Liike Nyt sai ensimmäisen laitilalaisen ehdokkaan

0
Taksiyrittäjä Jouni Gröhn kuvattiin kesken työpäivän haastavissa olosuhteissa perjantaina, jolloin Laitilassa saatiin niin sakeita räntä-, lumi- kuin raekuurojakin.

Kesäkuun kuntavaaleissa on muutamia puolueita ja ryhmiä, joilla ei aiemmin ole ollut Laitilassa ehdokkaita. Yksi näistä on Liike Nyt, jonka ehdokkaaksi Jouni Gröhn on lähtenyt.

– Olen ollut aiemmin Perussuomalaisten ehdokas, mutta kuuluin niin sanottuihin soinilaisiin eikä nykyinen Perussuomalainen puolue ilman Timo Soinia ja hänen linjaansa minua enää puhuttele, Gröhn taustoittaa.

Hän kertoo seuranneensa mielenkiinnolla jo pidempään kansanedustaja, liikemies Harry ”Hjallis” Harkimon elämää, sillä Harkimon tyyli ja persoona ovat tehneet häneen vaikutuksen.

– Samaa mielenkiintoa on Liike Nytissäkin, Gröhn kuvaa puoluetta, jonka yksi keskeisistä perustajahahmoista Harkimo on.

LIIKE Nytissä Gröhn sanoo arvostavansa sitä, että puolue tuo politiikkaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

– On tärkeää, että ihmisille avataan päätöksenteon taustoja ja päätöksiäkin. Liike Nyt on syntynyt siitä ajatuksesta, että tarvitaan uudenlaisia tapoja toimia politiikassa, ja näen asian juuri niin.

GRÖHN nostaa esiin myös sen, että Liike Nyt on puolue, jossa kannattajat otetaan mukaan päätöksentekoon.

– Puolueella on oma puhelimeen ladattava mobiilisovellus, joten kanssakäyminen on helppoa. Toivon yleisesti päätöksentekoon lisää avoimuutta, mutkattomuutta ja läpinäkyvyyttä.

Liike Nyt perustettiin poliittiseksi liikkeeksi keväällä 2018, jolloin se rekisteröitiin yhdistysrekisteriin. Puoluerekisteriin se merkittiin marraskuussa 2019.

GRÖHN kertoo olevansa huolissaan Laitilan ydinkeskustan tilasta, joka kaipaa hänestä kunnon piristysruisketta.

– Huolena on sekä kaupunkikuva että tyhjäksi jääneet liikekiinteistöt.

Toisaalta hän pitää tärkeänä, että myös kylien elinvoimaisuuteen panostetaan.

– Minua ei miellytä kyläkoulujen sulkemiset, sillä minusta pienissä kouluissa on omat vahvuutensa.

ERITYISESTI hän katsoo, että kunnan tulee huolehtia haavoittuvimmassa asemassa olevien hyvinvoinnista.

– Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus, heillä pitäisi olla hyvät eväät elämään. Myös ikäihmisten huolenpitoon pitää panostaa.

IKÄIHMISISTÄ hänellä on noussut huoli korona-ajankin vuoksi.

– Moni ikäihminen on kertonut viettäneensä kotona pitkiä aikoja ilman kontaktia muihin ihmisiin. Se on huolestuttavaa.

Vanhusten lisääntyneeseen yksinäisyyteen tuleekin hänestä kiinnittää huomiota.

– Onneksi Laitilassa on esimerkiksi vanhusten palveluliikenne, että kyliltäkin päästään keskustaan asioimaan. On myös hienoa, että ikäihmisille on päivätoimintaa ja harrastuksia.

YHDEKSI elinvoimaisuutta lisääväksi asiaksi Jouni Gröhn mainitsee lähipalvelujen käyttämisen.

– Me kaikki voimme vaikuttaa ainakin jossain määrin siihen, mistä palveluja ja tuotteita hankimme. Erityisesti pitäisi käyttää lähipalveluja ja tehdä mahdollisimman paljon hankintoja tästä läheltä.

Samoin hän toivoo, että koulujen ja vanhusten asumisyksiköiden tarjoamista aterioista mahdollisimman iso osuus olisi lähiruokaa.

– Sillä on iso merkitys, että tuetaan paikallisia yrittäjiä ja siihen me kaikki voimme myös vaikuttaa.

”Kuntien yhteistyötä pitäisi lisätä”

Vaalikauden 2017–2021 plussat ja miinukset?
Plussaa: – Kaupunki on hoitanut mallikkaasti korona-ajan poikkeusolot mallikkaasti.
Miinusta: – Kaupunginjohtajan nopea vaihtuminen.

Mitkä ovat ryhmänne kolme tärkeintä tavoitetta tulevalla valtuustokaudella?          1) Tuoda läpinäkyvyyttä poliittisiin päätöksiin ja ottaa kuntalaiset mukaan päätöksentekoon.
2) Kuntien yhteistyön lisääminen ilman kuntaliitoksia.
3) Hyvien liikenneyhteyksien ylläpitäminen lähikuntiin.

Mikä on Laitilassa tulevan valtuustokauden isoin investointi (mihin pitäisi investoida)?
– 8-tien risteysjärjestelyt.

Varsinais-Suomen Liitto julkisti tammikuussa 2020 selvityksen, jonka mukaan 1–12-vuotiaiden määrä vähenee Laitilassa vuosina 2018–2030 noin 290 lapsella ja yli 64-vuotiaiden osuus väestössä kasvaa noin 330 henkilöllä. Mitä ajatuksia tämä herättää kunnan elinvoiman kannalta ja miten tämä pitää ottaa huomioon palvelujen rakentamisessa?                                                                                         – Kaupungin houkuttelevuutta asuinpaikkana on lisättävä palvelurakenteet huomioiden. Kaupungin tulee satsata ikääntyvän väestön ennaltaehkäisevään tukeen, mikä auttaa pysymään terveenä ja hyväkuntoisena.