Laitilassa hyvä lääkäritilanne – Laitilalaisten yhteydenotot potilasasiamieheen kasvaneet merkittävästi viime vuonna, mutta tyytymättömien määrä ei vaikuta olevan kasvussa

0
Yhteydenotot potilasasiamiehelle kasvoivat Laitilassa merkittävästi vuonna 2020, mutta tyytymättömien määrä ei vaikuttaisi olevan kasvussa.

Laitilan terveyskeskuksen asiakkaiden yhteydenotot potilasasiamieheen kasvoivat viime vuonna merkittävästi. Vuonna 2019 potilasasiamies sai seitsemän yhteydenottoa, viime vuonna yhteydenottoja tuli 36.

Kasvu johtui Laitilan terveyskeskuksen ylilääkäri Tuuli Kuisman mukaan osittain siitä, että joidenkin potilaiden useat yhteydenotot on kirjattu erilliksi yhteydenotoiksi, mikä nostaa yhteydenottojen kokonaismäärää.

– Yhteydenottoja kirjaamassa ei ole ollut aina sama henkilö, jolloin potilaan useat yritykset selvittää omaa tapaustaan ovat kirjautuneet uusina tapahtumina, Kuisma sanoo.

Sama asia todetaan myös potilasasiamiehen raportissa.

Yhteydenotot potilasasiamieheen olivat kasvaneet lääkäreiden vastaanotolla sekä hammashoidossa. Laitilan terveyskeskus pyysi potilasasiamieheltä osavuosikatsauksen tältä keväältä.

– Siinä selvitettiin, onko tämä ollut pysyvä muutos. Tällä hetkellä näyttää, että ei ole, Kuisma kertoo.

Osavuosikatsauksesta kävi ilmi, että huhtikuuhun mennessä Laitilasta oli tullut yksi yhteydenotto potilasasiamiehelle.

– Onhan vuotta vielä jäljellä ja vastaava tilanne voi uusiutua, mutta nyt näyttää siltä, ettei palvelu ei ole pysyvästi heikentynyt tai, että ihmiset olisivat jotenkin laaja-alaisesti tyytymättömiä terveyskeskukseen.

Laitilassa on tällä hetkellä hyvä lääkäritilanne.

– Meillä on myös kesällä tulossa runsaasti opiskelijoita sijaisiksi. Miehitys on sellainen, että aikaa riittää myös opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden ohjaamiseen, Kuisma kertoo.

Pandemiavuosi toi terveyskeskukseen arkeen haasteita. Kuisma aloitti ylilääkärinä vasta viime syksynä, mutta kertoo, että huomasi pandemian kuormittaneen terveyskeskuksen henkilökuntaa. Tästä huolimatta Laitilassa on pysytty hoitotakuun piirissä.

Lääkärin vastaanotolle pääsee pääsääntöisesti 2–3 viikon sisällä. Kuisman mukaan hoitoon pääsyssä on tällä hetkellä jonkin verran enemmän viivettä kuin ennen koronaa. Oman aikansa ottaa myös lääkäreiden kouluttautuminen ja erikoistuminen, minkä Kuisma kokee kuitenkin nostavan hoidon laatua.

Kuisma kertoo panostavansa lääkäreiden toimenkuvien kehittämiseen ja siihen, että heillä on mahdollisuus kouluttautua.

– Toki se on jonkin verran pois potilastyöstä, ja sitä kautta jonot on jonkin verran kasvaneet. Koen kuitenkin, että meillä ollaan hyvin hoitotakuun piirissä.