Ken äänen ansaitsee?

0

Viikon päästä puolueilla on – jo toistamiseen – mahdollisuus jättää ehdokaslistansa kesäkuussa järjestettäviin kuntavaaleihin.

Laitilan Sanomat tutki Laitilan ja Pyhärannan edellisvaalien tuloksia ja huomasi, että kummassakin kunnassa merkittävä osa annetuista äänistä on uudelleenjaossa. Pyhärannassa yli 80 prosenttia viime vaaleissa annetuista äänistä annettiin sellaisille ehdokkaille, jotka eivät ole näissä vaaleissa asettumassa ehdolle. Tämä selittyy sillä, että vain viisi valtuutettua 19-henkisestä valtuustosta hakee jatkokautta. Laitilassakin neljännes annetuista äänistä vapautui, kun istuvat valtuutetut eivät lähteneet uudelleen ehdolle.

Tosin äänet eivät tule ilmaiseksi istuvillekaan valtuutetuille vaan myös jatkopaikka täytyy lunastaa. Uudelleenvalintaan vaikuttaa myös se, miten äänestäjät katsovat kuluvan kauden sujuneen.

Sekä uusien ehdokkaiden että konkareiden vaalityötä vaikeuttaa se, että perinteisiä toritilaisuuksia ei ainakaan toistaiseksi voi järjestää eivätkä kaikki äänestäjät löydä tietään verkkotilaisuuksiin. Äänestäjien tavoittaminen on ehdokkaille iso haaste.

Laitilan Sanomat haluaa saattaa ehdokkaat ja äänestäjät yhteen. Kaksiosaisessa vaalisarjassa, josta kerromme sivulla 13, lukijat saavat esittää ehdolla oleville puolueille, ryhmille tai yksittäisille ehdokkaille suunnattuja kysymyksiä tai kommentteja tärkeänä pitämistään aiheista.

Laitilan Sanomat välittää kysymykset eteenpäin ryhmille, jotka välittävät ne ehdokkailleen. Sarjan ensimmäinen osa julkaistaan toukokuun puolivälin paikkeilla.

Nyt jokaisella on mahdollisuus grilllata ehdokkaita ja punnita sitten, kuka äänen ansaitsee.

Hanna Hyttinen

hanna.hyttinen@laitilansanomat.fi