Lomautettujen määrä vähenee, mutta hitaasti

0
Eniten työpaikkoja oli Varsinais-Suomessa maaliskuussa auki rakennusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Näissä työvoiman kysyntä on selkeästi kasvanut alkuvuoden aikana verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Aihekuvitus: Riitta Salmi.

Lomautettujen määrä vähenee Laitilassa pikku hiljaa, mutta maaliskuussa lomautettuna oli edelleen enemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa, jolloin koronakriisi vyöryi päälle.

Lomautettujenmäärä on vaihdellut paljon koronapandemian aikana. Maaliskuussa Laitilassa oli 120 lomautettua, kun vuosi sitten maaliskuussa lomautettujen määrä oli 60.

Tilanne on samantyyppinen myös Pyhärannassa. Tämän vuoden maaliskuussa lomautettuja oli 20, kun vuosi sitten määrä oli 16.

Vuodenvaihteen jälkeen lomautettujen määrä kääntyi myös muualla Varsinais-Suomessa yleisesti laskuun, mutta kehityksen katkaisi monella paikkakunnalla koronsulkujen maaliskuu, ilmenee Varsinais-Suomen Työllisyyskatsauksesta.

KORONAKRIISIN alussa lomautukset painottuivat vahvasti majoitus- ja ravitsemisalalle, kauppaan ja muihin palveluihin. Varsinais-Suomessa lomautukset yleistyivät nopeasti myös teollisuudessa.

Koronalomautukset kohdistuivat maakunnassa vahvimmin teollisuuteen.

Lomautettuja oli maaliskuun lopussa joillakin palvelualoilla (sote­, kuljetus­, opetus­ ja kauppa) sekä maa- ja puutarhataloudessa vähemmän kuin koronakauden alkuvaiheessa.

Vain harvat lomautukset ovat muuttuneet työttömyyksiksi, kertoo Työllisyyskatsaus.

TÄMÄN VUODEN alussa työvoiman kysyntä on ollut poikkeuksellisen vilkasta ja lähes kaikilla aloilla osaajia haetaan enemmän kuin vuonna 2020, ilmenee Varsinais-Suomen Työllisyyskatsauksesta.

Eniten paikkoja on ollut auki rakennus- ja sotealoilla, joilla työvoiman kysyntä on selkeästi kasvanut alkuvuoden aikana verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen.

Metalliteollisuudessa paikkoja on ollut vähemmän auki ensimmäisellä kvartaalilla kuin vuosi sitten, mutta muilla teollisuuden aloilla kysyntä on selkeästi lisääntynyt.

Työllisyyskatsauksen listauksessa lasketaan avoimet työpaikat kuun lopussa, mutta ei julkaista erikseen näiden työsuhteiden laatua tai niiden kestoa. Joka kevät työpaikkamäärään vaikuttaa myös kesätyöpaikkojen määrä.

Myös Vakka-Suomen seutukunnassa näkyy Uudenkaupungin työpaikkojen nousu. Avoimia työpaikkoja oli maaliskuussa reilu 1 200, kun vuosi sitten lukema oli 900.

Sen sijaan Laitilassa oli viime vuoden keväänä iso avoimien työpaikkojen määrän kasvu, joka on tänä vuonna tasaantunut normaalille tasolle. Maaliskuussa kaupungissa oli auki hieman yli sata työpaikkaa.

MAALISKUUN viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla koko Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa 7 000 kappaletta eli 35 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Koronapandemian aikana työvoiman kysyntä putosi aluksi selvästi normaalia alemmalle tasolle. Kysyntä elpyi kesästä lähtien, ja se on kohentunut edelleen kuluvana vuonna.

Vuoden 2020 aikana avautui noin 58 000 työpaikkaa eli kysyntä oli yllättävän vilkasta, vaikka kysynnän huippuvuodesta 2019 jäätiinkin.

TILANNE

Työttömyysaste

  • Laitila 8,2 (7,1)
  • Pyhäranta 9,6 (6,8)
  • Varsinais-Suomi 11,5 (10,7)
  • Suomi 12,6
  • Suluissa työttömyysaste maaliskuussa 2020. 

Suomen työttömyystrendit

  • Työttömiä työnhakijoita oli koko Suomessa maaliskuussa 22 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli Suomessa 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.
  • Uusia avoimia työpaikkoja oli maaliskuussa 14 000 enemmän kuin edellisvuonna koko Suomessa.
  • Lähde: Työllisyyskatsaukset