Raksalla-hankkeen tavoitteena on lisätä rakennusalan yritysten yhteistyötä Uudenkaupungin seudulla

0
Yhteistyöllä pienemmätkin rakennusyritykset voivat päästä nykyistä helpommin mukaan isoihin rakennusprojekteihin. Arkistokuva: Ari-Matti Ruuska

Uudenkaupungin seudulla käynnistyy Raksalla-hanke, jonka päätavoitteena on koulutuksen ja tiivistyvän yhteistyön avulla kehittää alueen rakennusalan yrityksiä ja sitä kautta tuoda elinvoimaa ja työpaikkoja seudulle.

– Uudenkaupungin alueella on paljon rakennusalan pk-yrityksiä, jotka tarjoavat palveluitaan rakennusliikkeille ja muihin rakennusprojekteihin. Jo nyt osa yrityksistä tekee yhteistyötä, mutta jatkossa ne voisivat yhteistyössä tarjota monipuolisemmin ja laajemmin palvelujaan suuriin rakennusprojekteihin. Alueella on isoja rakennushankkeita, jotka tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kehittää yhteistyötä, sanoo Uudenkaupungin elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen.

Hankehallinnoinnista vastaa Ukipolis Oy.

– Olemme rekrytoineet hankepäällikön, joka tulee toimimaan hankkeessa tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien, oppilaitosten ja rakennusalan yritysten kanssa Ukipoliksen toimitusjohtaja Katariina Torvinen kertoo.

Rakennusteollisuus ja rakentaminen kehittyvät koko ajan. Tarjouskilpailut, hankintakäytännöt ja laatuvaatimukset voivat olla monimutkaisia ja vaikeita hallita pienyrittäjille.

– Rakennusprojekteissa on perusvaatimuksia, mutta uusia vaatimuksia tulee koko ajan, joihin myös pienemmät yritykset haluaisivat ja heidän olisi hyvä perehtyä. Muun muassa näihin asioihin on hankkeessa tarkoitus syventyä Raksalla-hankkeen projektipäällikkö Toni Vikama toteaa.

Paikallisen Leader Ravakan Loisto-ohjelman painopisteet ja teemat korostavat osaamista, kumppanuuksia, yhteistyötä, verkostoja ja tiedon jalkauttamista. Nämä aiheet ovat keskiössä tässä Raksalla-hankkeessa, jonka rahoittaja Leader Ravakka on.

– Hankkeen alkuun kartoitamme seudun rakennusalan ja rakennusteollisuuteen palveluja tuottavat yritykset ja lähitulevaisuuden rakennus- ja infraprojektit. Tämän jälkeen kartoitamme yritysten kehitystarpeet, joiden avulla tarkentuvat yrityksille järjestettävät ilmaiset koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet, projektipäällikkö Vikama kertoo.