Hiitiön valinnan vahvistamista lykättiin vielä

0
Arkistokuva

Pyhärannan kunnanhallitus päätti olla vahvistamatta vielä Harri Hiitiön valintaa Pyhärannan kunnanjohtajaksi.

Asian esittelijänä toimiva rakennustarkastaja Olli Lahtonen teki kokouksen aikana muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan kunnanhallitus ei vahvista virkavaalia ennen kuin hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.

Turun hallinto-oikeus myönsi Hiitiön valinnasta valittaneelle kuntalaiselle valitusluvan, joka on voimassa 26.5. asti. Jos valituksen tehnyt pyytää korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa ja saa sen, Pyhärannan kunta odottaa kunnes asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kunnanhallitus kannatti yksimielisesti Lahtosen tekemää muutosesitystä. Samassa kokouksessa päätettiin myös, ettei asialistalla ollutta Hiitiön ja kunnan välinen johtajasopimusta käsitellä kokouksessa vaan se siirretään myöhäisempään ajankohtaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Hiitiö jatkaa vt. kunnanjohtajana kunnes asia on ratkennut.