Satavakan suurjännitteisen voimajohdon rakentaminen alkaa Kalannin ja Rauman välillä

0
Kalannin ja Ihoden välisen voimajohdon pitäisi olla valmis syksyllä.

Satavakka Oy saneeraa vuonna 1966 rakennetun 36 kilometrin pituisen, 110 kilovoltin voimajohdon Kalannin ja Rauman sähköaseman välillä. Voimajohto saneerataan nykyiselle johtokadulle. Voimajohtosaneerauksen suunnittelu aloitettiin keväällä 2018 ja urakoitsijana on TLT Building Oy.

Perustustyöt ja pylväiden kokoonpano alkaa ensi viikolla niin sanotulla Pitkäjärven haaralla Raumalla Lähdepellon ja Helistölän läheisyydessä. Voimajohtoa rakennetaan touko-kesäkuussa 2021, ja uusi voimajohto otetaan käyttöön juhannukseen mennessä.

Kalannin suunnalta aloitetaan perustukset ja pylvästyöt toukokuussa. Elokuussa alkaa varsinainen voimajohdon rakentaminen johto-osittain.

– Johdon rakentaminen ja käyttöönotto Kalanti–Ihode välillä on syksyllä, VSV-konsernista tiedotetaan.

Voimajohto rakennetaan Ihodesta Raumalle ensi talvena. Voimajohdon käyttöönotto Raumalla on keväällä 2022.

– Voimajohdon saneerausprojekti on valmis kesäkuun loppuun mennessä 2022.

Voimajohtosaneerauksen syitä ovat puupylväiden teknisen pitoajan täyttyminen ja maadoitusvaatimukset. Uudet pylväät ovat teräsrakenteisia ja johto saneerataan nykyiselle johtokadulle kesään 2022 mennessä.

Uusi voimajohto mahdollistaa suuremmat siirtotehot ja mahdollisen hajautetun energiantuotannon liittämisen sähköverkkoon.

– Kalanti–Kairakatu-välinen voimajohto on kriittinen yhteys alueen sähkönjakelun kannalta ja investointi on merkittävä askel suurjänniteverkon kehittämiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Satavakka Oy

  • Satavakka Oy on alueellinen sähköverkkoyhtiö, joka vastaa suurjännitteisestä jakeluverkosta (110 kV) Rauman, Laitilan, Pyhärannan ja Uudenkaupungin alueella.
  • Satavakka siirtää sähköä Fingridin kantaverkosta ja voimalaitoksilta jakeluverkkoyhtiöille ja asiakkaille.
  • Satavakka omistaa yhteensä 85 kilometriä 110 kV:n johtoa.
  • Satavakan omistajat ovat Rauman Energia Oy ja Vakka-Suomen Voima Oy.