Hän ei usko pääsevänsä sisään arvosanojen perusteella ja panostaa pääsykokeeseen.

– Sitä varten täytyy opiskella. Toiveissani olisi päästä syksyllä sisään.

IB-tutkinto antaa mahdollisuuden hakea moniin ulkomaisiin yliopistoihin.

– Alussa tuntui, että ehkä voisi hakea, mutta minulla ei ole mitään tiettyä ainetta tai tiettyä koulua johon haluaisin päästä, joten päätin jäädä Suomeen, koska täällä korkeakouluopiskelu on maksutonta.

Mannelin suosittelee IB-linjaa kaikille kiinnostuneille.

– Siellä voi tavata uusia ihmisiä ympäri Suomea. Olen lisäksi saanut uusia ystäviä nuorista, joiden perheet ovat muuttaneet Suomeen muualta. Koulu on laajentanut maailmankuvaani.

Mannelin kertoo myös kuulleensa jo valmistuneilta opiskelijoilta, että IB-linja antaa hyvät valmiudet jatko-opiskeluun yliopistossa.