Jätekuljetuksiin tulossa sekava rumba – Helistölä avasi esityksen vaikutuksia kansanedustajille

0
Jätehuolto Helistölä Oy:ssa on tehty vähän aikaa sitten sukupolvenvaihdos. Toimitusjohtajana toimii Jarno Helistölä ja varatoimitusjohtajana hänen siskonsa Riina Hämäläinen.

Jätelain uudistus saattaa tarkoittaa aikamoista härdelliä. Taloyhtiön jätekatoksella saattaa käydä jatkossa kaksi tai useampia yhtiöitä noutamassa eri jätejakeita. Yksi noutaisi sekajätteitä, toinen esimerkiksi muovia, kolmas paperia ja sitä rataa.

– Jätelain uudistus ei vaikuttaisi sekajätteen kuljetuksiin eli kiinteistönomistajat kilpailuttaisivat jatkossakin sekajätteen. Sen sijaan kunnat kilpailuttaisivat muut jätejakeet, Jätehuolto Helistölä Oy:n toimitusjohtaja puheenjohtaja Jarno Helistölä selittää. Nyt tilanne menee niin, että kunnilla on valinnan mahdollisuus koko jätehuoltokentässä, järjestetäänkö se kunnan kilpailuttamana tai annetaanko kiinteistöjen omistajien päättää palvelun tuottajansa.

Uuden jätelain mukaan kunta kilpailuttaisi yli viiden talouden taloyhtiöiden erillisjakeet. Laki ei koskisi saostus- ja umpisäiliölietettä, vaan kunta voisi pitää lietekuljetukset kiinteistön haltijan järjestämänä.

Jätelain uudistus on nyt valiokuntakierroksella ja sen jälkeen se siirtyy eduskunnan päätettäväksi. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan jo heinäkuussa.

Helistölä ei usko lain menevän näin nopeasti läpi eduskunnassa, sillä hallituksen esitykseen toivotaan useita korjauksia. Alan toimijat toivovat, että valinnanvapaus säilytetään kaikilla jätejakeilla ja jos jotain näin suurta muutosta ollaan tekemässä, siirtymäaikojen pitäisi olla reilusti pidempiä, vähintään 4–5 vuotta. Hallituksen esityksessä siirtymäaika on vain kaksi vuotta.

Pienet jäteyhtiöt ja kuljetusliikkeet ovat huolissaan, loppuuko niiltä leipä, jos uusi jätelaki menee läpi. Jätehuoltopuolella toimii yli 600 pienyritystä. Riskinä on, että vain suuret yhtiöt menestyvät kuntien kilpailutuksissa, vaikka lakiesityksen mukaan kilpailutuksissa on kiinnitettävä huomiota urakka-alueiden jakamiseen siten, että kaikenkokoisilla kuljetusyrityksillä on mahdollisuus saada kuljetusurakoita. Helistölä miettii, onko lain valmistelussa tehty yritysvaikutusten arviointia.

Hallitus on perustellut lakiesitystään ympäristösyillä, kun kuljetusreittejä optimoitaisiin ja kuljetusmatkat vähentyisivät. Helistölän mielestä perustelu ontuu.

– Yksikään yritys ei tee turhia ajoja, vaan reitit suunnitellaan kustannustehokkaasti. Samat ympäristösäännökset, luvat ja velvoitteet koskevat kaikkia jätteenkuljetusta hoitavia tahoja, Helistölä painotti maanantaina Varsinais-Suomen yrittäjien järjestämässä tilaisuudessa, johon oli kutsuttu varsinaissuomalaisia kansanedustajia. Tilaisuuteen osallistui kymmenen kansanedustajaa eri puolueista.

Helistölä on tilaisuuden jälkeen varovaisen toiveikas, että jätelain uudistukseen saadaan parannuksia.

– Myös ympäristövaliokunnassa on ollut kollegoita kuultavana. Sama vääntö käytiin läpi jo 2010–11.

Jätehuolto Helistölä Oy täytti viime vuonna 40 vuotta. Yritys hoitaa jätehuoltoa Laitilan, Uudenkaupungin, Pyhärannan ja Taivassalon alueella. Kuljetusautoja yhtiöllä on 18 ja henkilöstöä 26.

Fakta


EU-direktiivi vaatii muutoksia


Hallituksen jätelain esitys toteuttaa EU-direktiivien edellyttämiä muutoksia.

Kierrätysaste aiotaan nostaa seuraavan 15 vuoden aikana reilusta 40 prosentista 65 prosenttiin. Jätelakiin esitetään kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä selvästi tiukempia jätteen erilliskeräysvelvoitteita.

Pakkausjätteiden, biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee järjestää kaikissa taajamissa kiinteistöillä, joilla on viisi asuinhuoneistoa tai enemmän. Biojätteen kerääminen laajenee myöhemmin kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa.

Lähde: Valtioneuvosto.fi