Kuntaministeri Sirpa Paateron vastaus ei selvennä Laitilan Terveyskodin asemaa sote-uudistuksessa – Kansanedustaja Matias Marttinen kritisoi vastausta: ”Jättää Terveyskodin edelleen täyteen epävarmuuteen”

0
Kuntaministeri Sirpa Paateron vastaus kirjalliseen kysymykseen löytyy osoitteesta https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_124+2021.pdf

Kuntaministeri Sirpa Paatero vastasi raumalaisen kansanedustaja Matias Marttisen (kok.) maaliskuussa jättämään kirjalliseen kysymyksen monialaisten ja moniomisteisten yhtiöiden toiminnan jatkumisesta sote-uudistuksessa.

Esimerkkinä Marttinen viittaa Laitilan terveyskotiin, jonka omistaa 65 prosenttisesti Laitilan kaupunki ja 35 prosenttisesti Laitilan Vanhaintuki ry. Sote-uudistuksessa on tarkoituksena, että hyvinvointialueille siirtyvät kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja järjestävien osakeyhtiöiden osakkeet.

Laitilan Terveyskodissa pelkona on toimintojen pilkkominen eli se, että sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueen hoidettavaksi, mutta yrityksen tarjontaan kuuluvat työterveys-, hyvinvointi- ja ravintolapalvelut eivät. Laitilan terveyskodin toimitusjohtaja Marianne Rapala kertoi Laitilan Sanomissa 12.3. pitävänsä epätodennäköisenä että pilkkomisen jälkeen yrityksen eri osilla olisi yksinään toimintaedellytyksiä.

– Mikäli monialaisen yhtiön osakekannasta osan omistaa yksityinen toimija, tulee tämän perustuslaissa turvattu omaisuudensuoja joka tapauksessa varmistaa, Paatero vastaa.

Paatero toteaa vastauksessaan, että uudistuksessa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevan irtain omaisuus siirtyy hyvinvointialueelle.

Sirpa Paateron mukaan kuntia on kohdeltava tasapuolisesti.

– Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimintaan saattaa liittyä myös muuta kuin edellä mainittua osakeyhtiömuodossa omistettua omaisuutta, kuten kiinteistöosakeyhtiöiden tai muiden osakeyhtiöiden osakkeita. Vaikka osakkeet ovat irtainta omaisuutta, ne eivät siirtyisi hyvinvointialueelle.

– Laki sisältäisi toisin sopimisen mahdollisuuksia. Irtaimen omaisuuden siirtymisestä olisi mahdollista sopia kunnan ja hyvinvointialueen välillä myös toisin.

Sirpa Paateron mukana hyvinvointialueelle siirtyisivät myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset ja esimerkiksi sosiaalihuoltolain asumispalveluihin liittyvät vuokrasopimukset.

– Uudistuksessa omaisuussiirrot koskevat kuntien ja kuntayhtymien omaisuutta. Jos yhtiö on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottava yhtiö, kunnan osakkeet siirtyvät uudistuksessa, ja jatkossa yhtiön omistaisivat hyvinvointialue ja yksityinen omistajataho yhdessä.

Kokonaisuudessaan Sirpa Paateron vastaus löytyy täältä.

Matias Marttinen uudisti kirjallisen kysymyksensä

Raumalainen kansanedustaja Matias Marttinen (kok.) jätti uuden kirjallisen kysymyksen Laitilan Terveyskodin asemasta sote-uudistuksessa. Marttisen mukaan kuntaministeri Sirpa Paateron (sd.) vastaus hänen aiempaan kysymykseensä ei poista uhkia, jotka hallituksen sote-uudistus aiheuttaa Terveyskodin toiminnalle.

– Olen pettynyt ministeri Paateron vastaukseen. Ministerin vastaus jättää Laitilan Terveyskodin edelleen täyteen epävarmuuteen. Jos Terveyskodin toiminta pitää pilkkoa useiksi yhtiöiksi, sen toiminta ja mahdollisuus tuottaa laadukkaita palveluita heikkenee olennaisesti. Tällaista lopputulemaa en voi hyväksyä, Marttinen hämmästelee.

Marttinen muistuttaa, että perustuslaki turvaa omaisuuden suojan.

– Mitä sellainen omaisuuden suoja on, joka antaa valtiolle oikeuden pilkkoa omistamasi yhtiön osiin? Marttinen kysyy.

Marttinen vaatii hallitusta korjaamaan sote-esityksen ongelmat, jotta Terveyskodin toiminta Laitilassa voi jatkua ennallaan.

– Sellaista lainmuutosta ei pidä tehdä, joka heikentää ihmisten palveluita. Nyt sote-uudistuksessa on käymässä juuri niin. Ministerien pitää sitoutua siihen, että esitystä korjataan ja Laitilan Terveyskodin kaltaiset toimijat saavat jatkaa toimintaansa kuten tähänkin saakka, Marttinen sanoo.